Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 450-ZS1-2PRA Kod Erasmus / ISCED: 10.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo
Jednostka: Instytut Zarządzania
Grupy: 3L stac.studia zarządzania I st. - przedm.obowiązkowe
Zarządzanie 2 rok 1 st. Stacjonarne sem Zimowy
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Założeniem realizacji zajęć jest przekazanie Studentom podstawowej wiedzy na temat zagadnień ogólnych dotyczących prawa. Wykład koncentruje się w szczególności na omówieniu pojęcia prawa i normy prawnej, funkcji prawa, hierarchii źródeł prawa, podziału na prawo publiczne i prawo prywatne, pojęcia stosunku prawnego, metod regulacji i gałęzie prawa, a także podstawowych zagadnień z prawa cywilnego, prawa administracyjnego, prawa karnego, prawa konstytucyjnego, prawa UE.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć prowadzonych z przedmiotu Prawo jest przekazanie Studentom podstawowej wiedzy na temat zagadnień ogólnych dotyczących prawa. Wykład koncentruje się w szczególności na omówieniu pojęcia prawa i normy prawnej, funkcji prawa, hierarchii źródeł prawa, podziału na prawo publiczne i prawo prywatne, pojęcia stosunku prawnego, metod regulacji i gałęzie prawa, a także podstawowych zagadnień z prawa cywilnego, prawa administracyjnego, prawa karnego, prawa konstytucyjnego, prawa UE.

Pełny opis:

Profil studiów ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne

Rodzaj przedmiotu podstawowy

Moduł: 2

Dziedzina i dyscyplina nauki, nauki prawne.

Rok studiów/semestr studia I st./ II rok / III semestr studiów

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów)

Brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

Wykład – 30 godzin

Metody dydaktyczne

Wykład z prezentacją i praktycznymi przykładami, dyskusja, pytania aktywizujące studentów.

Punkty ECTS

3.

Bilans nakładu pracy studenta

Uczestnictwo w wykładach 30 godz.

Egzamin 2 godz.

Udział w konsultacjach 2 godz.

Przygotowanie do zajęć 15 godz.

Przygotowanie do egzaminu 26 godz.

Łącznie 75 godzin.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta:

- związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 34 godziny – 1,36 ECTS

Literatura:

Podstawowa:

1. Z. Muras, Podstawy prawa, Warszawa 2020

2. B. Gnela (red.), Podstawy prawa dla ekonomistów, Warszawa 2018

Uzupełniająca:

1. T. Chauvin, T. Stawecki, P. Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2019,

2. Z. Pulka, Podstawy prawa: podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa, Warszawa 2012

Efekty uczenia się:

1PRA_W01 Student ma wiedzę na temat podstawowych zagadnień prawnych KP6_WK3

1PRA_W02 Zna podstawowe normy prawne regulujące stosunki pomiędzy podmiotami prawa, w tym międzynarodowe stosunki gospodarcze KP6_WK5

1PRA_W03 Zna podstawowe pojęcia i zasady z zakresu m.in. prawa cywilnego, administracyjnego, karnego, konstytucyjnego i UE KP6_WK6

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Teresa Mróz
Prowadzący grup: Teresa Mróz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć prowadzonych z przedmiotu Prawo jest przekazanie Studentom podstawowej wiedzy na temat zagadnień ogólnych dotyczących prawa. Wykład koncentruje się w szczególności na omówieniu pojęcia prawa i normy prawnej, funkcji prawa, hierarchii źródeł prawa, podziału na prawo publiczne i prawo prywatne, pojęcia stosunku prawnego, metod regulacji i gałęzie prawa, a także podstawowych zagadnień z prawa cywilnego, prawa administracyjnego, prawa karnego, prawa konstytucyjnego, prawa UE.

Pełny opis:

Profil studiów ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne

Rodzaj przedmiotu podstawowy

Moduł: 2

Dziedzina i dyscyplina nauki, nauki prawne.

Rok studiów/semestr studia I st./ II rok / III semestr studiów

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów)

Brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

Wykład – 30 godzin

Metody dydaktyczne

Wykład z prezentacją i praktycznymi przykładami, dyskusja, pytania aktywizujące studentów.

Punkty ECTS

3.

Bilans nakładu pracy studenta

Uczestnictwo w wykładach 30 godz.

Egzamin 2 godz.

Udział w konsultacjach 2 godz.

Przygotowanie do zajęć 15 godz.

Przygotowanie do egzaminu 26 godz.

Łącznie 75 godzin.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta:

- związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 34 godziny – 1,36 ECTS

Literatura:

Podstawowa:

1. Z. Muras, Podstawy prawa, Warszawa 2020

2. B. Gnela (red.), Podstawy prawa dla ekonomistów, Warszawa 2018

Uzupełniająca:

1. T. Chauvin, T. Stawecki, P. Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2019,

2. Z. Pulka, Podstawy prawa: podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa, Warszawa 2012

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.