Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Sztuka mówienia 0800-AS1-3BBL
Rok akademicki 2019/20
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Sztuka mówienia 0800-AS1-3BBL
Zajęcia Rok akademicki 2019/20 (2019) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy poniedziałek, 14:30 - 16:00
sala C1.2
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 15
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Mariola Wojtkiewicz
Literatura:

G.Back, Wyższa szkoła skutecznej retoryki, Gliwice 2010

J. Krzyżanowski, Sztuka słowa, Warszawa 1984

K. Bredemeier, Sekrety retoryki, Gliwice 2008

B. Ciecierska-Zajdel, Trening głosu.Praktyczny kurs dobrego mówienia,Warszawa 2012

W. Sierpiński, Poradnik młodego recytatora, Warszawa2004

B. Wieczorkiewicz, Sztuka mówienia, Warszawa 1985

B. Toczyska, Elementarne ćwiczenia dykcji, Gdańsk 2004

B. Toczyska, Dotkliwa artykulacja, Gdańsk 2011

R.Pawłowski red.,Made In Poland, Kraków2002

www.recytacja.art.pl

Zakres tematów:

1.Elementarne wiadomości z zakresu budowy narządu głosowego i powstawania głosu.

2.Prawidłowa impostacja dźwięku i techniki oddechowe.

3. Optymalne wykorzystanie rezonatorów, artykulacja głosek (ćwiczenia wg Bronisława Wieczorkiewicza, Sztuka mówienia)

4. Akcentowanie, intonacja i frazowanie, tempo wypowiedzi i wykorzystanie pauz na bazie wybranego utworu poetyckiego.

5. Poszukiwania interpretacyjne na bazie wybranego zbioru wierszy.

6.Poszukiwania interpretacyjne na bazie fragmentów współczesnych dramatów ze zbioru „Made in Poland”red. R. Pawłowski.

7. Pisanie i publiczne wygłaszanie monologu zaangażowanego (co powoduje, że mówca jest lub nie jest wysłuchany?)

8.W relacjach z mediami, zasady udzielania wywiadu, praca z mikrofonem.

9.Teksty literackie będące materiałem do ćwiczeń sprawności artykulacyjnej.

10.Etyczna funkcja utworu literackiego; literatura terapeutyczna. (E.Toll, Potęga teraźniejszości)

11. Podsumowanie elementów zaliczenia ciągłego.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia praktyczne, umożliwiające transfer zdobytej wiedzy, dyskusja,wykład informacyjny

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne oraz ogólna forma zaliczenia przedmiotu Prezentacje, konsultacje, warsztaty grupowe, sceny improwizowane.

Zaliczenie z oceną opiera się na ocenach cząstkowych.Praca nad interpretacją prozy, wiersza i monologu oceniana jest odrębnie,

dodatkowo na koniec zajęć student udziela odpowiedzi ustnych na pytania dotyczące przekazywanych treści, po czym podpisuje ocenę w

protokole. Osoby które mają ponad 50% nieobecności nie są dopuszczone do zaliczenia ustnego

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.