Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie 0800-S2-2YSEM
Rok akademicki 2019/20
Seminarium, grupa nr 4

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Seminarium magisterskie 0800-S2-2YSEM
Zajęcia Rok akademicki 2019/20 (2019) (zakończony)
Seminarium (SEM), grupa nr 4 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy czwartek, 15:30 - 17:00
sala B225
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 12
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Anna Krajewska
Literatura:

Literatura podstawowa:

Krajewska A., Badania ilościowe w pedagogice – podstawowe właściwości i koncepcja badań, (w:) A. Krajewska (red.) Przemiany w kształceniu pedagogów, Olecko 2010.

Krajewska A., Statystyka dla pedagogów: wybrane zagadnienia. Trans Humana, Białystok 2001.

Łobocki M., Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Warszawa 1999.

Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Warszawa 2000.

Palka S., Wiązanie podejść metodologicznych w pedagogice teoretyczno-praktycznej, Kraków 2018.

Palka S., Metodologia badania. Praktyka pedagogiczna, Gdańsk, 2006.

Palka S. (red.), Podstawy metodologii badań w pedagogice, Gdańsk 2010.

Pilch T. Bauman T., Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, „Żak” Warszawa 2001.

Literatura uzupełniająca:

Babbie E., Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa, 2004.

Cohen L., Manion L., Research Methods in Education, London-New York, Routledge, 1996.

Rubacha K., Metodologia badań nad edukacją, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, 2008.

Zakres tematów:

Cele i zadania seminarium w procesie przygotowywania relacji z badań. Prezentacja przez studentów obszernych fragmentów teoretycznych podstaw badań własnych – rozdziału teoretycznego (poprawność budowy przypisów). Dyskusja nad zaletami i popełnionymi błędami.

Weryfikacja opracowanych narzędzi badawczych po badaniach próbnych. Przeprowadzenie badań zasadniczych. Kodowanie materiału empirycznego i zapis w arkuszu Excel.

Zaprojektowanie sposobu opracowania wyników badań empirycznych, prezentacji tabelarycznych i graficznych. Analiza rozkładu danych empirycznych na podstawie wskaźników struktury, poszukiwanie związków, prawidłowości, tendencji zmian, formułowanie wniosków. Zastosowanie testu niezależności χ2 do weryfikacji hipotez. Ustalanie siły związku między zmiennymi przy pomocy współczynnika C.

Interpretacja uzyskanych wyników.

Prezentacja przez studentów jednego rozdziału - relacji z badań. Porównywanie wyników badań własnych z innymi. Etyka w postępowaniu badawczym.

Budowa wstępu i zakończenia pracy magisterskiej.

Metody dydaktyczne:

Pogadanka, dyskusja, opis, wyjaśnienie, rozwijanie umiejętności, pokaz, ćwiczenie.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie: na podstawie obecności podczas seminarium, aktywności przedstawienia części teoretycznej, metodologicznej i empirycznej pracy magisterskiej; złożenie kompletnej pracy, poprawionej zgodnie z uwagami promotora, na ostatnim seminarium przed sesją egzaminacyjną semestru letniego.

Dopuszczone są trzy nieobecności w ciągu roku, każda kolejna powoduje obniżenie oceny końcowej, absencja powyżej 50% uniemożliwia zaliczenie przedmiotu.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.