Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedmiot specjalizacyjny - Prawo mediów i internetu 0700-PS5-5PSPHP
Rok akademicki 2019/20
Konwersatorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Przedmiot specjalizacyjny - Prawo mediów i internetu 0700-PS5-5PSPHP
Zajęcia Rok akademicki 2019/20 (2019) (zakończony)
Konwersatorium (KON), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy czwartek, 13:15 - 15:30
sala 213
Budynek Wydziału Prawa jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 9
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Przemysław Alkowski, Magdalena Kropiwnicka
Literatura:

Literatura podstawowa:

J. Sieńczyło-Chlabicz, M. Nowikowska, Z. Zawadzka, Prawo prasowe, Warszawa 2019.

I. Matusiak, K.Orlik (red.). Prawo prasowe. Postępowania sądowe w sprawach prasowych,Warszawa 2017

J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), Prawo mediów, Warszawa 2015

J. Barta (red.), Prawo mediów, Warszawa 2008

Literatura uzupełniająca:

Bogusław Kosmus, Grzegorz Kuczyński, Prawo prasowe. Komentarz, Warszawa 2018

M. Zaremba (red.), Prawo prasowe. Komentarz, Warszawa 2018

J. Sobczak, Prawo prasowe. Komentarz, Warszawa 2008

G. Pacek, Wykorzystywanie przez prasę utworów chronionych prawem autorskim : wyjątki, wyłączenia i ograniczenia, Warszawa 2015

Zakres tematów:

Prawa i obowiązki dziennikarzy.

Wolność prasy i jej ograniczenia w świetle Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz Konstytucji RP.

Rejestracja dzienników i czasopism. Tytuł prasowy i jego ochrona.

Sprostowanie prasowe.

Internet a prasa.

Prawo prasy do informacji. Dostęp do informacji publicznej.

Działalność prasy a ochrona danych osobowych.

Naruszenie dóbr osobistych osób publicznych przez media.

Sprawozdawczość sądowa a ochrona danych osobowych i wizerunku uczestników postępowań sądowych.

Granice dozwolonej krytyki prasowej działalności osób pełniących funkcje publiczne. Prawo prasy do satyry i karykatury a ochrona dobrego imienia osób publicznych.

Metody dydaktyczne:

Wykład z prezentacją multimedialną,analiza poglądów przedstawicieli doktryny i orzecznictwa sądowego, dyskusja moderowana.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę. Zaliczenia na podstawie aktywności wykazanej na zajęciach, ocen z prac przygotowywanych na tematy wyznaczone przez prowadzącą zajęcia.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.