Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Natura umysłu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 410-FS2-1NUM Kod Erasmus / ISCED: 08.151 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Natura umysłu
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: 2L stac. II st. studia filozofii-przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wiedza z zakresu studiów licencjackich ze szczególnym uwzględnieniem filozofii i podstaw kognitywistyki.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest uzyskanie pogłębionej, interdyscyplinarnej wiedzy na temat natury umysłu i procesów poznawczych. Problemy podejmowane na wykładach i ćwiczeniach obejmują wybrane zagadnienia filozofii umysłu, neurofilozofii i filozofii sztucznej inteligencjii, a także nauk szczegółowych zainteresowanych badaniem procesów umysłowo-poznawczych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarna

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, filozofia

Rok studiów/semestr: I rok, II semestr

Wymagania wstępna: wiedza z zakresu studiów licencjackich

Liczba godzin:wykład (15), ćwiczenia (15)

Metody dydaktyczne: wykład w formie prezentacji multimedialnej z elementami dyskusji. Podczas ćwiczeń studenci przedstawiają prezentacje na podstawie wskazanych lektur, które są szczegółowo analizowane i dyskutowane przez wszystkich uczestników zajęć.

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta: udział w wykładach (30), udział w ćwiczeniach (30), przygotowanie do egzaminu i zaliczenia ćwiczeń (45), przygotowanie prezentacji (15), konsultacje (5).

Literatura:

Literatura podstawowa:

Przewodnik po filozofii umysłu, pod red. R. Poczobuta i M. Miłkowskiego, Kraków: Wydawnictwo WAM, 2012.

Przewodnik po kognitywistyce, pod red. J. Bremera, Kraków: WAM, 2016.

Analityczna metafizyka umysłu. Najnowsze kontrowersje, pod red. M. Miłkowskiego i R. Poczobuta, Warszawa: Wyd. IFiS PAN, 2008.

D. Eagelman, Mózg opowieść o nas, Poznań: Zysk i S-ka, 2018.

M. Kaku, Przyszłość umysłu. Dążenie nauki do zrozumienia i udoskonalenia naszego umysłu, Warszawa: Prószyński i S-ka, 2014.

Literatura uzupełniająca:

R. Piłat, Umysł jako model świata, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, 1999.

P. Churchland, Mechanizm rozumu, siedlisko duszy. Filozoficzna podróż w głąb mózgu, Warszawa: Fundacja Aletheia, 2002.

J. Kim, Umysł w świecie fizycznym, tłum. R. Poczobut, Warszawa: Wyd. IFiS PAN, 2002.

Ph. Johnson-Laird, Komputer i umysł. Wstęp do nauk poznawczych, przeł. P. Jaśkowski, Poznań: Wyd. ProText, 1999.

M. Urchs, O procesorach i procesach poznawczych. Elementy kognitywistyki, Toruń: WN UMK, 2009.

P. Thagard, Mind. Introduction to Cognitive Science, Cambridge, Mass.: MIT Press, 2005.

T. Stafford, M. Webb, 100 sposobów na zagłębienie tajemnic umysłu, Gliwice: Wyd. Helion, 2006.

M. Gazzaniga, Istota człowieczeństwa. Co sprawia, że jesteśmy wyjątkowi?, Sopot: Smak Słowa, 2011.

M. Hohol, Wyjaśnić umysł. Struktura teorii neurokognitywnych, Kraków: Copernicus Center Press, 2013.

Formy aktywności umysłu. Ujęcia Kognitywistyczne, t. 1-2, pod red. A. Klawitera, Warszawa: Wyd. naukowe PWN, 2008/9.

Ch. Frith, Od mózgu do umysłu. Jak powstaje nasz wewnętrzny świat? Warszawa: Wyd. UW, 2011.

Efekty uczenia się:

Student:

E1. ma szczegółową, pogłębioną wiedzę na temat współczesnych kontrowersji dotyczących natury umysłu,

E2. wykazuje się znajomością interdyscyplinarnych programów badawczych zaangażowanych w wyjaśnienie zagadek umysłu

E3. umie analizować i prezentować problemy współczesnej filozofii umysłu i kognitywistyki

E4. potrafi wyjaśnić, na czym polega znaczenie badan empirycznych dla zrozumienia natury umysłu

E5. wykazuje się otwartością na nowe nurty badawcze oraz krytycznym myśleniem w dyskusjach dotyczących relacji filozofii umysłu do kognitywistyki

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: egzamin pisemny.

Ćwiczenia: zaliczenie na podstawie: a) prezentacji przedstawionej podczas zajęć, b) aktywności na ćwiczeniach.

Każda nieobecność powinna zostać odrobiona na konsultacjach.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Poczobut
Prowadzący grup: Robert Poczobut
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.