Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Cyfrowe przetwarzanie obrazów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 400-IS1-3CPO Kod Erasmus / ISCED: 11.303 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Cyfrowe przetwarzanie obrazów
Jednostka: Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny
Grupy: 3L stac. I st. studia informatyki - przedmioty fakultatywne - WILNO
Wilno - informatyka 3 rok 1 st. stacjonarne sem.zimowy
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Założenia i cele przedmiotu: Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi technikami przetwarzania obrazów cyfrowych i zastosowaniem różnych metod analizy obrazów.

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi technikami przetwarzania obrazów cyfrowych i zastosowaniem różnych metod analizy obrazów.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne / niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: fakultatywny

Dziedzina i dyscyplina nauki:Informatyka obszar nauk ścisłych i technicznych

Rok studiów / semestr: 3 / 6

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): Przedmioty wprowadzające: Podstawy programowania strukturalnego, Wstęp do programowania obiektowego,

Wykład: 15 Laboratorium: 30

Metody dydaktyczne: Materiały dydaktyczne są opracowane i prezentowane w trakcie wykładów. Instrukcje laboratoryjne są udostępniane studentom na każdych zajęciach. Przewidziane są także konsultacje.

Punkty ECTS: 6

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w zajęciach:

- wykład 15h

- laboratorium 30h

Przygotowanie do zajęć:

- wykład 10h

- laboratorium 20h

Zapoznanie z literaturą: 10h

Sprawozdania, raporty z zajęć, prace domowe: 6h

Przygotowanie do kolokwium: 4h

Przygotowanie do egzaminu: 5h

Czas trwania egzaminu: 2h

Udział w konsultacjach: 5h

Wskaźniki ilościowe:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 50, 3 ECTS

o charakterze praktycznym: 45, 2 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

Malina W. , Smiatacz M., Cyfrowe przetwarzanie obrazów, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa, 2012.

R. Tadeusiewicz, P. Korohoda, Komputerowa analiza i przetwarzanie obrazów, Wydawnictwo Fundacji Postępu Telekomunikacji, Kraków, 1997.

Wróbel Z. , Koprowski R., Praktyka przetwarzania obrazów z zadaniami w programie Matlab, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa, 2012.

Literatura uzupełniająca:

M. Nałęcz (red.). Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna. Tom 8. Obrazowanie biomedyczne. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT. Warszawa 2003.

Skarbek W., Metody reprezentacji obrazów cyfrowych, Warszawa, 1993.

Efekty uczenia się:

Student potrafi:

KP6_UW6 zaimplementować znane algorytmy w wybranym języku programowania

KP6_UW15 modelować cyfrowo wybrane zjawiska i symulować obliczeniowo procesy, potrafi optymalizować reprezentacje cyfrowe zjawisk i procesów.

KP6_UO2 współpracować w grupie realizując wspólne projekty

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium i projekt

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Lesiński
Prowadzący grup: Wojciech Lesiński, Kamil Ząbkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.