Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język angielski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 410-FS2-1JAN1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język angielski
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: 2L stac. II st. studia filozofii-przedmioty lektoratowe
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne lektoraty

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać wiedzę z zakresu słownictwa i struktur gramatycznych języka obcego umożliwiającą podjęcie lektoratu na poziomie B2+ według ESOKJ.

Skrócony opis:

Kurs języka angielskiego specjalistycznego - z zakresu Filozofii

Pełny opis:

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Instytut Filozofii

Nazwa kierunku studiów: Filozofia

Poziom kształcenia: Studia drugiego stopnia

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, Filozofia

Rok studiów/semestr: Rok I, semestr I, lektorat, egzamin po semestrze pierwszym

Wymagania wstępne - Student powinien posiadać wiedzę z zakresu słownictwa i struktur gramatycznych języka obcego umożliwiającą podjęcie lektoratu na poziomie B2+ według ESOKJ.

Łączna liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi kształcenia: 2

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

- wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela (ćwiczenia, konsultacje oraz egzamin) : : 30 godz., punkty ECTS 1

-samodzielna praca studenta (przygotowanie do zajęć, zaliczenia lub egzaminu): 30 godz., punkty ECTS 1

Literatura:

Gairns R., Redman S., Oxford Word Skills, Advanced, OUP, 2016.

deChazal E., McCarter S., Oxford EAP, OUP, 2016.

Latham - Koening Ch., Oxenden C., English File, Advanced, OUP, 2019.

Pitts, L., 1,000 Conversation Questions, ECQ Publishing, 2016.

McCarthy M., O'Dell F., English Vocabulary in Use, CUP, 2013.

McCarthy M., O'Dell F., Academic Vocabulary in USe, CUP, 2008.

Britannica Online Encyclopedia, www.britannica.com

Encyklopedia PWN, encyclopedia.pwn.pl

American Philosophy, https://en.wikipedia.org/wiki/American_philosophy

British Philosophy , https://en.wikipedia.org/wiki/British_philosophy

British Council, Learn English , https://learnenglish.britishcouncil.org/general-english

Czasopisma

Zoom in on America,

The Times, itp.

artykuły ze stron internetowych serwisów informacyjnych oraz wydawców

www.un.org ( UN News) , www.reuters.com ( Reuters) , apnews.com ( Associated Press News), www.voanews.com ( Voice of America),

https://www.thefirstnews.com/( The First News, Polish Press Agency)

www.bbc.co.uk ( BBC News), www.polskieradio.pl/395 ( Radio Poland), www.oup.com ( Oxford University Press), itp.

Efekty uczenia się:

KA7_WG 12 zna ogólną terminologię filozoficzną oraz szczegółową

terminologię wybranego działu filozofii w wybranym

języku obcym

KA7_WK5 zna wybrany język obcy na poziomie B2+

KA7_UK6 potrafi formułować w mowie i na piśmie wypowiedzi

filozoficzne w wybranym języku obcym

test, praca w małych grupach, zadanie praktyczne, ocena aktywności na zajęciach, semestralne zaliczenie na ocenę na podstawie oceny ciągłej i/lub kolokwium zaliczeniowego

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie na ocenę, egzamin na ocenę.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Waluk
Prowadzący grup: Joanna Waluk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.