Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Patologie społeczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-ZS1-3ALS Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Patologie społeczne
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 3 rok 1st. RES stac. sem. zimowy
Moduł specjalnościowy - stac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe specjalnościowe

Założenia (opisowo):

Przed rozpoczęciem zajęć student powinien posiąść podstawową wiedzę z zakresu psychologii ogólnej, filozofii i socjologii

Skrócony opis:

Treści wykładów i ćwiczeń obejmują prezentację i analizę patologii społecznych jako konsekwencji zaburzeń biopsychicznych, wpływu czynników społeczno-ekonomicznych i kulturowych.

Pełny opis:

Przedmiot obejmuje takie zagadnienia jak:

1. Norma – dewiacja – dezorganizacja – dezintegracja – patologia – charakterystyka podstawowych pojęć

2. Biopsychiczne i socjokulturowe uwarunkowania zachowań patologicznych

3. Diagnoza symptomów i skali takich zjawisk patologii społecznej które dotyczą:

a) jednostek, b) grup społecznych, c) szerszych zbiorowości:

• Dewiacja samotnicza – samobójstwo,

• Handel ludźmi,

• Terroryzm,

• Uzaleznienia: alkoholizm i narkomania,

• Dewiacje życia seksualnego: prostytucja, pedofilia, dziecięca pornografia, kazirodztwo,

• Wykluczenie społeczne: mobbing, bullying, bezdomność, dzieci ulicy.

4. Strategie minimalizowania skutków patologii społecznych.

Literatura:

• Pospiszyl, I. (2008). Patologie społeczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

• Siemaszko, A. (1993). Granice tolerancji. O teoriach zachowań dewiacyjnych. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN

• Kozak S. Patologie wśród dzieci i młodzieży: leczenie i profilaktyka, Warszawa 2007.

• Urban B. (red.) Dewiacje wśród młodzieży: uwarunkowania i profilaktyka, Kraków 2001.

• Malinowski A., Patologia z udziałem młodzieży – także akademickiej, Wychowanie na Co Dzień, 2005 nr 6.

• Pierzchała K., Cekiera Cz., Człowiek a patologie społeczne, Toruń 2009.

• Urban, B. (2005). Zachowanie dewiacyjne młodzieży w interakcjach rówieśniczych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

• D.J. Shoemaker (2010) Theories of Delinquency. An Examination of Explanations of Delinquent Behavior, New York: Oxford University Press.

C. M. Renzetti, J. L. Edleson (eds.), (2008) Encyclopedia of interpersonal violence, Los Angeles: Sage.

S. Brown (et al.) (2010) Criminology. Explaining crime and its context. New Providence: Lexis Nexis.

Efekty uczenia się:

zna elementarną terminologię używaną w pedagogice i rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych (KA6_WG1)

ma elementarną wiedzę o miejscu pedagogiki w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi (KA6_WG2)

zna wybrane koncepcje człowieka: filozoficzne, psychologiczne i społeczne stanowiące teoretyczne podstawy działalności pedagogicznej (KA6_WG4)

Sposób weryfikacji stopnia realizacji efektów kształcenia:

obecność na zajęciach,

test wielokrotnego wyboru na koniec cyklu zajęć.

Metody i kryteria oceniania:

zna elementarną terminologię używaną w pedagogice i rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych (KA6_WG1)

ma elementarną wiedzę o miejscu pedagogiki w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi (KA6_WG2)

zna wybrane koncepcje człowieka: filozoficzne, psychologiczne i społeczne stanowiące teoretyczne podstawy działalności pedagogicznej (KA6_WG4)

Sposób weryfikacji:

test wielokrotnego wyboru (po zakończeniu cyklu wykładów)

Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, do zajęć (K_K08)

Sposób weryfikacji: obecność na zajęciach

Podstawą zaliczenia jest uzyskanie minimum 51% pozytywnych odpowiedzi w teście

Dopuszczalna minimum 1 nieobecność na wykładach.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Sawicki
Prowadzący grup: Anna Chańko-Kraszewska, Krzysztof Sawicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Dobijański
Prowadzący grup: Anna Chańko-Kraszewska, Mariusz Dobijański, Jessica Nowak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.