Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wejście na rynek pracy cz.2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 450-ZS1-1WRP2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wejście na rynek pracy cz.2
Jednostka: Instytut Zarządzania
Grupy: Zarządzanie 1 rok 1 st. Stacjonarne sem letni
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
ogólnouniwersyteckie
warsztatowe

Założenia (opisowo):

Zajęcia alternetywne dla osób zwolnionych z zajęć Wychowania fizycznego.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie poruszania się na rynku pracy, a także rozwój kompetencji miękkich wymaganych na rynku pracy.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki,

Forma studiów: stacjonarne,

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina: nauki społeczne

Dyscyplina nauki: ekonomia i finanse, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki socjologiczne, psychologia.

Rok studiów: I, semestr I, II.

Liczba godzin z podziałem na formę prowadzenia zajęć: 60 godz. ćwiczenia,

Metody dydaktyczne: ćwiczenia, forma zdalna.

Punkty ECTS: dla przedmiotu nie przewidziano punktów ECTS.

Bilans nakładu pracy studenta: 60 godz.

Wskaźniki ilościowe: 60 godz.

Literatura:

1. Olga Castanyer: Asertywność-jak docenić samego siebie,

2. Wolfgang Hars: Jestem dobry-profesjonalne kształtowanie i reklamowanie własnego wizerunku,

3. John Adair: Sztuka twórczego myślenia,

4. John Stewart: Mosty zamiast murów-podręcznik komunikacji interpersonalnej,

5. Dorota Gromnicka: Jak zbudować poczucie własnej wartości,

6. Melanie Greenberg: Mózg odporny na stres,

7. Alison Hardingham, Praca w zespole, Wydawnictwo Petit, Warszawa 1998.

8. R.F. Bales& F. L. Strodtbeck, Phases in group problem-solving, w: The Journal of Abnormal and Social Psychology, 1951, str. 485-495.

9. Patrick Lencioni, Przezwyciężanie pięciu dysfunkcji pracy zespołowej. Praktyczny przewodnik dla liderów, menedżerów, moderatorów, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2012.

10. Jon Gordon, Potęga pozytywnego przywództwa, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2018

11. Piotr Maleszyk, Rynki pracy państw Unii Europejskiej w okresie kryzysu : procesy dostosowawcze i działania antykryzysowe, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2016

12. Bartosz Nestrwoicz, Zdobywanie pracy: odkryj klucz do sukcesu zawodowego, Wydawnictwo Helion

13. Wacław Kisiel-Dorohinicki, Fundamenty kariery: strategiczne poszukiwanie i zdobywanie pracy, Wydawnictwo Helion

14. Robert Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, Wydawnictwo GWP, Sopot 2016

15. Robert Cialdini, Pre-swazja, Jak w pełni wykorzystać techniki wpływu społecznego, Wydawnictwo GWP, Sopot 2017

16. Dariusz Doliński, Małgorzata Gamian-Wilk, Przestrzenie manipulacji społecznej, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2014

17. Tomasz Trejderowski, Socjotechnika. Podstawy manipulacji w praktyce, Wydawnictwo Psychologii i Kultury, Warszawa 2009.

18. Tomasz Orłowski, Protokół Dyplomatyczny. Ceremoniał i etykieta, Wydawnictwo: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2006.

Efekty uczenia się:

KA6_WG1 ma wiedzę na temat więzi społecznych występujących w ramach organizacji oraz rządzących nimi prawidłowości, a także ma wiedzę na temat więzi społecznych występujących w ramach relacji rynkowych

KA6_WG2 ma wiedzę o normach i regułach (organizacyjnych, etycznych i prawnych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania

KA6_UK2 potrafi przygotować wypowiedź ustną poświęconą konkretnemu zagadnieniu z zakresu dyscypliny nauk o zarządzaniu i dyscyplin komplementarnych, właściwie dobierając i weryfikując materiały źródłowe do przygotowanych wystąpień ustnych

KA6_UO1 potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

KA6_KK1 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę stałego uczenia się, ze względu na dynamikę procesów rynkowych i społecznych zachodzących w świecie.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie:

1. Testu w formie mieszanej: (51% - 70% ocena dostateczny, 71% - 80% ocena dostateczny+, 81% - 100% ocena dobry).

2. Aktywności podczas zajęć

3. Przesłanie wybranego dokumentu aplikacyjnego podwyższa ocenę uzyskaną o pół lub o jeden stopień w zależności od oceny przez Prowadzącego zajęcia.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Szymon Czupryński, Marcelina Wojno
Prowadzący grup: Szymon Czupryński, Marcelina Wojno
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.