Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie jakością

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 450-ZS1-3ZJK
Kod Erasmus / ISCED: 08.303 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie jakością
Jednostka: Instytut Zarządzania
Grupy: Zarządzanie 1 stopień 3 rok Stacjonarne lato
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Podstawy zarządzania 450-ZS1-1PZA

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi aspektami zarządzania jakością.Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi aspektami zarządzania jakością. Omówione zostanie

zastosowanie koncepcji i narzędzi zarządzania jakością, a także różne podejścia do problematyki zarządzania jakością. Poruszone

również zostaną problemy zarządzania zintegrowanego

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi aspektami zarządzania jakością. Omówione zostanie

zastosowanie koncepcji i narzędzi zarządzania jakością, a także różne podejścia do problematyki zarządzania jakością. Poruszone

również zostaną problemy zarządzania zintegrowanego

Tematyka wykładu:

1. Istota jakości

2. Koncepcje i zasady zarządzania jakością

3. Kompleksowe zarządzanie przez jakość (TQM)

4. Systemy jakości ISO 9000

5. Zintegrowany system zarządzania przedsiębiorstwem

6. Normy branżowe

7. Narzędzia zarządzania przez jakość

8. Koszty jakości

9. Analiza przyczyn i skutków wad (FMEA)

10. Kaizen filozofia ciągłego doskonalenia jakości

Literatura:

1. John Bank, Zarządzanie przez jakość, Geberthner i Ska, Wrsazwa 1996

2. Jens J.Dahlgaard, Kai Kristensen, Gopal K. Kanji, Podstawy zarządzania jakością, PWN, Warszawa 2000

3. Adam Hamrol, Zarządzanie jakością z przykładami, PWN, Warszawa 2005

4. Denis Lock (red.), Podręcznik zarządzania jakością, PWN, Warszawa 2002

5. Jan Myszewski, Po prostu jakość, Podręcznik zarządzania jakością, Wyd. WSiP, Warszawa 2005

6. Sławomir Wawak, Zarządzanie jakością. teoria i praktyka, Wyd. Helion 2005

Efekty uczenia się:

Celem zajęć jest nabycie przez studentów wiedzy teoretycznej, a także poznanie praktycznych zasad zarządzania jakością.

W 01 Posiada wiedzę o relacjach zachodzących pomiędzy firmą jej dostawcami oraz klientami w zakresie zapewnienia jakości Z1_W04

W 02 Posiada o zasadach zarządzania jakością, w szczególności z punktu widzenia podejścia procesowego Z1_W09

U 01 Potrafi analizować przebieg procesów organizacyjnych pod kątem zapewnienia jakości Z_U01

U 02 Potrafi analizować i interpretować zjawiska zachodzące w organizacji i jej otoczeniu za pomocą wybranych narzędzi zarządzania jakością Z_U06

K 01 Potrafi pracować nad rozwiązywaniem problemów z zakresu jakości z wykorzystaniem wybranych grupowych technik rozwiązywania problemów Z_K02

Efekty W 01, W 02 weryfikowane za pomocą egzaminu

Efekty U 01, U 02, K01 weryfikowane za pomocą studiów przypadku

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny w czasie rzeczywistym w formie zdalnej przy wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość.

ocena dostateczna (3) – 51-60%

ocena dostateczna plus (3+) – 61-70%

ocena dobra (4) – 71-80%

ocena dobra plus (4+) – 81-90%

ocena bardzo dobra (5) – 91-100%.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karina Sachpazidu
Prowadzący grup: Karina Sachpazidu
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)