Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Techniki sprzedaży

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 450-ZS1-2STSP Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Techniki sprzedaży
Jednostka: Instytut Zarządzania
Grupy: 3L stac.studia zarządzania I st. - przedm.obowiązkowe
Zarządzanie 2 rok 1 st. Stacjonarne sem Zimowy
Zarządzanie 1 st. 1 rok Stacjonarne sem Zimowy
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem kształcenia w zakresie przedmiotu techniki sprzedaży jest przekazanie studentom wiedzy związanej z realizacją procesu sprzedażowego realizowanego na różnych rynkach i w różnej formie. Studenci nabywają umiejętności identyfikacji potrzeb klienta, przygotowania oferty, podjęcia rozmów handlowych oraz zamykania sprzedaży i usług posprzedażowych. Ponadto rozumieją potrzebę profesjonalizmu w zakresie umiejętności handlowych we współczesnym środowisku biznesowym.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: 5b - Przedmiot specjalnościowy

Dziedzina: nauki społeczne; Dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości

Rok studiów/semestr: II rok/ trzeci semestr

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 15 godzin wykładów i 15 godzin ćwiczeń.

Punkty ECTS: 3

Metody dydaktyczne:

- wykład i ćwiczenia

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach – 15 godz.

Udział w ćwiczeniach – 15 godz.

Przygotowanie do ćwiczeń– 15 godz.

Udział w konsultacjach – 4 godz.

Przygotowanie do egzaminu – 25 godz.

Egzamin – 1 godz.

ŁĄCZNY nakład pracy studenta: 75 godzin

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela – 35 godz., 1,4 ECTS.

o charakterze praktycznym: 10 godz., 0,4 ECTS

Literatura:

1. Ch.Futrell, Nowoczesne techniki sprzedaży, Oficyna a Wolters Kluwer, Warszawa 2011.

2. Proces i techniki sprzedaży na rynku dóbr trwałych, (red.) H.Mruk, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2011.

3. R.Moulinier, Techniki sprzedaży, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007

Literatura uzupełniająca:

4. Ch.Gardner, Sztuka sprzedaży, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2006.

5. E.Bendremer, Skuteczne techniki telemarketingu, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2005

6. M.Dixon, B.Adamson, The Challenger Sale: Taking Control of the Customer Conversation Penguin Books, New York 2011

Efekty uczenia się:

2STSP_WG01 ma wiedzę na temat więzi społecznych występujących w ramach technik sprzedaży oraz relacjach rynkowych (KA6_WG1)

2STSP_WK01 ma podstawową wiedzę o relacjach zachodzących pomiędzy organizacjami w skali krajowej i międzynarodowej (KA6_WK4)

2STSP_UW01 wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i dziedzin komplementarnych do analizy i rozstrzygania konkretnych problemów z zakresu technik sprzedaży, stosując różne narzędzia oraz odpowiednie metody (KA6_UW4)

2STSP_UW02 potrafi prawidłowo analizować i interpretować zjawiska społeczne zachodzące w organizacji i jej otoczeniu w aspekcie technik sprzedaży (KA6_UW5)

2STSP_UO01 potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role (KA6_UO1)

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się egzaminem pisemnym. Aby przystąpić do egzaminu należy zdobyć zaliczenie z ćwiczeń.

Punktacja na zaliczenie wykładu:

91-100% punktów możliwych do zdobycia - ocena bardzo dobra

81-90% punktów możliwych do zdobycia - ocena dobra plus

71-80% punktów możliwych do zdobycia - ocena dobra

61-70% punktów możliwych do zdobycia - ocena dostateczna plus

51-60% punktów możliwych do zdobycia - ocena dostateczna

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Kuzionko-Ochrymiuk
Prowadzący grup: Ewa Kuzionko-Ochrymiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem kształcenia w zakresie przedmiotu techniki sprzedaży jest przekazanie studentom wiedzy związanej z realizacją procesu sprzedażowego realizowanego na różnych rynkach i w różnej formie. Studenci nabywają umiejętności identyfikacji potrzeb klienta, przygotowania oferty, podjęcia rozmów handlowych oraz zamykania sprzedaży i usług posprzedażowych. Ponadto rozumieją potrzebę profesjonalizmu w zakresie umiejętności handlowych we współczesnym środowisku biznesowym.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: 5b - Przedmiot specjalnościowy

Dziedzina: nauki społeczne; Dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości

Rok studiów/semestr: II rok/ trzeci semestr

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 15 godzin wykładów i 15 godzin ćwiczeń.

Punkty ECTS: 3

Metody dydaktyczne:

- wykład i ćwiczenia

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach – 15 godz.

Udział w ćwiczeniach – 15 godz.

Przygotowanie do ćwiczeń– 15 godz.

Udział w konsultacjach – 4 godz.

Przygotowanie do egzaminu – 25 godz.

Egzamin – 1 godz.

ŁĄCZNY nakład pracy studenta: 75 godzin

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela – 35 godz., 1,4 ECTS.

o charakterze praktycznym: 10 godz., 0,4 ECTS

Literatura:

literatura

1. Ch.Futrell, Nowoczesne techniki sprzedaży, Oficyna a Wolters Kluwer, Warszawa 2011.

2. Proces i techniki sprzedaży na rynku dóbr trwałych, (red.) H.Mruk, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2011.

3. R.Moulinier, Techniki sprzedaży, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007

Literatura uzupełniająca:

4. Ch.Gardner, Sztuka sprzedaży, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2006.

5. E.Bendremer, Skuteczne techniki telemarketingu, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2005

6. M.Dixon, B.Adamson, The Challenger Sale: Taking Control of the Customer Conversation Penguin Books, New York 2011

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.