Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Komunikacja marketingowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 440-SS2-2KMA Kod Erasmus / ISCED: 14.252 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Komunikacja marketingowa
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: 2L stac.II st.studia socjologiczne - przedmioty specjalnościowe
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest dostarczenie podstawowej wiedzy z zakresu komunikacji marketingowej, ukazanie oraz trenowanie przez studentów praktycznych możliwości jej zastosowania na studiach przypadku (case studies). Na zajęciach przewidziane jest podejmowanie przez uczestników krytycznej dyskusji na temat zasadności poszczególnych rozwiązań dotyczących analizowanych przez nich studiów przypadku, co istotne jest zwłaszcza w warunkach nasycenia rynku, rosnących oczekiwań potencjalnych nabywców, a zarazem ograniczeń w zakresie możliwości nabywczych związanych z sytuacją kryzysową i zmiany preferencji konsumpcyjnych, co sprawia, że doprowadzenie do sprzedaży towarów i usług staje się coraz większym wyzwaniem.


Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot dotyczy komunikacji marketingowej rozumianej nie tylko jako procesy przekazywania przez firmę informacji dotyczącej produktów/usług innym podmiotom, zwłaszcza potencjalnym nabywcom, ale też dwustronnych (lub wielostronnych) procesów komunikowania się z nimi w tym zakresie. Podczas trwania semestru studenci przygotowują projekty (case studies) zgodnie z otrzymanymi wytycznymi. Zaliczenie projektów stanowi podstawę uzyskania oceny końcowej z przedmiotu.

Pełny opis:

Przedmiot dotyczy komunikacji marketingowej rozumianej nie tylko jako procesy przekazywania przez firmę informacji dotyczącej produktów/usług innym podmiotom, zwłaszcza potencjalnym nabywcom, ale też dwustronnych (lub wielostronnych) procesów komunikowania się z nimi w tym zakresie. Podczas trwania semestru studenci przygotowują projekty (case studies) zgodnie z otrzymanymi wytycznymi. Zaliczenie projektów stanowi podstawę uzyskania oceny końcowej z przedmiotu.

Profil studiów ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne

Kod przedmiotu (Erasmus) 14.252

Kod ISCED 0314

Język przedmiotu język polski

Rodzaj przedmiotu przedmiot specjalnościowy

Rok studiów i semestr: II rok studiów, semestr zimowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauk socjologicznych

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 30 godzin zajęć prowadzonych w formie warsztatowej

Metody dydaktyczne: warsztaty

Punkty ECTS: 4 punkty ECTS

Bilans nakładu pracy studenta: udział w zajęciach 30 godz., co odpowiada 1,1 punktów ECTS, przygotowanie do zajęć i zaliczenie 78 godz, co odpowiada 2,9 punktów ECTS. Razem: 108 godzin, co odpowiada 4 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 1,9 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 2,1 pkt ECTS. Łącznie - 4 pkt. ECTS

Literatura:

Ludi Koekemoer (red.), 2004, Marketing Communications, Juta &Co Ltd.

John Egan, 2007, Marketing Communications, Thomson Learning.

 Philip J. Kitchen, 1999, Marketing Communications: Principles and Practice, Thomson Learning.

Paul Smith, Chris Berry, Alan Pulford, 2002, Strategic Marketing Communications: New Ways to Build and Integrate Communications, Kogan Page.

Efekty uczenia się:

KA7_WG3, KA7_WG5, KA7_WG6, KA7_WG11, KA7_WG20,S2_W31,KA7_WG25, KA7_WK9, KA7_UW2, KA7_UW3, KA7_UW6, KA7_UW7, A7S_UK1, KA7_UW7, A7S_UK1, KA7_UW7,A7S_UK1, KA7_UW8, A7S_UK2, A7S_UK3, KA7_UO2, KA7_UO2, KA7_KO2, KA7_KR1, KA7_KO1

Metody i kryteria oceniania:

Metoda zaliczenia przedmiotu: projekty indywidualne i grupowe według następujących kryteriów:

Ocena bdb. – zaliczenie trzech projektów (studiów przypadku) podczas trwania semestru

Ocena db. – zaliczenie dwóch projektów (studiów przypadku) trwania semestru

Ocena dst. – zaliczenie jednego projektu (studium przypadku) podczas trwania semestru

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maja Biernacka
Prowadzący grup: Maja Biernacka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot dotyczy komunikacji marketingowej rozumianej nie tylko jako procesy przekazywania przez firmę informacji dotyczącej produktów/usług innym podmiotom, zwłaszcza potencjalnym nabywcom, ale też dwustronnych (lub wielostronnych) procesów komunikowania się z nimi w tym zakresie. Podczas trwania semestru studenci przygotowują projekty (case studies) zgodnie z otrzymanymi wytycznymi. Zaliczenie projektów stanowi podstawę uzyskania oceny końcowej z przedmiotu.

Pełny opis:

rzedmiot dotyczy komunikacji marketingowej rozumianej nie tylko jako procesy przekazywania przez firmę informacji dotyczącej produktów/usług innym podmiotom, zwłaszcza potencjalnym nabywcom, ale też dwustronnych (lub wielostronnych) procesów komunikowania się z nimi w tym zakresie. Podczas trwania semestru studenci przygotowują projekty (case studies) zgodnie z otrzymanymi wytycznymi. Zaliczenie projektów stanowi podstawę uzyskania oceny końcowej z przedmiotu.

Profil studiów ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne

Kod przedmiotu (Erasmus) 14.252

Kod ISCED 0314

Język przedmiotu język polski

Rodzaj przedmiotu przedmiot specjalnościowy

Rok studiów i semestr: II rok studiów, semestr zimowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauk socjologicznych

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 30 godzin zajęć prowadzonych w formie warsztatowej

Metody dydaktyczne: warsztaty

Punkty ECTS: 4 punkty ECTS

Bilans nakładu pracy studenta: udział w zajęciach 30 godz., co odpowiada 1,1 punktów ECTS, przygotowanie do zajęć i zaliczenie 78 godz, co odpowiada 2,9 punktów ECTS. Razem: 108 godzin, co odpowiada 4 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 1,9 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 2,1 pkt ECTS. Łącznie - 4 pkt. ECTS

Literatura:

Ludi Koekemoer (red.), 2004, Marketing Communications, Juta &Co Ltd.

John Egan, 2007, Marketing Communications, Thomson Learning.

 Philip J. Kitchen, 1999, Marketing Communications: Principles and Practice, Thomson Learning.

Paul Smith, Chris Berry, Alan Pulford, 2002, Strategic Marketing Communications: New Ways to Build and Integrate Communications, Kogan Page.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.