Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy zarządzania strategicznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 450-ZS1-2PZS Kod Erasmus / ISCED: 04.003 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy zarządzania strategicznego
Jednostka: Instytut Zarządzania
Grupy: 3L stac.studia zarządzania I st. - przedm.obowiązkowe
Zarządzanie 2 rok 1 st. Stacjonarne sem letni
Zarządzanie 1 st. 2 rok Stacjonarne sem letni
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest nabycie przez studentów wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu projektowania strategii przedsiębiorstw. Poznają podstawowe metody analizy strategicznej przydatne przy opracowywaniu strategii.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: kierunkowy

Dziedzina nauki: Nauki społeczne

Dyscyplina: Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok studiów:2 semestr: 4

Liczba godzin dydaktycznych: wykłady 30h, ćwiczenia 30h

Metody dydaktyczne:

Wykład tradycyjny z elementami dyskusji wsparty prezentacją multimedialną; Ćwiczenia - studia przypadku, realizacja metod analizy strategicznej w oparciu o wybraną firmę, burza mózgów, praca w grupie

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach: 30 h

przygotowanie do egzaminu 18h

udział w egzaminie 2 h

udział w ćwiczeniach 30 h

przygotowanie do zajęć 40 h

udział w konsultacjach 8h

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego: 42 godziny, 2,8 ECTS

Literatura:

Literatura

1. G. Gierwszewska, N. Romanowska, Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE Warszawa 2017

2. M. Romanowska, Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, PWE Warszawa 2017

3. Z. Pierścionek, Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie, PWN Warszawa 2015

4) K. Obłój, Strategia organizacji, PWE Warszawa 2014

Efekty uczenia się:

PZS_W01 - ma podstawową wiedzę w zakresie zarządzania strategicznego, w tym w zakresie metod analizy strategicznej (KA6_WK1)

(egzamin pisemny)

PZS_W02 – ma wiedzę o zasadach funkcjonowania organizacji i podejmowaniu decyzji strategicznych w oparciu o analizę otoczenia organizacji i wnętrza organizacji (KA6_WK7) (egzamin pisemny)

PZS_U01 – potrafi prawidłowo interpretować przyczyny i przebieg zjawisk w sferze ekonomicznej, społecznej, technologicznej i prawnoregulacyjnej w oparciu o pozyskiwane danych ze źródeł informacji strategicznej (KA6_UW1) (analiza strategiczna wybranej firmy)

PZS_U02 – potrafi pozyskiwać dane ze źródeł informacji strategicznej z wykorzystaniem technologii informacyjnych (KA6_UW2) (analiza strategiczna wybranej firmy)

PZS_U03 – potrafi w oparciu o pozyskane dane o przedsiębiorstwie konstruować wnioski i rekomendacje służące procesom rozwojowym organizacji (KA6_UW3)

PZS_U04 – potrafi wykorzystując posiadaną wiedzę dokonać analizy i rozstrzygnąć proponując rozwiązania, konkretne problemy

(KA6_UW4) (analiza strategiczna wybranej firmy)

PZS_U05 – potrafi przygotować pisemne opracowanie i/lub prezentację multimedialną poświęconą prezentacji danej firmy i podjętych rozstrzygnięć dla danej firmy (praca pisemna i/lub prezentacja multimedialna)

PZS_U06 – potrafi wypowiadać się na dany temat wykorzystują słownictwo dedykowane zarzadzaniu strategicznemu opierając się o wcześniej przygotowany materiał (wypowiedź ustna dotycząc podsumowania analizy strategicznej wybranej firmy)

PZS_U07 – potrafi zajmując różne role pracować skutecznie w zespole (KA6_U01) (praca w grupach nad analizą strategiczna wybranej

firmy)

PZS- KO1 – potrafi priorytetowo określać ważność zadań własnych i grupy (KA6_U02) (praca w grupach nad analizą strategiczna wybranej firmy)

PZS – KK2 – posiada świadomość co do zdobytej wiedzy i umiejętności oraz potrzeby ciągłego poszukiwania i dobywania nowych zasobów wiedzy oraz uczenia się w obliczu świata VUCA (KA6_KK1)

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne:

- wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie wykładu,

- projekty w formie studiów przypadku realizowane na ćwiczeniach z wykorzystaniem metod analizy strategicznej

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogusław Plawgo
Prowadzący grup: Monika Garwolińska, Bogusław Plawgo
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogusław Plawgo
Prowadzący grup: Mariusz Citkowski, Bogusław Plawgo, Mateusz Sieńko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.