Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Jezyk obcy-Rosyjski-Lektorat cz.1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 450-ZS2-1ROSL1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Jezyk obcy-Rosyjski-Lektorat cz.1
Jednostka: Instytut Zarządzania
Grupy: 2L stac.studia zarządzania II st. - przedm.lektoratowe
Zarządzanie 1 rok 2 st. Stacjonarne sem Zimowy
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe lektoraty

Założenia (opisowo):

Celem lektoratu jest wykształcenie umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym, a także umiejętności rozumienia i stosowania terminologii z zakresu nauk ekonomicznych.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem lektoratu jest wykształcenie umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym, a także umiejętności rozumienia i stosowania terminologii z zakresu nauk ekonomicznych.

Pełny opis:

Język obcy. Język rosyjski - lektorat cz. 1

Jednostka - Instytut Zarządzania

Kierunek - Zarządzanie

Studia drugiego stopnia

Profil ogólnoakademicki

Studia stacjonarne

Kod przedmiotu - 450-ZS2-1ROSL1

Przedmiot ogólny. MK_1.

Dziedzina nauk humanistycznych

Dyscyplina – językoznawstwo

I rok/I semestr

Student powinien posiadać wiedzę z zakresu słownictwa i struktur gramatycznych języka obcego umożliwiającą podjęcie lektoratu na poziomie B2+.

Liczba godzin: 15

Forma prowadzenia zajęć: ćwiczenia (w sali i zdalnie)

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń, rozwijających wszystkie sprawności językowe: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie. Także podczas zajęć zdalnych w czasie rzeczywistym.

1 pkt ECTS

Ogólny nakład pracy studenta: 30 godz. w tym: udział w ćwiczeniach: 15 godz.; przygotowanie się do zajęć, zaliczenia: 14 godz.; udział w konsultacjach: 1 godz.

Nakład pracy studenta wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela - 16 h = 0,6 pkt ECTS

Nakład pracy studenta o charakterze praktycznym - 14 h = 0,4 pkt ECTS

Efekty uczenia się:

KA7_UW1: Potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska społeczne i relacje między nimi w zakresie dyscypliny nauk o zarządzaniu.

KA7_UK1: Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania różnych prac pisemnych z zakresu dyscypliny nauk o zarządzaniu.

KA7_U01: Potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, w szczególności rolę przywódcy.

Metody i kryteria oceniania:

Praktyczne ćwiczenia rozwijają wszystkie sprawności językowe: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie. Wiedza sprawdzana jest w formie testów pisemnych, wypowiedzi pisemnych lub ustnych.

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę po I semestrze.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kulik
Prowadzący grup: Anna Kulik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.