Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pomoc publiczna w gospodarce światowej 0300-MS2-1PPS
Rok akademicki 2018/19
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Pomoc publiczna w gospodarce światowej 0300-MS2-1PPS
Zajęcia Rok akademicki 2018/19 (2018) (zakończony)
Wykład (WYK), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy wtorek, 10:30 - 11:15
sala 206
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 31
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Anna Gardocka-Jałowiec
Literatura:

Literatura podstawowa:

Kopiński D., Pomoc rozwojowa. Teoria i polityka, Difin, Warszawa 2011.

Kurcz B. (red.), Pomoc państwa. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2009.

Ustawa o współpracy rozwojowej z dnia 16 września 2011 (Dz.U. 2011 nr 234 poz. 1386).

Commitment to Development Index: http://www.cgdev.org/initiative/commitment-development-index

Literatura uzupełniająca:

Financing Development Aid and Beyond, OECD 2017

Postuła I., Werner A., Prawo pomocy publicznej, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2008.

Lista biorców ODA utworzona przez DAC: http://www.oecd.org/dac/stats/daclistofodarecipients.htm

Oficjalna strona OECD Statistics: http://www.oecd.org/statistics/

Oficjalna strona polskiej pomocy: http://www.polskapomoc.gov.pl/

van der Valten F., Private Development Aid in Transition, Ashok Kumar Mittal Concept Publishing Company 2002

Zakres tematów:

Temat 1. Istota pomocy oficjalnej w gospodarce światowej

Temat 2. Uwarunkowania pomocy w gospodarce światowej

Temat 3. Uczestnicy systemu pomocy rozwojowej

Temat 4. Skuteczność pomocy w gospodarce światowej

Temat 5. Program polskiej współpracy rozwojowej

Metody dydaktyczne:

Metody nauczania:

- wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i metod aktywizujących (dyskusja dydaktyczna);

- konsultacje indywidualne wg harmonogramu konsultacji wykładowcy (Zakład Ekonomii Sektora Publicznego s. 220) w zależności od potrzeb Studenta.

Metody sprawdzania:

- ocena aktywności w trakcie zajęć;

- egzamin.

Metody i kryteria oceniania:

Cykl wykładów kończy się egzaminem pisemnym przeprowadzonym w trakcie sesji egzaminacyjnej. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.

Egzamin pisemny w postaci testu zawiera pytania zamknięte i otwarte. Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie 60% całkowitej liczby punktów. Istnieje możliwość podwyższenia oceny z egzaminu za wyróżniającą aktywność Studenta w dyskusjach prowadzonych w trakcie wykładu.

Uwagi:

OCSM zimowy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.