Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Event studies

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 430-KS1-2KON28 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Event studies
Jednostka: Instytut Studiów Kulturowych
Grupy: 3L stac. studia I stopnia kulturoznawstwo - przedm. fakultatywne
Kulturoznawstwo 2 rok sem. letni 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Do wyboru

Rok studiów/semestr: Rok II, IV semestr

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

Konwersatorium 30 godzin

Metody dydaktyczne:

dyskusja na podstawie literatury przedmiotu, materiałów audiowizualnych, ćwiczenia w grupach, referaty, konsultacje, esej

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy student

81 godzin, obejmujące:

Udział w konwersatorium – 30 godzin

Konsultacje - 8 godzin

Przygotowanie do zajęć – 30 godzin

Przygotowanie do zaliczenia kursu: 13 godzin

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

Liczba godzin wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela: 38 (1,4 ECTS)

Liczba godzin niewymagających bezpośredniego udziału nauczyciela 43(1,6 ECTS)

Literatura:

Literatura podstawowa:

Donald Getz, Event Studies. Theory, research and policy for planned events, Elsevier 2007.

Aneta Ostaszewska, Czarne protesty. Doświadczenia społeczne jako podstawa communitas kobiet, Pedagogika społeczna, Nr 4/2017.

Ewa Płaczek, Jakub W. Jaroszyński, Rola logistyki w organizowaniu imprez masowych, Logistyka, nr 2/2012.

Daniel Przastek, Polityka kulturalna w Polsce (i na świecie), Studia BAS, nr 2/2016.

Paulina Ratkowska, O festiwalu w kontekście turystyki kulturowej, czyli turystyka eventowa raz jeszcze, Turystyka Kulturowa nr 6/2010.

Tomasz Szlendak, Krzysztof Olechnicki. Nowe praktyki kulturowe Polaków, PWN, Warszawa 2017.

Zygmunt Waśkowski, Wykorzystanie koncepcji marketingu doświadczeń w tworzeniu wartości dodanej na rynku imprez masowych, Studia i Prace WNEiZ US nr 43/2 2016.

Patrycjusz Zarębski, Agnieszka Kurdyś-Kujawska, W poszukiwaniu wartości pozaekonomicznych eventów i festiwali: ujęcie teoretyczne, Turystyka Kultura nr 1/2020.

Miniporadnik ewaluacji dla realizatorów Projektów Edukacji Kulturalnej, Fundacja Stocznia.

Polityka kulturalna Miasta Białystok na lata 2018-2022 plus

Wpływ lubelskich festiwali plenerowych na rozwój gospodarczy i społeczny miasta. Raport końcowy z badania, Warsztaty Kultury, Lublin 2017.

Literatura uzupełniająca:

Shaun Best, Lesuire studies. Themes and perspectives, Sage, London 2010.

Ian R. Lamond, Louise Platt (red.), Critical Event studies. Approaches to research, Palgrave Macmillan, London 2016.

Armin Mikos von Rohrscheidt, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, KulTour, Poznań 2016.

Efekty uczenia się:

KA6_WG2 studentka zna klasyczne i współczesne dokonania, w ośrodkach i szkołach badawczych studiów kulturoznawczych w zakresie event studies

KA6_WK5 Studentka zna zasady działania instytucji kultury oraz orientuje się

we współczesnym życiu kulturalnym, szczególnie w zakresie organizacji "eventów"

KA6_UW4 studentka umie rozpoznać różne wytwory kultury (ze szczególnym uwzględnieniem "eventów") oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem wybranych metod w celu określenia ich znaczeń i ich oddziaływania społecznego i miejsca w procesach kulturowych

KA6_UW5 studentka umie stworzyć i zaprezentować proste opracowania krytyczne

z zastosowaniem właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych (ICT)

KA6_UK1 studentka umie komunikować się z wykorzystaniem poznanej terminologii kulturoznawczej

KA6_KO2 studentka jest gotowa organizowania pracy własnej i pracy zespołowej, ma kompetencje do pracy w zespole na rzecz środowiska społecznego oraz działania w sposób przedsiębiorczy zakresie organizowania lub ewaluacji "eventów"

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceny: Obecność na zajęciach, aktywne uczestnictwo w konwersatoriach (i odpowiednie przygotowanie do zajęć), przygotowanie

referatu grupowego, pisemna praca zaliczeniowa (praca projektowa). Ocena będzie opierała się na systemie punktowym (20 p. do zdobycia, z czego

12 p. za esej, 4 p. za aktywność, 4 p. za referat grupowy).

Skala ocen:

19-20 pkt = 5

17-18 pkt = 4+

15-16 pkt = 4

13-14 pkt = 3+

11-12 pkt = 3

0-10 pkt = 2

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Białous
Prowadzący grup: Maciej Białous
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Do wyboru

Rok studiów/semestr: Rok II, IV semestr

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

Konwersatorium 30 godzin

Metody dydaktyczne:

dyskusja na podstawie literatury przedmiotu, materiałów audiowizualnych, ćwiczenia w grupach, referaty, konsultacje, praca projektowa

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy student

81 godzin, obejmujące:

Udział w konwersatorium – 30 godzin

Konsultacje - 8 godzin

Przygotowanie do zajęć – 30 godzin

Przygotowanie do zaliczenia kursu: 13 godzin

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

Liczba godzin wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela: 38 (1,4 ECTS)

Liczba godzin niewymagających bezpośredniego udziału nauczyciela 43(1,6 ECTS)

Literatura:

Literatura podstawowa:

Donald Getz, Event Studies. Theory, research and policy for planned events, Elsevier 2007.

Tomasz Szlendak, Krzysztof Olechnicki. Nowe praktyki kulturowe Polaków, PWN, Warszawa 2017.

