Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Event Studies

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 440-ERS-2EST
Kod Erasmus / ISCED: 14.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Event Studies
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: 2L stac. II st. studia socjologiczne - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Profile of studies: general

Form of studies: full-time

Type of course: optional

Language of the course: English

Scientific discipline: sociological sciences

Prerequisites: none.

Number of teaching hours: 30 hours

Teaching methods: discussions, exercises, consultations, tests

ECTS credits: 6

Balance of student workload: participation in classes - 30 hours, consultations - 15 hours, preparation for classes - 40 hours, preparation for a final test - 60 hours, final test - 3 hours. Total 150 hours.

Student workload related requiring direct teacher participation - 47 hours (1,9 ECTS). Student workload that does not require the teacher's direct participation - 103 hours (4,1 ECTS).

Literatura:

Donald Getz, Event Studies. Theory, research and policy for planned events, Elsevier 2007.

Shaun Best, Lesuire studies. Themes and perspectives, Sage, London 2010.

Ian R. Lamond, Louise Platt (red.), Critical Event studies. Approaches to research, Palgrave Macmillan, London 2016.

Metody i kryteria oceniania:

Assessment criteria: attendance, active participation in course (and adequate preparation for classes), preparation of individual or group presentation, final test.

The assessment will be based on a points system (20 points to be obtained,

of which 10 points for the test, 5 points for activity, 5 points for the presentation).

A minimum of 51% of the points obtained by the student is necessary to obtain a positive grade.

Grading scale:

19-20 points = 5

17-18 points = 4+

15-16 points = 4

13-14 points = 3+

11-12 points = 3

0-10 points = 2

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Białous
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Pełny opis:

Profile of studies: general

Form of studies: full-time

Type of course: optional

Language of the course: English

Scientific discipline: sociological sciences

Prerequisites: none.

Number of teaching hours: 30 hours

Teaching methods: discussions, exercises, consultations, tests

ECTS credits: 6

Balance of student workload: participation in classes - 30 hours, consultations - 15 hours, preparation for classes - 40 hours, preparation for a final test - 60 hours, final test - 3 hours. Total 150 hours.

Student workload related requiring direct teacher participation - 47 hours (1,9 ECTS). Student workload that does not require the teacher's direct participation - 103 hours (4,1 ECTS).

Literatura:

Donald Getz, Event Studies. Theory, research and policy for planned events, Elsevier 2007.

Shaun Best, Lesuire studies. Themes and perspectives, Sage, London 2010.

Ian R. Lamond, Louise Platt (red.), Critical Event studies. Approaches to research, Palgrave Macmillan, London 2016.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)