Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Filozofia polityczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 410-FS2-1FPO Kod Erasmus / ISCED: 08.151 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Filozofia polityczna
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: 2L stac. II st. studia filozofii-przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Umiejętność czytania i analizowania tekstów filozoficznych i historycznych.


Skrócony opis:

Zasadniczym celem zajęć jest zrozumienie świata współczesnej polityki. Chciałbym oderwać twórczość filozoficzną w jej etycznym wymiarze od jałowych spekulacji i osadzić ją wprost w życiu, tj. w polityce, w której wykuwają się podstawowe pojęcia nowoczesności.

Pełny opis:

W pewnym momencie intelektualnego życia student, który chce rozumieć świat polityki współczesnej, ale też tej najdawniejszej, powinien zdecydować, z kim chce myśleć, w jakim kierunku się udać, z kim będzie mu po drodze. Będę go przekonywał, że kategorię polityczności gruntownie przemyśleli filozofowie wywodzący się z tradycji konserwatywnej. Pokażę to zwłaszcza na przykładzie rozwoju pojęcia „dyktatury” – pojęcia pozwalającego dość dobrze opisać współczesny świat. Taki jest punkt wyjścia.

Literatura:

1. Carl Schmitt, Dyktatura

2. Carl Schmitt, Nauka o konstytucji (frgm)

3. Carl Schmitt, Pojęcie polityczności

4. Leo Strauss, O Tyranii

5. Leo Strauss, Wykłady o Arystotelesie

6. Ksenofont, Hieron

7. Arystoteles, Polityka

8. Polibiusz, Dzieje (frgm)

9. N. Machiavelli, Rozważania nad pierwszym dziesięcioksięgiem…

10. E. Juenger, Węzeł gordyjski (frgm)

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie różne rodzaje argumentacji stosowanej w etyce, filozofii, w naukach i w życiu publicznym K_W04

W07 W09

zna ogólną terminologię dotyczącą związków etyki i filozofii z polityką K_W05 W02

ma pogłębioną wiedzę o znaczeniu filozofii i etyki dla kształtowania i rozumienia kultury, w tym polityki K_W08 W05 W07 W10

rozumie złożone wzajemne zależności między kształtowaniem się idei filozoficznych i etycznych a ewolucją wybranych aspektów teorii polityki K_W16 W09

potrafi wykorzystać wiedzę filozoficzną, etyczną i metodologiczną w krytycznym interpretowaniu tekstów filozoficznych i politycznych

K_U01 U02

potrafi wykrywać założenia leżące u podstaw różnych poglądów/stanowisk filozoficznych i moralnych, następnie odnieść je do wybranych problemów politycznych K_U14 U02 U07

samodzielnie podejmuje i inicjuje zadania badawcze, a także przedsięwzięcia o charakterze społecznym i kulturalnym

rozumie różnice kulturowe, religijne, etyczne, polityczne itd. i potrafi negocjować w sytuacjach konfliktowych spowodowanych istnieniem tych różnic, w szczególności moderować funkcjonowanie społeczności internetowych K03 K05 K02 K05 K_K06 K_K07

Metody i kryteria oceniania:

ocena ciągła z przedmiotu, referaty

egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Nowak
Prowadzący grup: Piotr Nowak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Nowak
Prowadzący grup: Piotr Nowak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.