Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wybrane procedury medycyny nuklearnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 390-FM2-2WPM Kod Erasmus / ISCED: 12.8 / (0914) Diagnostyka medyczna i techniki terapeutyczne
Nazwa przedmiotu: Wybrane procedury medycyny nuklearnej
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Fizyka medyczna - II stopień stacjonarne - obow 2018/2019
fizyka medyczna 2 rok II stopień sem. letni
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Wykład ma na celu zaznajomienie studentów z diagnostyką i terapią radioizotopową. Studenci podczas wykładów zapoznają się z aparaturą medyczną (SPECT/CT,PET/CT) stosowaną w Zakładach Medycyny Nukelarnej, przebiegiem badań diagnostycznych (np. scyntygrafią kośćca, renoscyntygrafia, scyntygrafią statyczną nerek, scyntygrafią z użyciem analogów somatostatyny), radiofarmaceutykami oraz procedurami ochrony radiologicznej.

Prowadzący: mgr Kamil Urban (Białostockie Centrum Onkologii im. M. Curie-Skłodowskiej)

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy (Moduł 3: Fizyka Teoretyczna)

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodnicznych, Dyscyplina: Nauki fizyczne

Rok studiów/semestr: 2 rok/4 semestr,

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: Wykład 15 godz.

Metody dydaktyczne:Zajęcia będą prowadzone w Zakładzie Medycyny Nukelarnej Białostockiego Centrum Onkologii z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej (wykresy,fotografie) oraz urządzeń diagnostycznych i pomiarowych. Wykład, dyskusja, konsultacje, praca własna studenta w domu

Punkty ECTS: 1

Bilans nakładu pracy studenta: udział w wykładach (15 godz.), udział w konsultacjach (5 godz.), przygotowanie do zaliczenia (10 godz.).

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającym bezpośredniego udziału nauczyciela - 0,9 ECTS; nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym - 0 ECTS.

Tematy podejmowane na Wykładzie:

1) Wprowadzenie do medycyny nuklearnej,

2) Typy badań scyntygraficznych,

3) Tomografia emisyjna pojedynczych fotonów,

4) Radiofarmaceutyki stosowane w medycynie nuklearnej,

5) Ochrona radiologiczna w badaniach i terapii radioizotopowej,

6) Badania scyntygrafii narządowej,

7) Terapia radioizotopowa ( 131I, 89Sr, 153Sm, 223Ra),

8) Pozytonowa tomografia emisyjna.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Bożena Birkenfeld, Maria Listewnik,Medycyna nuklearna - obrazowanie molekularne, Wydawnictwo Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, Szczecin 2011.

2. Bogdan Pruszyński,Andrzej Cieszanowski, Radiologia. Diagnostyka obrazowa rtg, tk, usg i mr, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2014.

Literatura dodatkowa:

1. Leszek Królicki, Medycyna Nuklearna, Fundacja im. Ludwika Rydygiera, Warszawa 1996

Efekty uczenia się:

1. K_W16 rozumie związek badań podstawowych w zakresie fizyki z zastosowaniami w praktyce, w tym, o ile specjalność to przewiduje, z zastosowaniami w praktyce medycznej,

2. K_W23 zna budowę oraz zasady działania współczesnych diagnostycznych urządzeń medycznych wykorzystujących promieniowanie jonizującego, o ile specjalność to przewiduje,

3. K_W25 zna budowę i zasady działania medycznych urządzeń terapeutycznych wykorzystujących promieniowanie jonizujące, o ile specjalność to przewiduje,

4. K_U11 umie określić kierunek uczenia się i zrealizować wybrany program kształcenia w ramach studiów z fizyki w zakresie przewidzianym programem specjalności,

5. K_U32 umie komunikować się z personelem medycznym w zakresie problemów dotyczących fizyki medycznej, o ile specjalność to przewiduje,

6. K_U34 umie wyliczyć aktywność oraz ilość izotopu podawanego pacjentowi w ramach procedur medycyny nuklearnej, o ile specjalność to przewiduje,

7. K_K02 rozumie potrzebę stałego pogłębiania swojej wiedzy oraz potrzebę przekazywania społeczeństwu rzetelnej, opartej na dowodach, wiedzy z zakresu fizyki i jej zastosowań, w tym, o ile specjalność to przewiduje, zastosowań medycznych.

Metody i kryteria oceniania:

Metoda zaliczenienia przdmiotu: test

Zaliczenie testu od 50 %.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.