Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wybrane elementy prawa pracy i zabezpieczenia społecznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-SS2-1GTA Kod Erasmus / ISCED: 05.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wybrane elementy prawa pracy i zabezpieczenia społecznego
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 1rok 2st. PS stac. sem letni
Moduł kierunkowy - stac. II stop. Praca socjalna
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest przedstawienie ogólnych zasad prawa pracy i zabezpieczenia społecznego w Polsce.Skrócony opis:

W ramach wykładu omówione zostaną podstawowe zagadnienia z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego oraz obowiązki stron stosunku

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie ogólnych zasad prawa pracy i zabezpieczenia społecznego w Polsce.

W ramach wykładu omówione zostaną podstawowe zagadnienia z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego oraz obowiązki stron stosunku

Literatura:

Literatura podstawowa

1. L. Florek, Prawo pracy, Warszawa 2016.

2. T. Liszcz, Prawo pracy, Warszawa 2014.

Literatura uzupełniająca

1.I, . Jędrasik-Jankowska, : Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego, Warszawa 2014.

2. Społeczne ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe, pod red. M. Gersdorf i B. Gudowskiej, Warszawa 2012.

3.A. Giżejowska, A.M. Świątkowski, Zabezpieczenie społeczne. Komentarz, Kraków 2004.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

A6_WG1 rozumie źródła prawa pracy; zna terminologię używaną w prawie pracy i zabezpieczeniu społecznym, jej znaczenie i zastosowanie

KA6_WG2 ma elementarną wiedzę o miejscu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego w systemie nauk społecznych oraz jego przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi

KA6_WG6 zna definicję podstawowych instytucji z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego.

UMIEJĘTNOŚCI

KA6_UW2 potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami teoretycznymi z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego;

KA6_UW3 potrafi korzystać z wiedzy z dziedziny nauk społecznych w formułowaniu i rozwiązywaniu problemów społecznych;

KA6_UW5 potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego w celu analizowania, interpretowania problemów społecznych z zastosowaniem strategii ich rozwiązywania.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

KA6_KO1 rozumie organizację i zasady funkcjonowania instytucji z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego

A6_KO3 posiada przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań przewidzianych w prawie pracy i zabezpieczeniu społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych, wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie prawa pracy i zabezpieczenia społecznego.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie semestralne na ocenę w postaci pisemnego testu

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kałużny
Prowadzący grup: Tomasz Kałużny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie ogólnych zasad prawa pracy i zabezpieczenia społecznego w Polsce.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie ogólnych zasad prawa pracy i zabezpieczenia społecznego w Polsce.

W ramach wykładu omówione zostaną podstawowe zagadnienia z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego oraz obowiązki stron stosunku

Literatura:

Celem przedmiotu jest przedstawienie ogólnych zasad prawa pracy i zabezpieczenia społecznego w Polsce.

W ramach wykładu omówione zostaną podstawowe zagadnienia z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego oraz obowiązki stron stosunku

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.