Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wybrane elementy prawa rodzinnego i opiekuńczego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-SS2-2GUP Kod Erasmus / ISCED: 05.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wybrane elementy prawa rodzinnego i opiekuńczego
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 2rok 2st. PS stac. sem zimowy
Moduł specjalnościowy - stac. II stop. Praca socjalna
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Głównym założeniem jest nabycie przez studentów umiejętności stosowania norm prawa rodzinnego i opiekuńczego. Ponadto zapoznanie się studentów z wybranymi instytucjami i pojęciami prawa rodzinnego i opiekuńczego ( tj. małżeństwo, rozwód, separacja, adopcja, przysposobienie).

Skrócony opis:

Zajęcia prowadzone w formie wykładów z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych.

Pełny opis:

Przedstawienie studentom w formie wykładu specyfiki i zasad prawa rodzinnego i opiekuńczego, omówienie zagadnień związanych z instytucją małżeństwa, w szczególności praw i obowiązków małżonków w sferze osobistej i majątkowej.

Wskazanie treści i zasad wykonywania władzy rodzicielskiej. Przedstawienie problematyki związanej z koniecznością i sytuacjami ingerowania sądu opiekuńczego we władzę rodzicielską

Scharakteryzowanie zasad funkcjonowania pieczy zastępczej;

Omówienie funkcji, treści, źródeł i kolejności wypełniania obowiązku alimentacyjnego

Literatura:

Literatura podstawowa:

- T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2016.

- A. K. Bieliński, Prawo rodzinne, Warszawa 2016.

- J. Ignaczewski (red.), Małżeńskie prawo majątkowe, Warszawa 2016.

- J. Ignaczewski, Władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem, Warszawa 2015.

Efekty uczenia się:

K_W04, K_W05, K_U07, K_K03, K_K04,

wiedza: - ma podstawową wiedzę o podstawowych instytucjach prawa rodzinnego,

- zna istotę i elementy stosunków małżeńskich, majątkowych, kontaktów z dzieckiem, władzy rodzicielskiej,

-student uzyska wiedzę w zakresie najistotniejszych zagadnień z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego w tym m.in. w zakresie wybranych instytucji prawa rodzinnego małżeństwo, ustroje majątkowe, rozwód, separacja, ustanie małżeństwa, pochodzenie dziecka, macierzyństwo, ojcostwo, władza rodzicielska, obowiązek alimentacyjny);

umiejętności: -potrafi znajdować podstawę prawną, orzecznictwo i literaturę dotyczącą podstawowych materii prawa rodzinnego

-potrafi identyfikować zadania i kompetencje organów i instytucji ochrony rodzinny i dziecka;;

kompetencje i zadania społeczne: - student uświadamia potrzebę doskonalenia swojej wiedzy i umiejętności

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Prymak
Prowadzący grup: Tomasz Prymak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.