Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Totalitaryzm - ujęcie filozoficzne (fakultet)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 410-FS1-3TUF5 Kod Erasmus / ISCED: 08.151 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Totalitaryzm - ujęcie filozoficzne (fakultet)
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: 3L stac. I. st. studia filozofii i etyki - przedmioty fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Zasadniczym celem zajęć jest analiza twórczości Hannah Arendt, jednej z najwybitniejszych myślicielek ubiegłego wieku, uczennicy Martina Heideggera i Karla Jaspersa. Na zajęciach zamierzam przybliżyć sens jej twórczości rozpatrywanej na przykładzie – poprzez pryzmat – jej najważniejszych utworów filozoficznych, szczególną uwagę poświęcając analizie Korzeni Totalitaryzmu.

Pełny opis:

1. Egzystencjalistka

(analiza przepływu inspiracji myśli M. Heideggera na wczesna fazę jej twórczości; krytyka filozofii Heideggera)

2. Źle urodzona

(jak Arendt rozumiała swoje żydostwo i co to znaczy, że miało ono charakter polityczny)

3. Niemka

(co dla Arendt znaczyło bycie Niemką po doświadczeniach drugiej wojny światowej i Szoa; analiza Korzeni totalitaryzmu)

Dygresja: Niemiecki gruz (o twórczości W.G. Sebalda)

4. Amerykanka

(przeciwstawienie rewolucji amerykańskiej i rewolucji francuskiej; proces Adolfa Eichmanna widziany z amerykańskiej perspektywy – spór ze środowiskiem żydowskim)

Dygresja: Twórczość Jeana Amery’ego i Primo Leviego

5. Greczynka

(analiza Kondycji ludzkiej)

6. Poetka

(jej przyjaźń z W.H. Audenem i spór z B. Brechtem; Arendt rozumienie poezji)

7. Filozofka

(trzy „krytyki” Kanta i ich arendtowski analogon w postaci dwóch części The Life of Mind; co jest władza sądzenia – wykłady Arendt o Kancie)

Dygresja: Zło radykalne w ujęciu Kanta i Schellinga.

Literatura:

Kant, rozprawa o religii

Schelling, rozprawa o wolności

Arendt:

Eichmann w Jerozolimie: rzecz o banalności zła (1963), tłum. Adam Szostkiewicz, wyd. Znak, Kraków 1987;

O rewolucji (1963), tłum. Mieczysław Godyń, Wydawnictwo X, Dom Wydawniczy Totus, Kraków 1991;

Myślenie (1971), tłum. Hanna Buczyńska-Garewicz, wyd. Czytelnik, Warszawa 1991;

Korzenie totalitaryzmu (1951), t. 1-2, tłum. Mariola Szawiel i Daniel Grinberg, wyd. Niezależna Oficyna Wydawnicza, Krytyka, Warszawa 1993;

Między czasem minionym a przyszłym: osiem ćwiczeń z myśli politycznej, tłum. Mieczysław Godyń i Wojciech Madej, wyd. Aletheia, Warszawa 1994;

Wola, tłum. Robert Piłat, przedm. Hanna Buczyńska-Garewicz, wyd. Czytelnik, Warszawa 1996;

O przemocy; Nieposłuszeństwo obywatelskie, tłum. Anna Łagocka, Wojciech Madej, wyd. Aletheia, Warszawa 1998;

Kondycja ludzka (1958), tłum. Anna Łagodzka, wyd. Aletheia, Warszawa 2000;

Odpowiedzialność i władza sądzenia, tłum. Wojciech Madej, Mieczysław Godyń, wyd. Prószyński i S-ka, Warszawa 2006.

Polityka jako obietnica, tłum. Wojciech Madej, Mieczysław Godyń, wyd. Prószyński i S-ka, Warszawa 2007.

Róża Luksemburg (1871-1919), tłum. Rafał Kuczyński, Bartosz Kuźniarz, Kronos 4/2007.

Salon berliński i inne eseje, tłum. Sebastian Szymański, Mieczysław Godyń, wyd. Prószyński i S-ka, Warszawa 2008.

Korzenie totalitaryzmu, t. 1-2, tłum. Mariola Szawiel i Daniel Grinberg, wyd. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.

Pisma żydowskie, tłum. Mieczysław Godyń, Piotr Nowak, Ewa Rzanna, wstępem poprzedził i przekład opracował Piotr Nowak, wyd. Biblioteka kwartalnika KRONOS, Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego, Warszawa 2012.

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie różne rodzaje argumentacji stosowanej w etyce, filozofii, w naukach i w życiu publicznym K_W04

W07 W09

zna ogólną terminologię dotyczącą związków etyki i filozofii z polityką K_W05 W02

ma pogłębioną wiedzę o znaczeniu filozofii i etyki dla kształtowania i rozumienia kultury, w tym polityki K_W08 W05 W07 W10

rozumie złożone wzajemne zależności między kształtowaniem się idei filozoficznych i etycznych a ewolucją wybranych aspektów teorii polityki K_W16 W09

potrafi wykorzystać wiedzę filozoficzną, etyczną i metodologiczną w krytycznym interpretowaniu tekstów filozoficznych i politycznych

K_U01 U02

potrafi wykrywać założenia leżące u podstaw różnych poglądów/stanowisk filozoficznych i moralnych, następnie odnieść je do wybranych problemów politycznych K_U14 U02 U07

samodzielnie podejmuje i inicjuje zadania badawcze, a także przedsięwzięcia o charakterze społecznym i kulturalnym

rozumie różnice kulturowe, religijne, etyczne, polityczne itd. i potrafi negocjować w sytuacjach konfliktowych spowodowanych istnieniem tych różnic, w szczególności moderować funkcjonowanie społeczności internetowych K03 K05 K02 K05 K_K06 K_K07

Metody i kryteria oceniania:

- referaty

- samodzielna lektura wskazanych tekstów źródłowych i opracowań

- dyskusja w grupie, moderowana przez prowadzącego, na podstawie czytanych tekstów

- indywidualne konsultacje

Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Nowak
Prowadzący grup: Piotr Nowak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.