Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

My, Polacy (fakultet)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 410-KS1-3MPO6 Kod Erasmus / ISCED: 14.951 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: My, Polacy (fakultet)
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: 3L stac. studia I stopnia kognitywistyka - przedm. fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Podczas wykładu studenci/studentki uzyskają wiedzę na temat podstawowych wymiarów funkcjonowania i przemian współczesnego społeczeństwa polskiego, która może być użyteczną w ich pracach badawczych.

Dodatkowo nabędą wiedzę na temat wybranych zjawisk, procesów, problemów społecznych odnoszących się m.in. dynamiki życia społeczno-kulturowego,przemian mentalności społecznej, kultury politycznej, przemian stylów życia i wyznawanych wartości, problemów budowy społeczeństwa obywatelskiego, patologii życia publicznego.


Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Fakultatywny, MK_ 8 Przedmioty fakultatywne

Poziom kształcenia: Studia pierwszego stopnia

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki społeczne, socjologia

Rok studiów/semestr: Rok III, semestr VI

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:30 godzin wykładu

Punkty ECTS:3

Metody dydaktyczne:

Bilans nakładu pracy studenta:

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

Udział w wykładach – 30 godzin

Konsultacje z nauczycielem akademickim – 24 godzin

suma: 54 godzin

Samodzielna praca studenta:

Przygotowanie do pracy pisemnej– 27 godzin

Suma: 27 godzin

Łącznie: 81 godzin

Wskaźniki ilościowe:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 54 godzin - 2 punkty ETCS

- o charakterze praktycznym: 27 godzin - 1 punkty ETCS

Literatura:

Obowiązkowa:

Domański H. The Polish Transformation: Structural Changes and New Tensions. European Journal of Social Theory. 2005;8(4)

Kolasa-Nowak A., Zmiana systemowa w Polsce w interpretacjach socjologicznych, wyd. UMCS, 2010

Marody M. i in., Społeczeństwo na zakręcie.Zmiany postaw i wartości Polaków w latach 1990-2018, wyd.Scholar, 2019

Skarżyńska K.,My Portret psychologiczno-społeczny Polaków z polityką w tle, wy.Scholar, 2020

Śliz A., Szczepański M. S., (red.), Czy koniec socjalizmu? Polska transformacja w teoriach socjologicznych, wyd. Scholar 2008

Dodatkowa:

Giza A. i in., Gabinet luster.O kształtowaniu samowiedzy Polaków w dyskursie publicznym, wyd. Scholar 2013

Marody M., Jednostka po nowoczesności.Perspektywa socjologiczna, wyd.Scholar 2016

Marody M.,Giza A., Transformations of Social Bonds.The Outline of the Theory of Social Change.,wyd.Peter Lang International Academic Publishers, 2018

Wnuk – Lipiński E., Ziółkowski M. (red.), Pierwsza dekada niepodległości. Próba socjologicznej syntezy, wyd. ISP PAN, 2001

Efekty uczenia się:

KA6_WG10- zna podstawowe problemy badawcze kognitywistyki społecznej i filozofii kognitywnej

KA6_UW10- potrafi przeprowadzić filozoficzną analizę zagrożeń związanych z rozwojem sztucznej inteligencji

KA6_KK1- posiada kompetencje do przyjmowania postawy krytycznej w dyskusjach naukowych i światopoglądowych oraz uznawania znaczenia wiedzy i racjonalnej argumentacji

KA6_KK2- posiada kompetencje do bycia otwartym na nowe tendencje we współczesnej nauce i w społeczeństwie oraz zasięgania opinii ekspertów w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych

KA6_KR3- posiada kompetencje dobierania właściwych metod służących do realizacji zadań praktycznych, poznawczych i komunikacyjnych

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne:

- wykład, konsultacje

Kryteria oceniania:

- obecność, domowa praca pisemna

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Dąbrowska-Prokopowska
Prowadzący grup: Ewa Dąbrowska-Prokopowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.