Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie strategiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 450-ZS2-1ZST Kod Erasmus / ISCED: 04.901 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie strategiczne
Jednostka: Instytut Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest nabycie przez studentów wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu zarządzania strategicznego organizacją. Studenci poznają przebieg procesu zarządzania strategicznego, ewolucję zarządzania strategicznego, metody analizy strategicznej i narzędzia kontroli strategicznej, a także różne rodzaje strategii stosowanych przez przedsiębiorstwa.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Porter M.E., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorow i konkurentow,

MT Biznes, Warszawa 2006

2. Obłoj K., Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi

konkurencyjnej, PWE, Warszawa 2007

3. Gierszewska G., Zarządzanie strategiczne, WSPiZ, Warszawa 2000

4. Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa,

PWE, Warszawa 2007

Literatura dodatkowa:

1. Pierścionek Z., Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, PWN,

Warszawa 2007

2. Strategor, Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE, Warszawa 2001

red. H.Ferenc

3. Urbanowska-Sojkin E., Banaszyk P., Witczak H., Zarządzanie strategiczne

przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2007

4. Krupski R. (red.), Zarządzanie strategiczne. Koncepcje – metody,

Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007

Efekty uczenia się:

Student:

ZS -WG1 - studenta posiada pogłębioną wiedzę na temat strategicznych relacji przedsiębiorstwa z otoczeniem (KA7_WG3)

ZS - WG2 - student posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą istoty i narzędzi analizy strategicznej oraz konsekwencji dla podejmowania decyzji strategicznych (KA7_WG6)h

ZS-WG3 - studenta ma pogłębioną wiedzę dotyczącą mechanizmów zmian w procesach wewnątrz organizacji jak i w otoczeniu oraz rozumie ich kontekst strategiczny (KA7_WG8)

ZS-UW1 - student potrafi dokonywać analizy strategicznej przedsiębiorstwa, formułować na tej podstawie wnioski i rekomendacje (KA7_UW2)

ZS-UW2 - student potrafi analizować przyczyny i skutki zdarzeń strategicznych w przedsiębiorstwie i w otoczeniu i na tej podstawie formułować opinie (KA7_UW3)

ZS-UW3 - student potrafi na podstawie rozgoryczonych danych do promowania rozwiązań (KA7_UW6)

ZS-UK1 - student posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych dotyczących zarządzania strategicznego (KA7_UK2)

ZS-UO1 - potrafi dokonywać priorytetyzacji zadań do wykonania samodzielnie i w zespole (KA7_U02)

Metody i kryteria oceniania:

Wykład:

Egzamin w formie testu:

8-9 pkt – dst; 10 pkt – dst+, 11-12 pkt – db; 13 pkt – db+; 14-15 pkt – bdb

Ćwiczenia:

Suma punktów uzyskanych z z realizacji studiów przypadku z zakresu analizy strategicznej i zarządzani strategicznego. Końcowa ocena: procentowy przedział punktów możliwych do zdobycia - 60-68% - dst; 69-76% - dst+; 77-84%-db; 85-92%-db+; 93-100% -bdb.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Citkowski
Prowadzący grup: Mariusz Citkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest nabycie przez studentów wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu zarządzania strategicznego organizacją. Studenci poznają przebieg procesu zarządzania strategicznego, ewolucję zarządzania strategicznego, metody analizy strategicznej i narzędzia kontroli strategicznej, a także różne rodzaje strategii stosowanych przez przedsiębiorstwa.

Pełny opis:

Student:

ZS -WG1 - studenta posiada pogłębioną wiedzę na temat strategicznych relacji przedsiębiorstwa z otoczeniem (KA7_WG3)

ZS - WG2 - student posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą istoty i narzędzi analizy strategicznej oraz konsekwencji dla podejmowania decyzji strategicznych (KA7_WG6)h

ZS-WG3 - studenta ma pogłębioną wiedzę dotyczącą mechanizmów zmian w procesach wewnątrz organizacji jak i w otoczeniu oraz rozumie ich kontekst strategiczny (KA7_WG8)

