Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Logistyka produkcji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 400-ES1-2LOP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Logistyka produkcji
Jednostka: Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny
Grupy: 3L stac. I st. studia ekonomiczne - przedmioty kierunkowe - WILNO
Wilno - ekonomia 2 rok 1 st. stacjonarne sem.zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem jest wskazanie istoty logistyki produkcji, określenie zadań, metod oraz narzędzi wykorzystywanych w logistyce produkcji, które mają służyć usprawnieniu procesów logistycznych. Istotnym zadaniem jest także wskazanie i powiązanie systemów produkcyjnych z zarządzaniem logistycznym oraz umiejętne wykorzystanie metod i narzędzi logistycznych w praktyce.

Pełny opis:

Profil studiów: Praktyczny

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Specjalnościowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki ekonomiczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu

Rok studiów/semestr: Studia pierwszego stopnia, rok II, semestr 3

Wymagania wstępne: Brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: ćwiczenia 30 godz.

Metody dydaktyczne: studia przypadku, ćwiczenia grupowe, dyskusja tematyczna

Formy zaliczenia przedmiotu: kolokwium

Punkty ECTS 4

Bilans nakładu pracy studenta

- udział w ćwiczeniach 30 godz.

- przygotowanie do ćwiczeń i studia literatury 40 godz.

- udział w konsultacjach 5 godz.

- przygotowanie do zaliczenia końcowego 25 godz.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: liczba godzin 35 punkty ECTS 1,4

- o charakterze praktycznym: liczba godzin: 50 punkty ECTS 2

Literatura:

1. Bendkowski J., Matysek M., Logistyka produkcji. Praktyczne aspekty cz. 1. Planowanie i sterowanie produkcją. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2013.

2. Brzeziński M., Organizacja produkcji w przedsiębiorstwie Difin Warszawa 2013.

3. Szymonik A. (red.), Logistyka produkcji: procesy, systemy, organizacja. Warszawa, Difin, 2012.

4. Pisz I., Sęk T., Zielecki W., Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2013

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student potrafi wyjaśnić miejsce logistyki we współczesnym zarządzaniu produkcją

Student potrafi scharakteryzować nowoczesne systemy produkcji

Umiejętności

Student potrafi stosować metody oraz narzędzia wykorzystywane w logistyce produkcji

Kompetencje społeczne

Student potrafi pracować w zespole

Student ma świadomość ustawicznego kształcenia, podejmowania profesjonalnych i odpowiedzialnych decyzji

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium końcowe 30% oceny

Punktacja z ćwiczeń 70% oceny

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Kruk
Prowadzący grup: Marek Kruk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Kruk
Prowadzący grup: Marek Kruk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.