Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie 0800-S1-3YSEM
Rok akademicki 2019/20
Seminarium, grupa nr 16

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Seminarium licencjackie 0800-S1-3YSEM
Zajęcia Rok akademicki 2019/20 (2019) (zakończony)
Seminarium (SEM), grupa nr 16 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każda środa, 15:30 - 17:00
sala A113
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 15
Limit miejsc: 14
Prowadzący: Monika Zińczuk
Literatura:

• Domagała-Kręcioch A., Niedostosowanie społeczne uczniów a niepowodzenia szkolne, Kraków 2008.

• Grzybowski P., Sawicki K., Pisanie prac i sztuka ich prezentacji, Kraków 2010.

• Karpińska A. Niepowodzenia edukacyjne-renesans myśli naukowej, Białystok 2011.

• Karpińska A., Dialog wokół pojęcia niepowodzeń szkolnych, [w:] Oblicza edukacji, J. Gabzdyl, B. Oelszlaeger (red.), Sosnowiec 2010.

• Karpińska A., Drugoroczność. Pedagogiczne wyzwanie dla współczesności, Białystok 1999.

• Konopnicki J., Powodzenia i niepowodzenia szkolne. Warszawa 1966.

• Kozieł B., Spostrzeganie niepowodzeń szkolnych przez nauczycieli, uczniów i ich rodziców, Toruń 2011.

• Kupisiewicz Cz., Niepowodzenia dydaktyczne. Przyczyny i niektóre środki zaradcze, Warszawa 1970.

• Kupisiewicz Cz., Niepowodzenia szkolne (przyczyny i dydaktyczne środki zaradcze), [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. Pilch (red.), t. III, Warszawa 2004.

• Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Kraków 2004.

• Łobocki M., Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Kraków 2009.

• Łuczak B., Niepowodzenia w nauce. Przyczyny, skutki, zapobieganie, Poznań 2000.

• Maszke A.M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Rzeszów 2008.

• Niepowodzenia szkolne, J. Łysek (red.), Kraków 1998.

• Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Warszawa 2001.

• Podstawy metodologii badań w pedagogice, S. Palka (red.), Gdańsk 2010.

• Popławska A. Jak napisać pracę dyplomową z pedagogiki?, Białystok 2008.

• Prace promocyjne z pedagogiki, W. Ciczkowski (red.), Olsztyn 2000.

• Rimm S.B., Bariery szkolnej kariery. Dlaczego dzieci zdolne mają słabe stopnie?, przekł. D. Ekiert-Grabowska, Warszawa 1994.

• Skałbania B., Diagnostyka pedagogiczna. Wybrane obszary badawcze i rozwiązania praktyczne, Kraków 2011.

• Skałbania B., Poradnictwo pedagogiczne. Przegląd wybranych zagadnień, Kraków 2009.

• Terapia dzieci i młodzieży. Metody i techniki pomocy psychopedagogicznej, I. Dąbrowska-Jabłońska (red.), Kraków 2006.

• Terapia pedagogiczna w teorii i praktyce, A. Balejko, M. Zińczuk (red.), Białystok 2006.

• Zińczuk M., Kompetencje terapeutyczne nauczyciela warunkiem w zapobieganiu niepowodzeniom szkolnym [w:] Edukacja „głębszego poziomu” w dialogu i perspektywie, A. Karpińska (red.), Białystok 2005.

• Zińczuk M., Nauczyciel a niepowodzenia szkolne – jak odnieść edukacyjny sukces?, [w:] Nauczyciel między tradycją a współczesnością. Teoria i praktyka, E. I. Laska (red.), Rzeszów 2007.

• Żegnałek K, Metodologia badań dla autorów prac magisterskich i licencjackich z pedagogiki, Warszawa 2010.

Zakres tematów:

1. Cele i zadania pracy seminaryjnej

2. Studium literaturowe związane ze specyfiką zagadnień seminarium

• Prezentacje poszczególnych zagadnień tematycznych

3. Cechy pisarstwa naukowego

4. Konceptualizacja tematów prac

5. Metodologia badań pedagogicznych

• Określenie przedmiotu i celu badań

• Problemy badawcze

• Metody, techniki i narzędzia badawcze

• Organizacja i przebieg badań

6. Opracowanie części projektowej

• Koncepcje projektowe – scenariusze, konspekty, analiza programów

7. Konsultacje indywidualne

8. Formalne i edytorskie przygotowanie pracy dyplomowej

9. Przygotowanie do obrony pracy dyplomowej

Metody dydaktyczne:

rozmowa, dyskusja, praca z tekstem, wykład, pokaz

Metody i kryteria oceniania:

- obecność i aktywność na spotkaniach seminaryjnych

- prezentacja fragmentu części teoretycznej, metodologicznej oraz projektowej

- złożenie pracy do obrony

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.