Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia dyplomowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 400-IS1-3PDY Kod Erasmus / ISCED: 11.303 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pracownia dyplomowa
Jednostka: Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny
Grupy: 3L stac. I st. studia informatyki - przedmioty obowiązkowe - WILNO
Wilno - informatyka 3 rok 1 st. stacjonarne sem.letni
Wilno - informatyka 3 rok 1 st. stacjonarne sem.zimowy
Punkty ECTS i inne: 11.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zakłada się, że w trakcie studiów student przyswoił sobie ogólną kulturę pracy akademickiej, w tym wymagania odnośnie do form prezentacji wyników prac zarówno na piśmie, jak i w mowie. Warunkiem powodzenia zajęć w ramach Pracowni Dyplomowej, czego zwieńczeniem ma być praca licencjacka, jest skoordynowanie zajęć Pracowni z Seminarium Dyplomowym i zajęciami z Technik Prezentacji.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu Pracownia Dyplomowa jest: (i) przekazanie studentowi szczegółowych informacji o wymaganiach obowiązujących w odniesieniu do pracy dyplomowej (licencjackiej), (ii) ukierunkowanie studenta co do przygotowania własnej pracy dyplomowej, w tym zaproponowanie tematu pracy dyplomowej lub pomoc w samodzielnym określeniu tematu, (iii) kontrola postępów w przygotowaniu pracy dyplomowej oraz wsparcie merytoryczne i metodyczne przy realizacji pracy, (iv) przygotowanie studenta do obrony pracy dyplomowej.

Praca na Pracowni Dyplomowej powinna być skoordynowana z pracą na Seminarium Dyplomowym.

Pełny opis:

Profil studiów: praktyczny.

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy

Dziedzina: Nauki ścisłe i przyrodnicze

Dyscyplina: Informatyka

Rok studiów: 3 rok/5, 6 sem.

Wymagania wstępne: patrz "Założenia (opisowo)"

Liczba godzin laboratorium: 60 godz. = 15 godz (sem. 5) + 45 godz. (sem. 6.).

Metody dydaktyczne: Laboratoryjne zajęcia indywidualne i grupowe nad przygotowaniem pracy dyplomowej oraz dyskusje w grupie dotyczące przygotowania do egzaminu dyplomowego.

Punkty ECTS: 11 = 5 (sem. 5) + 6 (sem. 6)

Bilans nakładu pracy studenta:

(i) związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego nakładu nauczyciela i studenta -- 75 godzin (3 ECTS) :

Liczba godzin laboratorium: 60 godzin

Czas trwania zaliczenia: 2 godziny

Udział w konsultacjach: 13 godziny

(ii) związany z zajęciami o charakterze praktycznym -- 150 godzin (6 ECTS)

Przygotowanie się studenta do laboratorium: 25 godzin

Prace dotyczące pracy dyplomowej: 125 godzin

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Dudziak A., Żejmo A., Redagowanie prac dyplomowych. Difin. Warszawa, 2008.

2. Weiner J. 1992, Technika pisania i prezentowania prac naukowych, Skrypty Uczelniane UJ, Kraków.

Literatura pomocnicza.

1.Cudny W. 2011, Praca dyplomowa z turystyki: podręcznik akademicki, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.

2.Zaczyński W. 2000, Praca badawcza nauczyciela, WSziP, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Student:

UMIEJĘTNOŚCI

KP6_UK3 - Potrafi samodzielnie opracować rozwiązanie zadanego zagadnienia informatycznego z pogranicza teorii i praktyki oraz przedstawić rozwiązanie i wnioski.

KP6_UU1 Rozumie potrzebę podnoszenia swoich umiejętności i kwalifikacji

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

KP6_KO1 Wykazuje postawę kreatywności i innowacyjności niezbędną do podjęcia praktycznej aktywności w społeczeństwie informacyjnym

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia: zaliczenie przedmiotu na ocenę.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Germanas Budnikas, Mieczysław Muraszkiewicz
Prowadzący grup: Germanas Budnikas, Mieczysław Muraszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu Pracownia Dyplomowa jest: (i) przekazanie studentowi szczegółowych informacji o wymaganiach obowiązujących w odniesieniu do pracy dyplomowej (licencjackiej), (ii) ukierunkowanie studenta co do przygotowania własnej pracy dyplomowej, w tym zaproponowanie tematu pracy dyplomowej lub pomoc w samodzielnym określeniu tematu, (iii) kontrola postępów w przygotowaniu pracy dyplomowej oraz wsparcie merytoryczne i metodyczne przy realizacji pracy, (iv) przygotowanie studenta do obrony pracy dyplomowej.

Praca na Pracowni Dyplomowej powinna być skoordynowana z pracą na Seminarium Dyplomowym.

Pełny opis:

Profil studiów: praktyczny.

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy

Dziedzina: Nauki ścisłe i przyrodnicze

Dyscyplina: Informatyka

Rok studiów: 3 rok/5, 6 sem.

Wymagania wstępne: patrz "Założenia (opisowo)"

Liczba godzin laboratorium: 60 godz. = 15 godz (sem. 5) + 45 godz. (sem. 6.).

Metody dydaktyczne: Laboratoryjne zajęcia indywidualne i grupowe nad przygotowaniem pracy dyplomowej oraz dyskusje w grupie dotyczące przygotowania do egzaminu dyplomowego.

Punkty ECTS: 11 = 5 (sem. 5) + 6 (sem. 6)

Bilans nakładu pracy studenta:

(i) związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego nakładu nauczyciela i studenta -- 75 godzin (3 ECTS) :

Liczba godzin laboratorium: 60 godzin

Czas trwania zaliczenia: 2 godziny

Udział w konsultacjach: 13 godziny

(ii) związany z zajęciami o charakterze praktycznym -- 150 godzin (6 ECTS)

Przygotowanie się studenta do laboratorium: 25 godzin

Prace dotyczące pracy dyplomowej: 125 godzin

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Dudziak A., Żejmo A., Redagowanie prac dyplomowych. Difin. Warszawa, 2008.

2. Weiner J. 1992, Technika pisania i prezentowania prac naukowych, Skrypty Uczelniane UJ, Kraków.

Lektura dodatkowa.

1.Cudny W. 2011, Praca dyplomowa z turystyki: podręcznik akademicki, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.

2.Zaczyński W. 2000, Praca badawcza nauczyciela, WSziP, Warszawa.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mieczysław Muraszkiewicz
Prowadzący grup: Mieczysław Muraszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.