Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia nauki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 390-FS2-2HNA Kod Erasmus / ISCED: 13.205 / (0533) Fizyka
Nazwa przedmiotu: Historia nauki
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: fizyka ogólna 2 rok II stopień doświadczalna i teoretyczna sem. zimowy 2021/2022
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zapoznanie z wybranymi zagadnieniami z historii rozwoju różnych dziedzin nauki.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy (Moduł4: Kształcenie ogólne)

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, Dyscyplina nauki fizyczne

Rok studiów/semestr: 2 rok / 3 semestr

Wymagania wstępne: Brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: konwersatorium - 30 godz.,

Metody dydaktyczne: seminarium, dyskusja, konsultacje, praca własna studenta w domu

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta: udział w konwersatorium (30 godz.), udział w konsultacjach (5 godz.), praca własna w domu i przygotowanie prezentacji (40 godz.).

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającym bezpośredniego udziału nauczyciela - 1.8 ECTS; nakład pracy studenta związany z zajęciami z obszaru nauk humanistycznych - 3 ECTS.

Zakres tematów:

Tematy podejmowane na konwersatorium:

Wybrane zagadnienia z historii rozwoju rożnych dziedzin nauki.

1. Największe osiągnięcia matematyki greckiej przed naszą erą.

2. Atom w opisie świata na przestrzeni dziejów.

3. Świat widziany oczami Arystotelesa.

4. Na czym polegał przewrót kopernikański.

5. Obraz świata w Średniowieczu.

6. Narodziny medycyny - Hipokrates, Galen, Wesaliusz.

7. Odkrycie przyczyny rozprzestrzeniania się chorób - Pasteur i Koch.

8. Czy poszukiwania kamienia filozoficznego zakończyły się sukcesem?

9. Historia odkrycia zasad dynamiki Newtona.

10. O co ewolucjoniści spierają się z kreacjonistami?

11. 200 lat elektromagnetyzmu.

12. Jak kwanty "wcisnęły się" do opisu świata?

13. Maszyna Turinga.

14. Teoria informacji (Shannon).

15. Szyfry od starożytności do Enigmy i RSA.

16. Natura światła w ujęciu historycznym.

17. Modele budowy atomu na przełomie XiX i XX wieku.

Literatura:

Literatura jest indywidualnie dobierana do każdego referatu.

Efekty uczenia się:

Student:

1. Umie, z poszanowaniem praw własności intelektualnej, korzystać z narzędzi komputerowych dostępnych w zasobach Internetu (K_U17).

2 Potrafi przygotować i zrealizować wystąpienie publiczne w języku polskim lub angielskim dotyczące bieżących problemów fizyki lub fizyki medycznej (K_U18).

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach oraz przygotowanie co najmniej dwóch wystąpień/prezentacji w zakresie proponowanej tematyki. Oceniana jest jakość wystąpień, a także aktywność podczas zajęć.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Kisielewski
Prowadzący grup: Marek Kisielewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Kisielewski
Prowadzący grup: Marek Kisielewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.