Literatura uzupełniająca:

Shaun Best, Lesuire studies. Themes and perspectives, Sage, London 2010.

Ian R. Lamond, Louise Platt (red.), Critical Event studies. Approaches to research, Palgrave Macmillan, London

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Białous
Prowadzący grup: Maciej Białous
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Do wyboru

Rok studiów/semestr: Rok II, IV semestr

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

Konwersatorium 30 godzin

Metody dydaktyczne:

dyskusja na podstawie literatury przedmiotu, materiałów audiowizualnych, ćwiczenia w grupach, referaty, konsultacje, praca projektowa

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy student

81 godzin, obejmujące:

Udział w konwersatorium – 30 godzin

Konsultacje - 8 godzin

Przygotowanie do zajęć – 30 godzin

Przygotowanie do zaliczenia kursu: 13 godzin

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

Liczba godzin wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela: 38 (1,4 ECTS)

Liczba godzin niewymagających bezpośredniego udziału nauczyciela 43(1,6 ECTS)

Literatura:

Literatura podstawowa:

Donald Getz, Event Studies. Theory, research and policy for planned events, Elsevier 2007.

Aneta Ostaszewska, Czarne protesty. Doświadczenia społeczne jako podstawa communitas kobiet, Pedagogika społeczna, Nr 4/2017.

Ewa Płaczek, Jakub W. Jaroszyński, Rola logistyki w organizowaniu imprez masowych, Logistyka, nr 2/2012.

Daniel Przastek, Polityka kulturalna w Polsce (i na świecie), Studia BAS, nr 2/2016.

Paulina Ratkowska, O festiwalu w kontekście turystyki kulturowej, czyli turystyka eventowa raz jeszcze, Turystyka Kulturowa nr 6/2010.

Tomasz Szlendak, Krzysztof Olechnicki. Nowe praktyki kulturowe Polaków, PWN, Warszawa 2017.

Zygmunt Waśkowski, Wykorzystanie koncepcji marketingu doświadczeń w tworzeniu wartości dodanej na rynku imprez masowych, Studia i Prace WNEiZ US nr 43/2 2016.

Patrycjusz Zarębski, Agnieszka Kurdyś-Kujawska, W poszukiwaniu wartości pozaekonomicznych eventów i festiwali: ujęcie teoretyczne, Turystyka Kultura nr 1/2020.

Miniporadnik ewaluacji dla realizatorów Projektów Edukacji Kulturalnej, Fundacja Stocznia.

Polityka kulturalna Miasta Białystok na lata 2018-2022 plus

Wpływ lubelskich festiwali plenerowych na rozwój gospodarczy i społeczny miasta. Raport końcowy z badania, Warsztaty Kultury, Lublin 2017.

Literatura uzupełniająca:

Shaun Best, Lesuire studies. Themes and perspectives, Sage, London 2010.

Ian R. Lamond, Louise Platt (red.), Critical Event studies. Approaches to research, Palgrave Macmillan, London 2016.

Armin Mikos von Rohrscheidt, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, KulTour, Poznań 2016.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Białous
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Do wyboru

Rok studiów/semestr: Rok II, IV semestr

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

Konwersatorium 30 godzin

Metody dydaktyczne:

dyskusja na podstawie literatury przedmiotu, materiałów audiowizualnych, ćwiczenia w grupach, referaty, konsultacje, praca projektowa

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy student

81 godzin, obejmujące:

Udział w konwersatorium – 30 godzin

Konsultacje - 8 godzin

Przygotowanie do zajęć – 30 godzin

Przygotowanie do zaliczenia kursu: 13 godzin

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

Liczba godzin wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela: 38 (1,4 ECTS)

Liczba godzin niewymagających bezpośredniego udziału nauczyciela 43(1,6 ECTS)

Literatura:

Literatura podstawowa:

Donald Getz, Event Studies. Theory, research and policy for planned events, Elsevier 2007.

Aneta Ostaszewska, Czarne protesty. Doświadczenia społeczne jako podstawa communitas kobiet, Pedagogika społeczna, Nr 4/2017.

Ewa Płaczek, Jakub W. Jaroszyński, Rola logistyki w organizowaniu imprez masowych, Logistyka, nr 2/2012.

Daniel Przastek, Polityka kulturalna w Polsce (i na świecie), Studia BAS, nr 2/2016.

Paulina Ratkowska, O festiwalu w kontekście turystyki kulturowej, czyli turystyka eventowa raz jeszcze, Turystyka Kulturowa nr 6/2010.

Tomasz Szlendak, Krzysztof Olechnicki. Nowe praktyki kulturowe Polaków, PWN, Warszawa 2017.

Zygmunt Waśkowski, Wykorzystanie koncepcji marketingu doświadczeń w tworzeniu wartości dodanej na rynku imprez masowych, Studia i Prace WNEiZ US nr 43/2 2016.

Patrycjusz Zarębski, Agnieszka Kurdyś-Kujawska, W poszukiwaniu wartości pozaekonomicznych eventów i festiwali: ujęcie teoretyczne, Turystyka Kultura nr 1/2020.

Miniporadnik ewaluacji dla realizatorów Projektów Edukacji Kulturalnej, Fundacja Stocznia.

Polityka kulturalna Miasta Białystok na lata 2018-2022 plus

Wpływ lubelskich festiwali plenerowych na rozwój gospodarczy i społeczny miasta. Raport końcowy z badania, Warsztaty Kultury, Lublin 2017.

Literatura uzupełniająca:

Shaun Best, Lesuire studies. Themes and perspectives, Sage, London 2010.

Ian R. Lamond, Louise Platt (red.), Critical Event studies. Approaches to research, Palgrave Macmillan, London 2016.

Armin Mikos von Rohrscheidt, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, KulTour, Poznań 2016.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.