Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ochrona własności intelektualnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 430-KS1-2OWI Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona własności intelektualnej
Jednostka: Instytut Studiów Kulturowych
Grupy: 3L stac. studia I stopnia kulturoznawstwo - przedm. obowiązkowe
Kulturoznawstwo 2 rok sem. letni 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi informacjami z zakresu prawa autorskiego oraz wybranymi aspektami prawa własności przemysłowej.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Własność intelektualna. Prawo autorskie i prawa pokrewne. Własność przemysłowa.

Pełny opis:

profil ogólnoakademicki, studia stacjonarne, przedmiot obowiązkowy, moduł 1, nauki społeczne, II rok I stopnia, I semestr, 5 godz., ćwiczenia, metody podające i ćwiczeniowe (praca z tekstem). Pogadanka z z prezentacją multimedialną.

Bilans nakładu pracy studenta: 5 godzin, 1 ECTS (25 godzin= 5 godz. zajęć; 13 godzin zapoznanie się z treścią ustaw, 7 godz. przygotowanie się do zajęć i testu)

Wskaźniki ilościowe: - bezpośredni udział nauczyciela - 5 godz. (0,2 ECTS)

- o charakterze praktycznym (0,8 ECTS)

Literatura:

1. Ustawy i rozporządzenia (dostępne na stronach internetowych: http://isap.sejm.gov.pl/ i http://www.rcl.gov.pl/ )

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83, tekst ujednolicony)

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508) (tekst jednolity - Dz.U. 2013 poz. 1410)

2. Literatura podstawowa

Prawo własności intelektualnej, pod red. J. Sieńczyło-Chlabicz, M. Nowikowskiej, M. Rutkowskiej-Sowa, Z. Zawadzkiej, Warszawa 2021.

Prawo własności intelektualnej, pod red. J. Sieńczyło-Chlabicz, Warszawa 2013.

Prawo autorskie i prawa pokrewne, wprow. Janusz Barta, Ryszard Markiewicz, Warszawa 2014.

P. Kostański, Ł. Żelechowski, Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2014

3. Literatura uzupełniająca

Prawo własności przemysłowej, pod red. R. Skubisz, Warszawa 2012 (seria: System prawa prywatnego, t. 14b)

B. Szczepańska, Poradnik prawa autorskiego, Sadurki 2013 [dostęp on-line: http://moodle.ebib.pl/pluginfile.php/329/mod_resource/content/1/Poradnik%20prawa%20autorskiego.pdf ]

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, pod red. E. Ferenc-Szydełko, Warszawa 2014.

https://www.legalnakultura.pl/pl

Efekty uczenia się:

Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu własności intelektualnej i ochrony prawa autorskiego. (test) KA6_WK4, KA6_KR2

Posiada umiejętność stosowania przepisów prawa dotyczących ochrony własności intelektualnej w tworzonych przez siebie pracach. (test)

KA6_WK4, KA6_UW1, KA6_KR3

Dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą, poszukuje optymalnych rozwiązań,

postępuje zgodnie z zasadami etyki. Jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych. (test) KA6_WK4, KA6_KR1,KA6_KR2, KA6_KR3

Sposób weryfikacji: test

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie: test, dopuszczalna jedna nieobecność na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Zimnoch
Prowadzący grup: Katarzyna Zimnoch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Własność intelektualna. Prawo autorskie i prawa pokrewne. Własność przemysłowa.

Pełny opis:

profil ogólnoakademicki, studia stacjonarne, przedmiot obowiązkowy, moduł 1, nauki społeczne, II rok I stopnia, I semestr, 5 godz., ćwiczenia, metody podające i ćwiczeniowe (praca z tekstem). Pogadanka z z prezentacją multimedialną.

Bilans nakładu pracy studenta: 5 godzin, 1 ECTS (25 godzin= 5 godz. zajęć; 13 godzin zapoznanie się z treścią ustaw, 7 godz. przygotowanie się do zajęć i testu)

Wskaźniki ilościowe: - bezpośredni udział nauczyciela - 5 godz. (0,2 ECTS)

- o charakterze praktycznym (0,8 ECTS)

Literatura:

1. Ustawy i rozporządzenia (dostępne na stronach internetowych: http://isap.sejm.gov.pl/ i http://www.rcl.gov.pl/ )

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83, tekst ujednolicony)

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508) (tekst jednolity - Dz.U. 2013 poz. 1410)

2. Literatura podstawowa

Prawo własności intelektualnej, pod red. J. Sieńczyło-Chlabicz, Warszawa 2013.

