Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Marketing na rynkach zagranicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 450-ZS1-3XMRZ Kod Erasmus / ISCED: 10.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Marketing na rynkach zagranicznych
Jednostka: Instytut Zarządzania
Grupy: 3L stac.studia zarządzania I st. - przedm.obowiązkowe
Zarządzanie 3 rok 1 st. Stacjonarne sem Zimowy
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest uzyskanie przez studentów wiedzy związanej ze specyfiką działalności marketingowej w kontekście rynków zagranicznych, poznanie metod działania z właściwym wykorzystaniem narzędzi. Ponadto spodziewane jest nabycie określonych umiejętności związanych z rozpoznaniem warunków rynkowych i dostosowaniem do nich instrumentów marketingowych prowadzących do skutecznego oddziaływania podmiotów zagranicznych na nabywców. Studenci powinni rozumieć znaczenie działalności marketingowej na rynkach zagranicznych, mieć świadomość dynamicznych zmian w tym obszarze oraz konieczności poszerzania wiedzy na ten temat.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Tematyka wykładu związana jest z zagadnieniami prowadzeniem działań marketingowych na rynkach zagranicznych. Obejmuje min. ewolucję marketingu na rynkach zagranicznych, formy wejścia na rynki zagraniczne, zagadnienie badań marketingowych, internacjonalizację zachowania konsumentów i cechy marketingu mix na rynku zagranicznym.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: specjalizacyjny

Moduł: M_5a

Rok studiów /semestr: Studia pierwszego stopnia, rok III, semestr V

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć wykład - 30 h

Metody dydaktyczne: wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz angażowanie studentów do aktywnego udziału w dyskusji podczas wykładu i zadawania pytań

Punkty ECTS 2 (50 godz.)

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach - 30 godz.

przygotowanie do zajęć - 10 godz.

udział w zaliczeniu końcowym (w tym w zaliczeniu egzaminu w sesji poprawkowej) - 2 godz.

Konsultacje - 8 godz.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

-wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela- 38 godz. ECTS 1,52;

- nie wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 12, ECTS – 0,48.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

W.Grzegorczyk, Strategie marketingowe przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011

A.Limański, I.Drabik, Marketing międzynarodowy, Difin, Warszawa 2010

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

J.Borowski, Globalizacja, konkurencyjność międzynarodowa i strategie przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2008

A.Nizielska, Strategie marketingowe korporacji transnarodowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Katowice 2005

W. Patrzałek., Zachowania podmiotów w warunkach globalizacji rynków, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2010.

Efekty uczenia się:

3XMRZ_W01 posiada elementarną wiedzę o rodzajach relacji zachodzących między organizacjami w skali krajowej, międzynarodowej, międzykulturowej KA6_WK4

3XMRZ_K01 potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności KA6_UU1

Metody i kryteria oceniania:

Metody: wykład tradycyjny z prezentacją multimedialną angażujący studentów do zadawania pytań

Kryteria oceny: egzamin końcowy w formie testu, zalicza min. 51% punktów możliwych do zdobycia

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Śleszyńska-Świderska
Prowadzący grup: Anna Śleszyńska-Świderska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Tematyka wykładu związana jest z zagadnieniami prowadzeniem działań marketingowych na rynkach zagranicznych. Obejmuje min. ewolucję marketingu na rynkach zagranicznych, formy wejścia na rynki zagraniczne, zagadnienie badań marketingowych, internacjonalizację zachowania konsumentów i cechy marketingu mix na rynku zagranicznym.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: specjalizacyjny

Moduł: M_5a

Rok studiów /semestr: Studia pierwszego stopnia, rok III, semestr V

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć wykład - 30 h

Metody dydaktyczne: wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz angażowanie studentów do aktywnego udziału w dyskusji podczas wykładu i zadawania pytań

Punkty ECTS 2 (50 godz.)

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach - 30 godz.

przygotowanie do zajęć - 10 godz.

udział w zaliczeniu końcowym (w tym w zaliczeniu egzaminu w sesji poprawkowej) - 2 godz.

Konsultacje - 8 godz.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

-wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela- 38 godz. ECTS 1,52;

- nie wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 12, ECTS – 0,48.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

W.Grzegorczyk, Strategie marketingowe przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011

A.Limański, I.Drabik, Marketing międzynarodowy, Difin, Warszawa 2010

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

J.Borowski, Globalizacja, konkurencyjność międzynarodowa i strategie przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2008

A.Nizielska, Strategie marketingowe korporacji transnarodowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Katowice 2005

W. Patrzałek., Zachowania podmiotów w warunkach globalizacji rynków, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2010.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Tematyka wykładu związana jest z zagadnieniami prowadzeniem działań marketingowych na rynkach zagranicznych. Obejmuje min. ewolucję marketingu na rynkach zagranicznych, formy wejścia na rynki zagraniczne, zagadnienie badań marketingowych, internacjonalizację zachowania konsumentów i cechy marketingu mix na rynku zagranicznym.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: specjalizacyjny

Moduł: M_5a

Rok studiów /semestr: Studia pierwszego stopnia, rok III, semestr V

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć wykład - 30 h

Metody dydaktyczne: wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz angażowanie studentów do aktywnego udziału w dyskusji podczas wykładu i zadawania pytań

Punkty ECTS 2 (50 godz.)

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach - 30 godz.

przygotowanie do zajęć - 10 godz.

udział w zaliczeniu końcowym (w tym w zaliczeniu egzaminu w sesji poprawkowej) - 2 godz.

Konsultacje - 8 godz.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

-wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela- 38 godz. ECTS 1,52;

- nie wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 12, ECTS – 0,48.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

W.Grzegorczyk, Strategie marketingowe przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011

A.Limański, I.Drabik, Marketing międzynarodowy, Difin, Warszawa 2010

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

J.Borowski, Globalizacja, konkurencyjność międzynarodowa i strategie przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2008

A.Nizielska, Strategie marketingowe korporacji transnarodowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Katowice 2005

W. Patrzałek., Zachowania podmiotów w warunkach globalizacji rynków, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2010.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.