Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nowe media

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 440-SS2-2NME Kod Erasmus / ISCED: 14.252 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nowe media
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: 2L stac.II st.studia socjologiczne - przedmioty specjalnościowe
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Założenia (opisowo):

Studenci poznają nowe media od praktycznej strony poprzez poznanie mechanizmów marketingowych.

Skrócony opis:

Zajęcia wprowadzają studentów do zagadnień związanych z marketingiem internetowym. Poznają funkcjonowanie nowych mediów poprzez tworzenie internetowej kampanii marketingowej na wybrany temat.

Pełny opis:

Zajęcia wprowadzają studentów do zagadnień związanych z marketingiem internetowym. Poznają funkcjonowanie nowych mediów poprzez tworzenie internetowej kampanii marketingowej na wybrany temat.

Zagadnienia:

1) social media jako narzędzie komunikacji

2) planowanie w social mediach - mierzalność efektów

3) metody badań w social mediach

4) Storyelling w nowych mediach

5) Modele komunikacji marketingowej w social mediach. Kampanie marketingowe - komunikacja, planowanie. Real Time Marketing.

6) Monitoring social mediów na podstawie Brand 24

7-12) Praca warsztatowa – kampania marketingowa

13) prezentacja projektu kampanii

Literatura:

Anna Miotk "Skuteczne social media", Onepress, Warszawa 2017

Paweł Tkaczyk "Narratologia", PWN, Warszawa 2018

Artur Jabłoński' Jak pisać, żeby chcieli czytać i kupować, onepress, Warszawa 2019

kanał na YT: Paweł Tkaczyk, Social Media Now - merytorycznie o mediach społecznościowych, Artur Jabłoński, Piotr

Efekty uczenia się:

KA6_WG19 rozumie specyfikę badań ilościowych i jakościowych w aspekcie teoretycznym i praktycznym

KA6_WG20 potrafi scharakteryzować poszczególne techniki zbierania danych oraz metody ich analizy

KA6_WG21 zna podstawowe elementy procesu badawczego

KA6_UW4 potrafi samodzielnie stawiać hipotezy badawcze i podejmuje pierwsze próby ich weryfikacji

KA6_UW10 potrafi identyfikować problemy społeczne wybranej zbiorowości / grupy oraz analizować, oceniać i proponować ich rozwiązania

KA6_UW11 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować dane zastane w aspekcie postawionego problemu badawczego

KA6_UW12 na podstawie posiadanej wiedzy, poprawnie analizować i interpretować teksty źródłowe

KA6_UW13 potrafi prawidłowo zaprojektować i przeprowadzić badanie, odpowiednio dobierając metodę i techniką badawczą w zależności od postawionego problemu

KA6_UO2 potrafi przygotować prezentację multimedialną

KA6_UU1 potrafi w pracach pisemnych korzystać z różnych źródeł. potrafi rozpoznać różne typy źródeł. potrafi korzystać ze źródeł internetowych

KA6_KO1 jest zdeterminowany w kierunku potrzeby udoskonalania swoich umiejętności społecznych

KA6_KO2 jest otwarty na pracę w grupie, potrafiąc przyjmować w niej różne role. dostrzega potrzebę kreatywnego kierowania zespołem ludzkim

KA6_KO3 ma świadomość konieczności planowania w czasie wykonywania poszczególnych zadań

KA6_KO4 wykazuje aktywną postawę wobec możliwości uzupełniana swojej wiedzy, również w aspekcie nowoczesnych technologii

KA6_KO5 ma świadomość swoich mocnych i słabych stron w kontekście funkcjonowania na rynku pracy

Metody i kryteria oceniania:

Grupa przygotowuje internetowe kampanie marketingowe z wybranego obszaru z zastosowaniem poznanych narzędzi i procesów. Dodatkowym elementem oceny jest aktywność na zajęciach i przygotowywanie poszczególnych tematów.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Sztop-Rutkowska
Prowadzący grup: Katarzyna Sztop-Rutkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia wprowadzają studentów do zagadnień związanych z marketingiem internetowym. Poznają funkcjonowanie nowych mediów poprzez tworzenie internetowej kampanii marketingowej na wybrany temat.

Pełny opis:

Zajęcia wprowadzają studentów do zagadnień związanych z marketingiem internetowym. Poznają funkcjonowanie nowych mediów poprzez tworzenie internetowej kampanii marketingowej na wybrany temat.

Zagadnienia:

1) social media jako narzędzie komunikacji

2) planowanie w social mediach - mierzalność efektów

3) metody badań w social mediach

4) Storyelling w nowych mediach

5) Modele komunikacji marketingowej w social mediach. Kampanie marketingowe - komunikacja, planowanie. Real Time Marketing.

6) Monitoring social mediów na podstawie Brand 24

7-12) Praca warsztatowa – kampania marketingowa

13) prezentacja projektu kampanii

Literatura:

Anna Miotk "Skuteczne social media", Onepress, Warszawa 2017

Paweł Tkaczyk "Narratologia", PWN, Warszawa 2018

Artur Jabłoński' Jak pisać, żeby chcieli czytać i kupować, onepress, Warszawa 2019

kanał na YT: Paweł Tkaczyk, Social Media Now - merytorycznie o mediach społecznościowych, Artur Jabłoński, Piotr

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.