Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Odkrywanie wiedzy w dużych zbiorach danych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 400-IS1-3OWD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Odkrywanie wiedzy w dużych zbiorach danych
Jednostka: Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny
Grupy: 3L stac. I st. studia informatyki - przedmioty obowiązkowe - WILNO
Wilno - informatyka 3 rok 1 st. stacjonarne sem.zimowy
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot ma zaznajomić studenta z problematyką dużych zbiorów danych i metodami, które pomagają odkryć w nich wiedzę. Będą rozpatrywane różne podejścia rozpoczynając od przygotowania danych, ich wizualizację po klasyfikację ,grupowanie czy odkrywanie reguł asocjacji.

Pełny opis:

Profil studiów:praktyczny

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: do wyboru

Dziedzina: Nauki ścisłe i przyrodnicze

Dyscyplina:Informatyka

Rok studiów / semestr: 3 / 5

Wymagania wstępne: brak

Laboratorium: 30 godz. Projekt: 30 godz.

Metody dydaktyczne: laboratorium,projekt

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w zajęciach:

- laboratorium 30 godz.

- projekt 30 godz.

Przygotowanie do zajęć:

- laboratorium 30 godz.

- projekt 30 godz.

Zapoznanie z literaturą: 5 godz.

Udział w konsultacjach: 3 godz.

Wskaźniki ilościowe:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 60 godz., 2 ECTS

o charakterze praktycznym: 100 godz., 4 ECTS

Literatura:

Tadeusz Morzy, Eksploracja danych : metody i algorytmy,Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2013.

Jacek Koronacki, Jan Ćwik, Statystyczne systemy uczące się, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT,Warszawa, 2008

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Student:

Zna zasady kolekcjonowania i przechowywania danych. KP6_WG5

UMIEJĘTNOŚCI

Student:

Potrafi stosować metody algebry: prowadzić proste rozumowania wewnątrz teorii podstawowych struktur algebraicznych, stosować aparat macierzowy do rozwiązywania problemów. KP6_UW1

Umie wykorzystać metody statystyczne do analizy danych. KP6_UW2

Wybiera odpowiedni paradygmat i język programowania do rozwiązania określonego typu zadań. KP6_UW4

Potrafi zaprojektować i zoptymalizować bazę danych zgodnie ze specyfikacją, umie efektywnie wyszukiwać żądane informacje w istniejących bazach danych, potrafi zaimplementować bazę danych w wybranym systemie baz danych. KP6_UW7

Posługuje się wzorcami projektowymi, posługuje się API, umie wykorzystać narzędzia wspomagające proces tworzenia, testowania i debugowania oprogramowania. KP6_UW11

Wykorzystuje technologie tworzenia oprogramowania pracującego w Internecie. KP6_UW14

Posługuje się terminologią informatyczną w języku angielskim. KP6_UK1

Potrafi pracować w zespole programistycznym przy kompleksowym rozwiązaniu zadanego problemu. KP6_UO1

Potrafi współpracować w grupie realizując wspólne projekty. Potrafi współpracować w grupie realizując wspólne projekty. KP6_UO2

Rozumie potrzebę podnoszenia swoich umiejętności i kwalifikacji. KP6_UU1

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Student:

Wykazuje postawę kreatywności i innowacyjności niezbędną do podjęcia praktycznej aktywności w społeczeństwie informacyjnym. KP6_KO1

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Ząbkiewicz
Prowadzący grup: Kamil Ząbkiewicz
Strona przedmiotu: https://sites.google.com/site/kzcwiczeniauwb/
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.