Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przywództwo w biznesie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 450-ZS2-2XPWB Kod Erasmus / ISCED: 04.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przywództwo w biznesie
Jednostka: Instytut Zarządzania
Grupy: 2L stac.studia zarządzania II st. - przedm.obowiązkowe
Zarządzanie 2 rok 2 st. Stacjonarne sem letni
Zarządzanie 2 st. 2 rok Stacjonarne sem letni
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem kształcenia w zakresie przedmiotu przywództwo w biznesie jest przekazanie studentom wiedzy związanej z realizacją roli lidera w przedsiębiorstwie. Studenci poznają podstawowe teorie oraz style przywództwa, a także podstawowe kompetencje zarówno intra- jak i interpersonalne. Zajęcia pozwalają na uświadomienie przez słuchaczy poziomu własnej wiedzy i umiejętności z zakresu przewodzenia innym oraz określenie obszarów wymagających dalszego rozwoju. Ponadto rozumieją znaczenie inspirowania innych do uczenia się i rozwoju.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Specjalnościowy; Moduł 4

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki ekonomiczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu

Rok studiów/semestr: Studia drugiego stopnia, rok II, semestr 4

Wymagania wstępne: Brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Wykład 30 godz.

Metody dydaktyczne: wykład konwersatoryjny, prezentacje multimedialne

Formy zaliczenia przedmiotu: projekt multimedialny

Punkty ECTS 3

Bilans nakładu pracy studenta

- udział w wykładach 30 godz.

- studiowanie literatury 20 godz.

- przygotowanie do projektu końcowego 20 godz.

- udział w konsultacjach 5 godz.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: liczba godzin 35 punkty ECTS 1,4

- o charakterze praktycznym: liczba godzin: 5 punkty ECTS 0,2

Literatura:

1.R.Karaszewski, Przywództwo w środowisku globalnego biznesu, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", Toruń 2008

2.J.M.Kouzes, B.Z.Posner, Przywództwo i jego wyzwania, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

3.A.Havard, Etyka przywódcy, MSM Studio, Gdańsk 2011

4.A.Drzewiecki, D.Chełmiński, E.Kubica, Dobre przywództwo, Oficyna Wolters Kliwer, Warszawa 2011

5.M.Goldsmith, C.L.Greenberg, A.Robertson, M.Hu-Chan, Globalni liderzy - kolejna generacja, MT Biznes, Warszawa 2007

6. R.E.Boyatzis, A.McKee, Przywództwo bez władzy, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2006

Efekty uczenia się:

ZS2_W01 ma wiedzę na temat różnych więzi społecznych istniejących w ramach organizacji (opartych o przywództwo) oraz o występujących między nimi prawidłowościach Z2_W04

ZS2_W02 ma rozszerzoną wiedzę o liderze, jako twórcy i aktywnym uczestniku struktur społecznych w przedsiębiorstwie Z2_W05

UMIEJĘTNOŚCI

ZS2_U01 potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska społeczne i relacje między nimi w zakresie przywództwa Z2_U01

ZS2_U02 posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych z zakresu przywództwa Z2_U10

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne:

- wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań i dzielenia się własnymi spostrzeżeniami w trakcie wykładu, projekt multimedialny

Formy zaliczenia przedmiotu:

- zaliczenie na ocenę na podstawie przygotowanego projektu multimedialnego

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Kruk
Prowadzący grup: Marek Kruk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Kruk
Prowadzący grup: Marek Kruk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.