Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Contemporary Sociological Theories

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 440-ERS-2CLT
Kod Erasmus / ISCED: 14.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Contemporary Sociological Theories
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: 2L stac. II st. studia socjologiczne - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

The aim of the course is to familiarize students with the basic theoretical theories in sociology and to show the possibility of their application to the analysis of contemporary social events.

Skrócony opis:

The subject is to provide theoretical knowledge, teach critical analysis of social reality and the ability to use theory to analyze social processes.

Pełny opis:

Type of course: optional

Semester: winter

Number of hours: 30

Type of classes: workshops

Score: 6 ECTS

Literatura:

Calhoun, Craig, Joseph Gerteis, James Moody, Steven Pfaff and Indermohan Virk (Editors). Contemporary Sociological Theory.

Efekty uczenia się:

KP7_WG1

has in-depth knowledge of the specificity of sociological terminology and is able to independently define sociological terms

KP7_WG3

has in-depth knowledge of multi-paradigm in sociology

KP7-WG5

has an extensive knowledge of various theoretical approaches explaining the essence of social structures and the relations between them

KP7-WG14

is able to characterize in depth the sociological and psychological theories concerning the place of the individual in the social structure, individual and collective identities

KP7-WG15

has in-depth knowledge of the theory of collective action and social movements

KP7_WK1

has extensive knowledge of social structures in the social and historical aspect

KP7-UW1

can create new typologies or reinterpret typologies already existing in relation to contemporary social phenomena

KP7_UW7

form to formulate their own opinions, draw conclusions from the analysis

KP7-UW12

has the ability to use the acquired knowledge in various scopes and forms, extended by a critical analysis of the effectiveness and usefulness of the applied knowledge

KP7-UW16

is able to creatively combine various theoretical approaches and issues related to the studied issues, using the knowledge of related disciplines

KP7_UK3

is able to prepare an oral statement on a given topic related to the studied issues with the use of sociological sources

KP7__KK1

has deepened awareness of ethical problems related to conducting sociological research

KP7_KO5

has a deepened awareness of the importance of sociological knowledge in solving social problems

Metody i kryteria oceniania:

Classes -final test, paper, active participation in classes. consultation

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Barszczewski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)