Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do elektroniki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 390-FG1-1WDE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do elektroniki
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: fizyka gier komputerowych 1 rok sem. zimowy 2020/2021
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Są to podstawowe zajęcia z budowy układów elektronicznych, dlatego nie wymagamy znajomości niczego więcej poza wiadomościami z liceum/technikum.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z podstawowymi prawami fizycznymi niezbędnymi w budowaniu układów elektronicznych: prawo Ohma, prawa Kirchoffa. Podczas zajęć poznajemy podstawowe elementy elektroniczne i ich parametry. Uczymy sie pracy z multimetrem (test diody, pomiar rezystancji, napięcia, prądu). Budujemy proste układy elektroniczne na płytce stykowej - dzielnik napięć. Dobór rezystora do układu z diodą elektroluminescencyjną. Wyświetlacz 7-segmentowy. Praca z notą katalogową. Przyciski (mikrostyki) - drgania styków, konfiguracja PULL UP, PULL DOWN. Filtr RC. Praktyczne wykorzystanie typowych podzespołów elektronicznych (bez wchodzenia w szczegóły budowy, zasadę działania - to pojawi się na kolejnych semestrach). Tranzystory bipolarne - wykorzystanie jako klucz przełączający. Budowa bramek logicznych z tranzystorów. Komparator na płytce stykowej. Układ 555, tryby pracy: monostabilny, a-stabilny. Budowa metrometru (jako zegar do mikroprocesora) sterowanego automatycznie i ręcznie.

Pełny opis:

Profil studiów : ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy (Moduł Zastosowania Fizyki)

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki Techniczne, Elektronika

Rok studiów/ semestr: 1 rok / 1 semestr, Fizyka

Wymagania wstępne: Są to podstawowe zajęcia z budowy układów elektronicznych, dlatego nie wymagamy znajomości niczego więcej poza wiadomościami z liceum/technikum.

Liczba godzin i zajęć dydaktycznych: Laboratorium 15 godz.

Metody dydaktyczne: wykonywanie ćwiczeń laboratoryjnych, pomiar wielkości, dyskusja otrzymanych wyników, konsultacje

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta: udział w ćwiczeniach laboratoryjnych (15 godz.), udział w konsultacjach (15 godz.), praca własna studenta w domu

Wskaźniki ilościowe : nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 15 godz., 1 ECTS; nakład pracy studenta związany z samodzielna pracą - 15 godz., 1 ECTS.

Ćwiczenia laboratoryjne:

Materiał realizowany na zajęciach laboratoryjnych ma charakter praktyczny bez głębszego poznania budowy i zasady działania stosowanych elementów (to odbędzie się na późniejszych semestrach). Celem ćwiczeń laboratoryjnych jest zapoznanie studentów z działaniem poszczególnych układów elektronicznych, ich charakterystykami, właściwościami oraz prawidłowym użyciem przyrządów pomiarowych.

LABORATORIUM

1.Zapoznanie się z budową i używaniem multimetru. Test ciągłości przewodów, pomiar napięcia źródła, pomiar rezystancji.

2.Dzielnik napięć. Pomiary napięć i prądów w obwodzie.

3.Pojedynczy LED w układzie na płtce stykowej. Dobór rezystora. Wyświetlacz 7-segmentowy. Nota katalogowa układu.

4.Zastosowanie mikrostyków. Drgania styków i eliminacja -filtr RC.

5.Zastosowanie tranzystora bipolarnego jako klucz przełączający. Czytanie noty katalogowej.

6.Budowa bramek logicznych z tranzystorów bipolarnych.

7.Komparatory.

8.Układ 555. Tryb pracy monostabilny i a-stabilny.Budowa metrometru.

Literatura:

Literatura zalecana:

1.Elektronika dla bystrzaków. Wydanie II, Cathleen Shamieh, Gordon McComb, ISBN: 978-83-246-3332-6, Wydawnictwo Septem, Warszawa 2011

2. Elektronika - ależ to bardzo proste! Andrzej Dobrowolski, Zbigniew Jachna, Ewelina Majda, Mariusz Wierzbowski, ISBN: 978-83-60233-96-2, wydawnictwo BTC, Legionowo 2013

Polecane strony www:

https://forbot.pl/blog/kurs-elektroniki-napiecie-prad-opor-zasilanie-id3947

Polecane czasopisma:

1. Elektronika dla wszystkich, wydawnictwo AVT

2. Elektronika Praktyczna, wydawnictwo AVT

Efekty uczenia się:

Student:

1. rozumie fundamentalne znaczenie fizyki dla rozwoju technologicznego, gospodarczego i cywilizacyjnego (K_W01; X1A_W01);

2. zna budowę wybranych elektronicznych przyrządów pomiarowych i rozumie zasady ich działania (K_W28; X1A_W01; X1A_W05);

3. zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w laboratoriach fizycznych (K_W29; X1A_W06);

4. umie planować i wykonywać proste doświadczenia z zakresu elektroniki, krytycznie analizować ich wyniki oraz je prezentować (K_U26; X1A_U03);

5. umie ze zrozumieniem i krytycznie korzystać z zasobów literatury oraz zasobów Internetu w odniesieniu do zagadnień elektroniki (K_U27; X1A_U07);

6. potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze i zasobach internetu, także w językach obcych (K_K05; X1A_K01)

Metody i kryteria oceniania:

Student wykonuje ćwiczenia i zdobywa punkty na zajęciach - 2 punkty za każde zajęcia (1 laboratoria = 2x45min, jeśli zajęcia odbywają się w systemie 1x45min - wówczas 45min=1punkt). Tabela ocen:

0-7: ndst

>7-9:dst

>9-10:dst+

>10-12:db

>12-14:db+

>14:bdb

Obecność na zajęciach obowiązkowa. Student z trzema i więcej nieusprawiedliwionymi nieobecnościami nie uzyskuje zaliczenia.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Gawryluk
Prowadzący grup: Krzysztof Gawryluk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.