Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Specjalistyczne metody komputerowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 390-FM2-1SMK Kod Erasmus / ISCED: 11.304 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Specjalistyczne metody komputerowe
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Fizyka medyczna - II stopień stacjonarne - obow 2018/2019
fizyka medyczna 1 rok II stopień sem. letni 2019/2020
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Programowanie I 0900-FX1-2PRO1
Programowanie II 0900-FM1-2PRO2
Rachunek transformat 0900-FM2-1RTR

Założenia (lista przedmiotów):

Metody numeryczne 0900-FX1-3MNU

Założenia (opisowo):

Student zna język programowania wysokiego poziomu, rachunek transformat i podstawowe metody numeryczne.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiotem zajęć jest Java w cyfrowej analizie obrazów. W ramach laboratorium studenci poznają: podstawowe algorytmy cyfrowego przetwarzania obrazów; programy ImageJ i Fiji oraz języki Java i JavaScript (Nashorn), w których tworzone są programy wykorzystujące API ImageJ.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki matematyczne, informatyka

Moduł: metody matematyczne i komputerowe

Rok studiów/semestr: 1 rok (studia II stopnia)/ 2 semestr

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: laboratorium 45 godz.

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta: udział w laboratorium (45 godz.), praca własna w domu (30 godz.)

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 1,8 ECTS;

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym - 1.8 ECTS

Program zajęć:

 • Wprowadzenie do programowania w języku Java.
 • Obsługa programu ImageJ.
 • Korzystanie z API ImageJ – programowanie wtyczek ogólnych i filtrujących.
 • Proste przekształcenia obrazów:
  • operacje na pikselach (arytmetyczne i nieliniowe),
  • histogram obrazu (wyrównywanie histogramu i rozszerzanie jasności).
 • Progowanie obrazu (metody globalne, lokalne i adaptacyjne).
 • Filtry cyfrowe (liniowe i nieliniowe).
 • Algorytmy wykrywania krawędzi.
 • Operacje morfologiczne na obrazach (dylatacja, erozja, otwarcie, zamknięcie, ekstrakcja konturu, szkieletyzacja obrazu).
 • Charakterystyka obrazu binarnego.
 • Przekształcenia geometryczne obrazu.
 • Transformata Fouriera obrazu.
 • Transformacja Hougha.
 • Fiji i tworzenie skryptów z użyciem JavaScript (Nashorn).

Literatura:

Podstawowa:

 1. W. Malina, M. Smiatacz; Cyfrowe przetwarzanie obrazów; Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT; Warszawa 2008.
 2. Wilhelm Burger, Mark J. Burge; Digital Image Processing; Springer 2007 (https://imagingbook.files.wordpress.com/2013/06/burgerburgeen20071104_ijreference_letter.pdf)
 3. Źródła internetowe: https://imagej.net/Introduction; https://imagej.net/JavaScript_Scripting

Uzupełniająca:

 1. M. Iwanowski; Metody morfologiczne w przetwarzaniu obrazów cyfrowych; Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT; Warszawa 2009.

Efekty uczenia się:

K_W29: zna narzędzia matematyczne do analizy danych eksperymentalnych, analizy sygnałów i obrazów, w tym medycznych obrazów diagnostycznych, o ile specjalność to przewiduje

K_W30: zna sposoby tworzenia obrazu, w tym obrazu cyfrowego, zna metody przetwarzania i poprawy jakości obrazów i sygnałów, o ile specjalność to przewiduje

K_W31: zna techniki analizy obrazów, optymalizacji oraz odzyskiwania informacji ilościowej, o ile specjalność to przewiduje

K_U16: umie ze zrozumieniem i krytycznie korzystać z fachowej literatury i zasobów Internetu - w tym źródeł w języku angielskim – w od niesieniu do wybranych problemów matematyki i informatyki

K_U17: umie, z poszanowaniem praw własności intelektualnej, korzystać z narzędzi komputerowych dostępnych w zasobach Internetu

K_U42: umie samodzielnie uzupełniać i poszerzać wiedzę matematyczną i informatyczną korzystając z literatury i zasobów Internet, o ile specjalność to przewiduje

K_U43: umie ze zrozumieniem korzystać z komputerowych narzędzi przetwarzania i analizy sygnałów, o ile specjalność to przewiduje

K_K02: rozumie potrzebę stałego pogłębiania swojej wiedzy oraz potrzebę przekazywania społeczeństwu rzetelnej, opartej na dowodach, wiedzy z zakresu fizyki i jej zastosowań, w tym, o ile specjalność to przewiduje, zastosowań medycznych

Metody i kryteria oceniania:

Student otrzymuje zaliczenie na podstawie punktacji:

 • maksymalnie 15 punktów za pracę na zajęciach
 • maksymalnie 15 punktów za prace domowe.

Oceny i odpowiadające im przedziały punktowe:

2: 0..14; 3: 15..17; 3,5: 18..19; 4: 20..22; 4,5: 23..24; 5: 25..30

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bonda
Prowadzący grup: Adam Bonda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Programowanie I 0900-FX1-2PRO1

Założenia (lista przedmiotów):

Analiza sygnałów i obrazowanie 390-FM2-1ASO

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest poznanie środowiska LabView i języka programowania G oraz jego wykorzystanie w technikach akwizycji i cyfrowej obróbki danych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki matematyczne, informatyka

Moduł: metody matematyczne i komputerowe

Rok studiów/semestr: 1 rok (studia II stopnia)/ 2 semestr

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: laboratorium 45 godz.

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta: udział w laboratorium (45 godz.), praca własna w domu (30 godz.)

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 1,8 ECTS;

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym - 1.8 ECTS

Zagadnienia realizowane podczas zajęć:

 • Charakterystyka i możliwości środowiska programistycznego LabVIEW
 • Narzędzia do detekcji i śledzenia błędów
 • Podstawowe struktury danych w LabVIEW i ich właściwości
 • Złożone struktury danych
 • Podstawowe struktury programistyczne
 • Techniki kontroli czasu
 • Obliczenia algebraiczne w LabVIEW
 • Zastosowanie zmiennych lokalnych, globalnych, funkcjonalnych
 • Graficzna prezentacja danych w LabVIEW
 • Techniki programowalnej modyfikacji właściwości obiektów oraz wywołania metod obiektów w sposób jawny i niejawny
 • Podstawowe wzorce projektowe w LabVIEW
 • Programowanie z wykorzystaniem zdarzeń
 • Synchronizacja wątków z wykorzystaniem mechanizmów powiadomień i kolejek
 • Zaawansowane wzorce projektowe
 • Techniki akwizycji danych z wykorzystaniem środowiska LabVIEW oraz wielofunkcyjnych urządzeń wyposażonych w interfejs cyfrowej akwizycji (DAQ).

Literatura:

Marcin Chruściel "LabVIEW w praktyce" Wydawnictwo BTC, Legionowo 2008

W. Tłaczała „Środowisko LabVIEW w eksperymencie wspomaganym komputerowo” Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2002.

W. Nawrocki "Komputerowe systemy pomiarowe” Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 2002.

P. Lesiak, D. Świsulski ''Komputerowa technika pomiarowa w przykładach” Agenda Wydawnicza PAK, Warszawa 2002.

D. Świsulski „Systemy pomiarowe. Laboratorium” Wyd. Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2001.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.