Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie 0800-S1-3YSEM
Rok akademicki 2019/20
Seminarium, grupa nr 6

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Seminarium licencjackie 0800-S1-3YSEM
Zajęcia Rok akademicki 2019/20 (2019) (zakończony)
Seminarium (SEM), grupa nr 6 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każda środa, 15:30 - 17:45
sala B226
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 14
Limit miejsc: 14
Prowadzący: Andrei Harbatski
Literatura:

1. Apanowicz J., Metodologia nauk, Wydawnictwo TNOiK i SWU, Toruń 2003.

2.Babbie E., Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa 2004.

3. Blaikie N., Designing Social Research, Polity Press, Cambridge 2009.

4.Galewicz W. (red.), Etyczne i prawne granice badań naukowych, Universitas, Kraków 2009.

5.Grobler A., Metodologia nauk, Wydawnictwo „Aureus”, Kraków 2006.

6.Konarzewski K., Jak uprawiać badania oświatowe: metodologia praktyczna, WSiP, Warszawa 2000.

7.Krajewska A., Badania ilościowe w pedagogice – podstawowe właściwości i koncepcja badań, (w:) A. Krajewska (red.), Przemiany w kształceniu pedagogów, Olecko 2010.

8.Kubinowski D., Nowak M. (red.) Metodologia pedagogiki zorientowanej humanistycznie, Impuls, Kraków 2006.

9. Kwieciński Z, Śliwerski B. (red.) Pedagogika. Podręcznik akademicki, t.1-3, PWN, Warszawa 2006.

10. Maszke A., Metody i techniki badań pedagogicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008.

11. Nowak S., Metodologia badań socjologicznych, PWN, Warszawa 2009.

12. Palka S., Metodologia. Badania. Praktyka pedagogiczna, GWP, Gdańsk 2006,.

13. Palka S. (red.), Podstawy metodologii badań w pedagogice, GWP, Gdańsk 2010.

14. Piekarski J., Urbaniak-Zając D., Szmidt K. (red.), Metodologiczne problemy tworzenia wiedzy w pedagogice. Oblicza akademickiej praktyki, Impuls, Kraków 2010.

15. Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, „Żak”, Warszawa 2001.

16. Rubacha K., Metodologia badań nad edukacją, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.

17. Singleton R.A., Straits B.C., Approaches to Social Research, Oxford University Press, Oxford 2005.

18. Wędlińska M., Jak pisać pracę magisterską? , Kraków 2005.

Literatura tematyczna w zależności od wybranej problematyki badawczej studenta.

Zakres tematów:

Problematyka seminarium:

Człowiek współczesny w poszukiwaniu swej tożsamości – to hasło przewodnie seminarium licencjackiego. Wątki bardziej szczegółowe przedstawiają się następująco (wybrane zagadnienia):

1. Normy postępowania

2. Pedagogiczna analiza systemu wartości etycznych

3. Sposoby pojmowania religii

4. Etyczne aspekty nauczania i wychowania

5. Wartości moralne

6. Wyzwania pedagogiczne wobec perspektywy integracji europejskiej

7. Kulturowo - historyczny aspekt samoświadomości

8. Relacje między pedagogiką a kulturą

9. Tolerancja religijna młodzieży

10. Tradycyjna kultura ludowa i jej rola w wychowaniu młodzieży

11. Wielokulturowość na pograniczu polsko-białoruskim

Przebieg zajęć:

1. Formułowanie obszarów badawczych. Analiza literatury.

2. Zasady pisarstwa naukowego – wprowadzenie.

3. Formułowanie tematu pracy.

4. Konstruowanie roboczej struktury pracy. Wymogi redakcyjne.

5. Zasady sporządzania bibliografii.

6. Pisanie pracy i publiczne prezentowanie jej fragmentów.

Metody dydaktyczne:

Dyskusja, pogadanka, praca indywidualna.

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnictwo w seminarium, aktywny udział w dyskusji, przygotowywanie wystąpień i prezentacji, opartych na analizie literatury teoretycznej i metodologicznej, ocena postępów w pisaniu/formułowaniu elementów składowych pracy.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.