ZS-UW1 - student potrafi dokonywać analizy strategicznej przedsiębiorstwa, formułować na tej podstawie wnioski i rekomendacje (KA7_UW2)

ZS-UW2 - student potrafi analizować przyczyny i skutki zdarzeń strategicznych w przedsiębiorstwie i w otoczeniu i na tej podstawie formułować opinie (KA7_UW3)

ZS-UW3 - student potrafi na podstawie zgromadzonych danych do promowania rozwiązań (KA7_UW6)

ZS-UK1 - student posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych dotyczących zarządzania strategicznego (KA7_UK2)

ZS-UO1 - potrafi dokonywać priorytetyzacji zadań do wykonania samodzielnie i w zespole (KA7_U02)

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Porter M.E., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorow i konkurentow,

MT Biznes, Warszawa 2006

2. Obłoj K., Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi

konkurencyjnej, PWE, Warszawa 2007

3. Gierszewska G., Zarządzanie strategiczne, WSPiZ, Warszawa 2000

4. Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa,

PWE, Warszawa 2007

Literatura dodatkowa:

1. Pierścionek Z., Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, PWN,

Warszawa 2007

2. Strategor, Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE, Warszawa 2001

red. H.Ferenc

3. Urbanowska-Sojkin E., Banaszyk P., Witczak H., Zarządzanie strategiczne

przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2007

4. Krupski R. (red.), Zarządzanie strategiczne. Koncepcje – metody,

Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Citkowski
Prowadzący grup: Mariusz Citkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest nabycie przez studentów wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu zarządzania strategicznego organizacją. Studenci poznają przebieg procesu zarządzania strategicznego, ewolucję zarządzania strategicznego, metody analizy strategicznej i narzędzia kontroli strategicznej, a także różne rodzaje strategii stosowanych przez przedsiębiorstwa.

Pełny opis:

Student:

ZS -WG1 - studenta posiada pogłębioną wiedzę na temat strategicznych relacji przedsiębiorstwa z otoczeniem (KA7_WG3) (egzamin pisemny)

ZS - WG2 - student posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą istoty i narzędzi analizy strategicznej oraz konsekwencji dla podejmowania decyzji strategicznych (KA7_WG6) (egzamin pisemny)

ZS-WG3 - studenta ma pogłębioną wiedzę dotyczącą mechanizmów zmian w procesach wewnątrz organizacji jak i w otoczeniu oraz rozumie ich kontekst strategiczny (KA7_WG8) (egzamin pisemny)

ZS-UW1 - student potrafi dokonywać analizy strategicznej przedsiębiorstwa, formułować na tej podstawie wnioski i rekomendacje (KA7_UW2) (studium przypadku wybranej firmy)

ZS-UW2 - student potrafi analizować przyczyny i skutki zdarzeń strategicznych w przedsiębiorstwie i w otoczeniu i na tej podstawie formułować opinie (KA7_UW3) (studium przypadku wybranej firmy) (studium przypadku wybranej firmy)

ZS-UW3 - student potrafi na podstawie zgromadzonych danych do promowania rozwiązań (KA7_UW6) (studium przypadku wybranej firmy)

ZS-UK1 - student posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych dotyczących zarządzania strategicznego (KA7_UK2) (prezentacja końcowa studium przypadku wybranej firmy)

ZS-UO1 - potrafi dokonywać priorytetyzacji zadań do wykonania samodzielnie i w zespole (KA7_U02) (studium przypadku wybranej firmy)

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Porter M.E., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorow i konkurentow,

MT Biznes, Warszawa 2006

2. Obłoj K., Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi

konkurencyjnej, PWE, Warszawa 2007

3. Gierszewska G., Zarządzanie strategiczne, WSPiZ, Warszawa 2000

4. Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa,

PWE, Warszawa 2007

Literatura dodatkowa:

1. Pierścionek Z., Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, PWN,

Warszawa 2007

2. Strategor, Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE, Warszawa 2001

red. H.Ferenc

3. Urbanowska-Sojkin E., Banaszyk P., Witczak H., Zarządzanie strategiczne

przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2007

4. Krupski R. (red.), Zarządzanie strategiczne. Koncepcje – metody,

Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.