Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo karne, cz. II - Nauka o karze 0700-KS1-2PKK
Rok akademicki 2019/20
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Prawo karne, cz. II - Nauka o karze 0700-KS1-2PKK
Zajęcia Rok akademicki 2019/20 (2019) (zakończony)
Wykład (WYK), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy wtorek, 9:45 - 11:15
sala 215
Budynek Wydziału Prawa jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 30
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Grażyna Szczygieł
Literatura:

A. Marek, V. Konarska-Wrzosek, Prawo karne 2017i

M. Królikowski, R. Zawłocki, Prawo karne 2018

L. Gardocki, Prawo karne, 2018

J. Warylewski, Prawo karne. Część ogólna, 2017

M. Bojarski (red.) Prawo karne materialne. Część ogólna i szczególna, 2017

A. Grześkowiak, K. Wiak (red.) Prawo karne 2017

T. Dukiet-Nagórska (red.) Prawo karne. Część ogólna, szczególna i wojskowa, 2016

Zakres tematów:

1. Pojęcie kary

2. Teorie kary

3. Katalog kar

- kara grzywny

- kara ograniczenia wolności

- kara pozbawienia wolności

- kara 25 lat pozbawienia wolności

- kara dożywotniego pozbawienia wolności

4. Środki karne

- pozbawienie praw publicznych

- zakaz zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu, prowadzenia określonej działalności gospodarczej

- zakaz prowadzenia działalności związanej w wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi

- zakaz przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, kontaktowania się z określonymi osobami, zbliżania się do określonych osób, opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu

- zakaz wstępu na imprezy masowe

- zakaz wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych

- nakaz okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym

- zakaz prowadzenia pojazdów

- świadczenie pieniężne

- podanie wyroku do publicznej wiadomości

5. Przepadek

6. Środki kompensacyjne

- naprawienie szkody

- nawiązka

7. Zasady sądowego wymiaru kary

8. Dyrektywy sądowego wymiaru kary

9. Zaostrzenie ustawowego wymiaru kary

10. Nadzwyczajne złagodzenie kary

11. Zamiana rodzaju kary na łagodniejszy

12. Środki związane z poddaniem sprawcy próbie

- warunkowe umorzeni postępowania

- warunkowe zawieszenie wykonania kary

-warunkowe przedterminowe zwolnienie

13. Środki zabezpieczające

14. Przedawnienie

15. Zatarcie skazania

Metody dydaktyczne:

wykład

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny

pięć pytań, punktowanych 0-1pkt.

suma punktów stanowi ocenę

lub w formie zdalnej - test na platformie Blackboard

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.