Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Indywidualne kształcenie specjalistyczne - praca naukowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 390-FS3-4IKS2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Indywidualne kształcenie specjalistyczne - praca naukowa
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: studia doktoranckie 4 rok sem. letni 2021/2022
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Opieka merytoryczna w ramach prowadzonych badań przez doktorantów.

Pełny opis:

Nadzór nad kierunkami badań doktorantów, dyskusja wyników, pomoc w pisaniu ewentualnych publikacji. Omawianie najnowszej literatury w zakresie prowadzonych badań.

Literatura:

Indywidualny zestaw literatury dla każdego doktoranta.

Efekty uczenia się:

Pogłębianie wiedzy w zakresie zagadnień współczesnej fizyki.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena indywidualna prowadzących oparta na pracy doktoranta włożonej w badania oraz jego umiejętności opracowania danych i wyciągania wniosków.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Gieniusz, Andrei Stupakevich
Prowadzący grup: Ryszard Gieniusz, Andrei Stupakevich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Projekt - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)