Prawo autorskie i prawa pokrewne, wprow. Janusz Barta, Ryszard Markiewicz, Warszawa 2014.

P. Kostański, Ł. Żelechowski, Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2014

3. Literatura uzupełniająca

Prawo własności przemysłowej, pod red. R. Skubisz, Warszawa 2012 (seria: System prawa prywatnego, t. 14b)

B. Szczepańska, Poradnik prawa autorskiego, Sadurki 2013 [dostęp on-line: http://moodle.ebib.pl/pluginfile.php/329/mod_resource/content/1/Poradnik%20prawa%20autorskiego.pdf ]

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, pod red. E. Ferenc-Szydełko, Warszawa 2014.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Zimnoch
Prowadzący grup: Katarzyna Zimnoch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Własność intelektualna. Prawo autorskie i prawa pokrewne. Własność przemysłowa.

Pełny opis:

profil ogólnoakademicki, studia stacjonarne, przedmiot obowiązkowy, moduł 1, nauki społeczne, II rok I stopnia, I semestr, 5 godz., ćwiczenia, metody podające i ćwiczeniowe (praca z tekstem). Pogadanka z z prezentacją multimedialną.

Bilans nakładu pracy studenta: 5 godzin, 1 ECTS (25 godzin= 5 godz. zajęć; 13 godzin zapoznanie się z treścią ustaw, 7 godz. przygotowanie się do zajęć i testu)

Wskaźniki ilościowe: - bezpośredni udział nauczyciela - 5 godz. (0,2 ECTS)

- o charakterze praktycznym (0,8 ECTS)

Literatura:

1. Ustawy i rozporządzenia (dostępne na stronach internetowych: http://isap.sejm.gov.pl/ i http://www.rcl.gov.pl/ )

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83, tekst ujednolicony)

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508) (tekst jednolity - Dz.U. 2013 poz. 1410)

2. Literatura podstawowa

Prawo własności intelektualnej, pod red. J. Sieńczyło-Chlabicz, Warszawa 2013.

Prawo autorskie i prawa pokrewne, wprow. Janusz Barta, Ryszard Markiewicz, Warszawa 2014.

P. Kostański, Ł. Żelechowski, Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2014

3. Literatura uzupełniająca

Prawo własności przemysłowej, pod red. R. Skubisz, Warszawa 2012 (seria: System prawa prywatnego, t. 14b)

B. Szczepańska, Poradnik prawa autorskiego, Sadurki 2013 [dostęp on-line: http://moodle.ebib.pl/pluginfile.php/329/mod_resource/content/1/Poradnik%20prawa%20autorskiego.pdf ]

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, pod red. E. Ferenc-Szydełko, Warszawa 2014.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Zimnoch
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Własność intelektualna. Prawo autorskie i prawa pokrewne. Własność przemysłowa.

Pełny opis:

profil ogólnoakademicki, studia stacjonarne, przedmiot obowiązkowy, moduł 1, nauki społeczne, II rok I stopnia, I semestr, 5 godz., ćwiczenia, metody podające i ćwiczeniowe (praca z tekstem). Pogadanka z z prezentacją multimedialną.

Bilans nakładu pracy studenta: 5 godzin, 1 ECTS (25 godzin= 5 godz. zajęć; 13 godzin zapoznanie się z treścią ustaw, 7 godz. przygotowanie się do zajęć i testu)

Wskaźniki ilościowe: - bezpośredni udział nauczyciela - 5 godz. (0,2 ECTS)

- o charakterze praktycznym (0,8 ECTS)

Literatura:

1. Ustawy i rozporządzenia (dostępne na stronach internetowych: http://isap.sejm.gov.pl/ i http://www.rcl.gov.pl/ )

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83, tekst ujednolicony)

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508) (tekst jednolity - Dz.U. 2013 poz. 1410)

2. Literatura podstawowa

Prawo własności intelektualnej, pod red. J. Sieńczyło-Chlabicz, Warszawa 2013.

Prawo autorskie i prawa pokrewne, wprow. Janusz Barta, Ryszard Markiewicz, Warszawa 2014.

P. Kostański, Ł. Żelechowski, Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2014

3. Literatura uzupełniająca

Prawo własności przemysłowej, pod red. R. Skubisz, Warszawa 2012 (seria: System prawa prywatnego, t. 14b)

B. Szczepańska, Poradnik prawa autorskiego, Sadurki 2013 [dostęp on-line: http://moodle.ebib.pl/pluginfile.php/329/mod_resource/content/1/Poradnik%20prawa%20autorskiego.pdf ]

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, pod red. E. Ferenc-Szydełko, Warszawa 2014.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.