Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ochrona praw człowieka w Radzie Europy i Unii Europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 400-US1-2OPC Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona praw człowieka w Radzie Europy i Unii Europejskiej
Jednostka: Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny
Grupy: 3L stac. I st. studia europeistyki - przedmioty obowiązkowe - WILNO
Wilno - Europeistyka 2 rok 1 st. stacjonarne sem.letni
Punkty ECTS i inne: 7.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zapoznanie studentów z europejskim systemem ochrony wolności i praw człowieka istniejącym w Radzie Europy i Unii Europejskiej. W szczególności celem jest wskazanie katalogu gwarantowanych w Radzie Europy i Unii Europejskiej wolności i praw jednostki oraz procedur ich dochodzenia i gwarancji. Student otrzymuje wiedzę na temat najważniejszych regulacji normatywnych związanych z statusem prawnym jednostki. Ważnym elementem jest zapoznanie studenta z praktyką funkcjonowania systemu ochrony praw jednostki w Radzie Europy i Unii Europejskiej.

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z podstawowymi elementami europejskiego systemu ochrony wolności i praw człowieka istniejącego w ramach Rady Europy i Unii Europejskiej.

Pełny opis:

Zapoznanie studentów z europejskim systemem ochrony wolności i praw człowieka istniejącym w Radzie Europy i Unii Europejskiej. W szczególności celem jest wskazanie katalogu gwarantowanych w Radzie Europy i Unii Europejskiej wolności i praw jednostki oraz procedur ich dochodzenia i gwarancji. Student otrzymuje wiedzę na temat najważniejszych regulacji normatywnych związanych z statusem prawnym jednostki. Ważnym elementem jest zapoznanie studenta z praktyką funkcjonowania systemu ochrony praw jednostki w Radzie Europy i Unii Europejskiej.

Literatura:

G. Michałowska,Ochrona praw człowieka w Radzie Europy i Unii Europejskiej, Warszawa 2007.

2. A. Florczak, Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej, Warszawa 2009.

Efekty uczenia się:

rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny. K_K061. Ma pogłębioną wiedzę z zakresu innych dziedzin prawa i wybranych zagadnień z innych nauk społecznych, K_W062. Zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa, K_W08Umiejętności_1. Potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach określonej dziedziny prawa, K_U012. Umie wykorzystać wiedzę teoretyczną z poszczególnych dziedzin prawa, K_U033. Dostrzega związki między zjawiskami prawnymi, a innymi zjawiskami kulturowymi i społecznymi, K_U11Kompetencje społeczne_1. Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób, K_K012. Potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności,

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie w formie pisemnej.z uwzględnieniem prac wykonanych podczas zajęć.

Egzamin w formie ustnej. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z zaliczenia ćwiczeń.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Irena Miklaševič, Mieczysława Zdanowicz
Prowadzący grup: Irena Miklaševič, Mieczysława Zdanowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z podstawowymi elementami europejskiego systemu ochrony wolności i praw człowieka istniejącego w ramach Rady Europy i Unii Europejskiej.

Pełny opis:

Zapoznanie studentów z europejskim systemem ochrony wolności i praw człowieka istniejącym w Radzie Europy i Unii Europejskiej. W szczególności celem jest wskazanie katalogu gwarantowanych w Radzie Europy i Unii Europejskiej wolności i praw jednostki oraz procedur ich dochodzenia i gwarancji. Student otrzymuje wiedzę na temat najważniejszych regulacji normatywnych związanych z statusem prawnym jednostki. Ważnym elementem jest zapoznanie studenta z praktyką funkcjonowania systemu ochrony praw jednostki w Radzie Europy i Unii Europejskiej.

Literatura:

G. Michałowska,Ochrona praw człowieka w Radzie Europy i Unii Europejskiej, Warszawa 2007.

2. A. Florczak, Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej, Warszawa 2009.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Doliwa-Klepacka
Prowadzący grup: Anna Doliwa-Klepacka, Irena Miklaševič
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z podstawowymi elementami europejskiego systemu ochrony wolności i praw człowieka istniejącego w ramach Rady Europy i Unii Europejskiej.

Pełny opis:

Zapoznanie studentów z europejskim systemem ochrony wolności i praw człowieka istniejącym w Radzie Europy i Unii Europejskiej. W szczególności celem jest wskazanie katalogu gwarantowanych w Radzie Europy i Unii Europejskiej wolności i praw jednostki oraz procedur ich dochodzenia i gwarancji. Student otrzymuje wiedzę na temat najważniejszych regulacji normatywnych związanych z statusem prawnym jednostki. Ważnym elementem jest zapoznanie studenta z praktyką funkcjonowania systemu ochrony praw jednostki w Radzie Europy i Unii Europejskiej.

Literatura:

G. Michałowska,Ochrona praw człowieka w Radzie Europy i Unii Europejskiej, Warszawa 2007.

2. A. Florczak, Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej, Warszawa 2009.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.