Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie 0800-N1-3YSEM
Rok akademicki 2019/20
Seminarium, grupa nr 5

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Seminarium licencjackie 0800-N1-3YSEM
Zajęcia Rok akademicki 2019/20 (2019) (zakończony)
Seminarium (SEM), grupa nr 5 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każda niedziela, 13:45 - 16:45
sala B124
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 13
Limit miejsc: 12
Prowadzący: Anna Młynarczuk-Sokołowska
Literatura:

E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, PWN, Wrszawa 2003.

J. Bzeziński, Metodologia badań psychologicznych, PWN, Warszawa 2003.

W. Cic W. Ciszkowski, Modele badań w pedagogice, w: Prace promocyjne: skrypt dla uczestników seminariów licencjackiego, magisterskiego i doktoranckiego, red. W. Ciszkowski, Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2000. T.

W. Dróżka, Triangulacja badań. Badania empiryczne ilościowo-jakościowe, w: Podstawy metodologii badań w pedagogice. Podręcznik akademicki, red. S. Palka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2010.

R. Gabryszak, D. Magierek D., Wprowadzenie do polityki społecznej, Difin, Warszawa 2009.

J. Gnitecki, Wstęp do metod i przetwarzania wyników badań w naukach pedagogicznych, Wyd. PTP, Poznań 2003.

M. B. Miles, A. M. Huberman, Analiza danych jakościowych, przekład S. Zabielski, Trans Humana, Białystok 2000.

J. Gnitecki, Zarys metodologii badań w pedagogice empirycznej, Wyd. Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Zielona Góra 1993.

M. Guziuk, Podstawy metodologiczne prac promocyjnych (nauki społeczno-pedagogiczne), Wyd. Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego, Olsztyn 2004.

M. Guziuk-Tkacz, Badania diagnostyczne w pedagogice i psychopedagogice, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2011.

K. Olchnicki, Antropologia obrazu. Fotografia jako metoda, przedmiot i medium nauk społecznych, Warszawa 2003, Oficyna Naukowa.

B. Smolińska-Theiss, W. Theiss, Badania jakościowe – przewodnik po labiryncie, w: Podstawy badań w pedagogice, red. S. Palka, Gdańsk 2010, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Z. Guilford, Podstawowe metody statystyczne w psychologii i pedagogice, Wyd. PWN, Warszawa 1964.

T. Konecki, Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Warszawa 2000, Wydawnictwo Naukowe PWN.

M. Łobocki, Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Wyd. Impuls, Kraków 2006.

H. Hermann-Krüger, Metody badań w pedagogice, Wyd. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007.

S. Nowak, Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa 2007.

J. Sztumski, Wstęp do metod i technik badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice 2005.

S. Nowak, Metodologia badań społecznych, Wyd. PWN, Warszawa 2007.

S. Palka, Metodologia. Badania. Praktyka pedagogiczna, Wyd. GWP, Gdańsk 2006.

T. Pilch, T. Bauman, Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Wydawnictwo Naukowe Żak, Warszawa 2001.

Zakres tematów:

- Zasady wyboru tematu badań oraz jego merytorycznego uzasadnienia.

- Etapy projektowania i realizacji koncepcji badawczej.

- Przedmiot badań i problemy badawcze w pedagogice.

- Paradygmaty badawcze w pedagogice.

- Metody badań pedagogicznych oraz zasady ich doboru.

- Badania ilościowe i jakościowe w pedagogice.

- Dobór próby w badaniach pedagogicznych.

- Zasady konstruowania narządzi badawczych.

- Zasady pisania pracy licencjackie (wskazywanie źródeł, przygotowanie bibliografii, aneksów, edytowanie treści zawartych w pracy itd.).

Metody dydaktyczne:

- pogadanka,

- dyskusja,

- prezentacja,

- warsztatowa,

- projektu.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach:

- dopuszczalne są dwie nieobecności w trakcie semestru.

- w przypadku przekroczenia dopuszczalnej liczby nieobecności należy przedstawić usprawiedliwienie.

Realizacja zadań niezbędnych do przygotowania pracy licencjackiej:

- student zobowiązany jest do systematycznego wykonywania zadań dotyczących opracowania poszczególnych części pracy licencjackiej;

- poszczególne zadania cząstkowe podlegają zaliczaniu (zal.).

W celu zaliczenia przedmiotu należy przygotować pracę licencjacką.

Na ocenę końcową z seminarium wpływa poziom przygotowania pracy licencjackiej (wyrażający się poprzez proponowaną przez prowadzącego ocenę), frekwencja studenta na zajęciach (wskaźnik: liczba obecności) oraz zaangażowanie w pracę na zajęciach/aktywność studenta (odnotowywana za pomocą plusów).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.