Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie 0800-S1-3YSEM
Rok akademicki 2019/20
Seminarium, grupa nr 14

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Seminarium licencjackie 0800-S1-3YSEM
Zajęcia Rok akademicki 2019/20 (2019) (zakończony)
Seminarium (SEM), grupa nr 14 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każda środa, 15:30 - 17:00
sala C2.3
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 14
Limit miejsc: 14
Prowadzący: Halina Wróblewska
Literatura:

Babbie E., Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa 2003

Cudowska A., Koncepcja analizy jakościowej M. B. Milesa i A. M. Hubermana w badaniach pedagogicznych, [w:] Pedagogika alternatywna. Postulaty, projekty i kontynuacje, t. 1 Teoretyczne konteksty alternatyw edukacyjnych i wychowawczych, red. B. Śliwerski, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2007

Kubinowski D., Jakościowe badania pedagogiczne, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010

Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2000

Maszke A.W., Metodologiczne podstawy badań pedagogicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2004

Nowak S., Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa 2007

Pilch T., Zasady badań pedagogicznych, Wydawnictwo „Żak”, Warszawa 1995

Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice 2005

Literatura metodologiczna uzupełniająca:

Ferguson G. A. i Takane Y., Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice, PWN, Warszawa 2003

Hammersley M., Atkinson P., Metody badań terenowych, przekład S. Dymczak, Zysk i S-ka, Poznań 2000

Konarzewski K., Jak uprawiać badania oświatowe? Metodologia praktyczna, WSiP, Warszawa 2000

Krűger H. H., Wprowadzenie w teorie i metody badawcze nauk o wychowaniu, przekład D. Sztobryn, wstęp i opracowanie B. Śliwerski, GWP, Gdańsk 2005

Miles M. B., Huberman A. M., Analiza danych jakościowych, przekład S. Zabielski, Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, Białystok 2000

Palka S., Metodologia. Badania. Praktyka Pedagogiczna, GWP, Gdańsk 2006

Podstawy metodologii badań w pedagogice. Pod red. S. Palki, GWP, Gdańsk 2010

Pozostała literatura merytoryczna zgodnie z problematyką podejmowaną przez studentów w pracach

Zakres tematów:

Wprowadzenie do problematyki seminarium. Poszukiwanie obszarów zainteresowań badawczych wśród następujących zagadnień:

1. Diagnozowanie zdolności i uzdolnień twórczych (w

różnych grupach wiekowych)

2. Twórcze kompetencje osób dorosłych

3. Aktywność twórcza i propozycje działań wspierających

jej rozwój w różnych grupach wiekowych

4. Doświadczenia twórcze w biografiach (analiza

biograficzna życia i twórczości osób wybitnych)

Analiza literatury metodologicznej, zapoznanie się z procedurą badań ilościowych i jakościowych

Wstępne analizy teoretyczne podjętych zagadnień badawczych na podstawie literatury przedmiotu

Przygotowanie metodologicznych koncepcji badań własnych oraz ich analiza

Przeprowadzenie badań terenowych, zgromadzenie materiału empirycznego

Rodzaj pracy:

praca badawcza lub praca projektowa (projekty edukacyjno-artystyczne), opracowania teoretyczno-metodyczne, studium indywidualnych przypadków; badania terenowe lub badania typu „desk research”

Metody dydaktyczne:

Samodzielna praca studenta z literaturą przedmiotu, projekty, dyskusja, prezentacje, konsultacje indywidualne

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia jest: obecność na zajęciach, aktywność w formie referatów i uczestnictwa w dyskusji, poprawne realizowanie powierzonych zadań, terminowe składanie fragmentów pracy. Dopuszczone są trzy nieobecności w ciągu roku, każda kolejna powoduje obniżenie oceny końcowej, absencja powyżej 50% uniemożliwia zaliczenie przedmiotu.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.