Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język angielski cz.II 0700-BS1-2FE
Rok akademicki 2019/20
Lektorat, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Język angielski cz.II 0700-BS1-2FE
Zajęcia Rok akademicki 2019/20 (2019) (zakończony)
Lektorat (LEK), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy wtorek, 9:45 - 11:15
sala 120
Budynek Wydziału Prawa jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 17
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Ewa Wyszczelska
Literatura:

A.M. Sandur, A.Warecka, English for Safety , Security and Law Enforcement, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków, 2012.

J. Taylor, J. Dooley, Career Path: Police, Express Publishing, 2012.

Ch. Boyle, I. Chersan, Campaign, English for Law Enforcement, Macmillan, 2009.

H. Sierocka, Legal English, Niezbędnik Przyszłego Prawnika, Białystok, 2011.

V. Evans, J. Dooley, D. J. Smith, Career Paths:, Law, Express Publishing, 2011.

Zasoby internetowe:

www.onestopenglish.com

www.linguahouse.com

www.learnenglish.britishcouncil.org

www.ted.com

serwisy informacyjne:

www.euronews.net,www.cnn.com, www.theguardian.com, www.bbc.co.uk

Zakres tematów:

Tematy związane z poniższymi zagadnieniami:

1. US National Security Agency and ABW in Poland.

2. Edward Snowden - traitor or hero?

3. Conflict between Turkey and Kurds.

4. Capital punishment.

5. Smart devices and Internet safety.

6. Street and domestic violence.

7. Red Hook Community Justice Center in the USA.

8. Switzerland as an example of democracy.

9. CERN

10. Separation of powers.

11. Environmental activism and climate change.

12. Civil society.

13. Chelsea Manning's case.

14. Corona virus impact.

15. Rule of law and branches of law.

16. Human rights.

17. Money laundering.

18. Abuse of power at the time of pandemic.

19. ECHR.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne

1. Sokratejska metoda prowadzenia dyskusji.

2. Konwersatorium.

3. Samodzielne i grupowe rozwiązywanie zadań (przy wsparciu nauczyciela) polegające na przygotowaniu argumentacji i jej uzasadnieniu, streszczeniu głównych wątków/tez omawianych tekstów specjalistycznych, wyszukiwaniu informacji szczegółowych i ogólnych w omawianych tekstach specjalistycznych.

4. Wykład.

5. Praca z tekstem.

6. Metody aktywizujące: case study, brainstorming, gry dydaktyczne, itp.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

- regularna obecność na zajęciach (student może opuścić 2 zajęcia w semestrze bez usprawiedliwienia);

- aktywny udział w zajęciach;

- regularne przygotowanie do zajęć;

- zaliczenie prac pisemnych na minimum 50%;

- zaliczenie ustnej prezentacji na tematy ogólne i specjalistyczne związane z kierunkiem studiów;

- zaliczenie na min. 50% testów/prac/zadań kontrolnych sprawdzających opanowanie realizowanego materiału;

- zaliczenie na min. 50% prac przesyłanych przez USOSmail;

- zaliczenie na min. 50% modułów e-learningowych na platformie Blackboard.

Część II lektoratu kończy się egzaminem pisemnym na platformie Blackboard po czwartym semestrze studiów. Egzamin składa się z 3 części: reading, writing i legal English.

Do oceny z egzaminu dodawana jest ocena z zaliczenia ćwiczeń lektoratowych, która jest średnią ocen uzyskanych w trakcie semestru III i IV letniego, tj. za testy, prace pisemne, prezentacje, prace domowe, aktywność na zajęciach, prace przesyłane mailowo po 16.03.2020 oraz e-learning. Wszystkie prace muszą być zaliczone na minimum 50%. Ostateczną oceną wpisaną do protokołu egzaminacyjnego USOS jest średnia z 2 ocen (z zaliczenia ćwiczeń i z egzaminu) z uwagi na brak oddzielnego protokołu zaliczeniowego i egzaminacyjnego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.