Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo handlowe 0700-PS5-4PH
Rok akademicki 2019/20
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Prawo handlowe 0700-PS5-4PH
Zajęcia Rok akademicki 2019/20 (2019) (zakończony)
Wykład (WYK), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00
sala 313
Budynek Wydziału Prawa jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 171
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Agnieszka Malarewicz-Jakubów
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Andrzej Kidyba, Prawo handlowe, wyd. C.H.Beck, Warszawa 2019

2. T. Mróz, S. Stec (red.), Prawo gospodarcze prywatne, C.H. Beck,

Warszawa 2019

3. J. Mojak, Prawo papierów wartościowych. Zarys wykładu, Warszawa 2006r.

4. A. Koch, J. Napierała, Umowy w obrocie gospodarczym, Zakamycze 2006 r.

Literatura uzupełniająca:

1. S. Włodyka (red.), Prawo papierów wartościowych, C.H. Beck Warszawa 2003

2. S. Pszczółka, M. Skrodzka, K. Skrodzki, M. Zaremba, Prawo gospodarcze prywatne, testy, kazusy, tablice, C.H. Beck Warszawa 2015.

3. M. Skrodzka, K. Skrodzka, M. Zaremba, Prawo papierów wartościowych. Testy. Kazusy. Tablice, C.H. Beck, Warszawa 2012.

4. S. Włodyka, Prawo umów handlowych, Warszawa 2006 r.

5. S. Włodyka, Prawo spółek handlowych, Warszawa 2007 r.

6. A. Kidyba, Meritum. Prawo spółek, Warszawa 2013 r.

7. E. Gniewek, Podstawy prawa cywilnego i handlowego, Warszawa 2002r.

Zakres tematów:

Wprowadzenie do prawa handlowego: miejsce i znaczenie prawa handlowego w systematyce prawa, źródła prawa handlowego, zasady i cechy prawa handlowego, wskazanie wzajemnej zależności pomiędzy poszczególnymi dziedzinami prawa prywatnego.

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej i postępowanie rejestrowe. Krajowy Rejestr Sądowy i postępowanie rejestrowe. Zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej. Pojęcie i rodzaje przedsiębiorców. Firma i inne oznaczenia odróżniające przedsiębiorców (zasady prawa firmowego). Rodzaje zastępstwa w obrocie handlowym: prokura a pełnomocnictwo.

Wprowadzenie do prawa przedsiębiorców: definicje ustawowe, spółka dominująca, spółka zależna, cechy spółek osobowych, cechy spółek kapitałowych. Pojęcie spółki cywilnej: przeznaczenie gospodarcze, zasady funkcjonowania, pojęci współwłasności łącznej, zasady odpowiedzialności wspólników, rozwiązanie spółki.

Spółka jawna: źródło regulacji prawnej, definicja, cel działalności, forma i treść umowy, władze, prowadzenie spraw i reprezentowanie, wystąpienie, odpowiedzialność za zobowiązania, zakończenie działalności.

Spółka partnerska: źródło regulacji prawnej, definicja, cel działalności, forma i treść umowy, władze, prowadzenie spraw i reprezentowanie, wystąpienie, odpowiedzialność za zobowiązania, zakończenie działalności.

Spółka komandytowa i komandytowo-akcyjna: źródło regulacji prawnej, definicja, cel działalności, forma i treść umowy, władze, prowadzenie spraw i reprezentowanie, wystąpienie, odpowiedzialność za zobowiązania, zakończenie działalności

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: źródło regulacji prawnej, definicja, cel działalności, forma i treść umowy, władze, prowadzenie spraw i reprezentowanie, pojęcie i problematyka kapitału, wystąpienie, odpowiedzialność za zobowiązania, zakończenie działalności

Prosta spółka akcyjna: : źródło regulacji prawnej, definicja, cel działalności, forma i treść umowy, władze, prowadzenie spraw i reprezentowanie, pojęcie i problematyka kapitału, wystąpienie, odpowiedzialność za zobowiązania, zakończenie działalności

Spółka akcyjna: źródło regulacji prawnej, definicja, cel działalności, forma i treść umowy, władze, prowadzenie spraw i reprezentowanie, pojęcie i problematyka kapitału, wystąpienie, odpowiedzialność za zobowiązania, zakończenie działalności

Elementy prawa transformacyjnego: łączenie, podział, przekształcanie spółek.

Inne podmioty prowadzące działalność gospodarczą i zasady ich funkcjonowania.

Wprowadzenie do prawa umów handlowych.

Instytucja przekazu i pojęcie papieru wartościowego w Kodeksie cywilnym. Prawo papierów wartościowych: weksel, czek, obligacje,akcje.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne: wykład, prezentacja multimedialna, dyskusja, rozwiązywanie kazusów, zadania praktyczne, zadania teoretyczne, konsultacje.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.