Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie 0800-S2-2YSEM
Rok akademicki 2019/20
Seminarium, grupa nr 5

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Seminarium magisterskie 0800-S2-2YSEM
Zajęcia Rok akademicki 2019/20 (2019) (zakończony)
Seminarium (SEM), grupa nr 5 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy czwartek, 15:30 - 17:00
sala B126
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 14
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Elwira Kryńska
Literatura:

Dominiczak H., Zarys metodologii historii, Częstochowa, 1995.

Guzik M., Podstawy metodologiczne prac promocyjnych (nauki społeczno – pedagogiczne), Olsztyn, 2004.

Juszczyk S., Badania ilościowe w naukach społecznych szkice metodologiczne, Katowice, 2005.

Kwieciński Z, Śliwerski B. (red.) Pedagogika. Podręcznik akademicki, t.1-3, PWN, Warszawa, 2006.

Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Kraków, 2003.

Łobocki M., Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Kraków, 2004.

Maszke A., Metodologiczne podstawy badań pedagogicznych, Rzeszów, 2004.

Maszke A., Metody i techniki badań pedagogicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 2008.

Miśkiewicz B., Wprowadzenie do badań historycznych, Poznań, 1993.

Miśkiewicz B., Wstęp do badań historycznych, Warszawa – Poznań, 1985.

Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Warszawa, 2001.

Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, Katowice, 1999.

Topolski J., Metodologia historii, Warszawa, 1984.

Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2000

Maszke A.W., Metodologiczne podstawy badań pedagogicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2004

Nowak S., Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa 2007

Pilch T., Zasady badań pedagogicznych, Wydawnictwo „Żak”, Warszawa 1995

Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice 2005

Literatura metodologiczna uzupełniająca:

Ferguson G. A. i Takane Y., Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice, PWN, Warszawa 2003

Hammersley M., Atkinson P., Metody badań terenowych, przekład S. Dymczak, Zysk i S-ka, Poznań 2000

Konarzewski K., Jak uprawiać badania oświatowe? Metodologia praktyczna, WSiP, Warszawa 2000

Miles M. B., Huberman A. M., Analiza danych jakościowych, przekład S. Zabielski, Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana,

Białystok 2000

Palka S., Metodologia. Badania. Praktyka Pedagogiczna, GWP, Gdańsk 2006

Podstawy metodologii badań w pedagogice. Pod red. S. Palki. Gdańsk 2010

Literatura dobrana indywidualnie do zgłoszonego tematu badawczego.

Zakres tematów:

1. Analiza problemów pedagogicznych w kontekście zainteresowań studentów.

2. Źródła historyczne i ich analiza. Zewnętrzna i wewnętrzna krytyka źródła. Metoda monograficzna w pedagogice. Metody historyczne w badaniu instytucji edukacyjnych. Prawa autorskie i etyka pracy naukowej.

3. Analiza obszarów badawczych.Wybór tematyki prac dyplomowych skoncentrowanych wokół dziejów oświaty i szkolnictwa XX wieku

4. Opracowanie metodologicznej koncepcji badań własnych, obejmującej przedmiot i cele badań, problemy, metody techniki i narzędzia badawcze

5. Przygotowanie rozdziału teoretycznego pracy zawierającego charakterystykę podjętej problematyki w świetle literatury przedmiotu i na podstawie przeprowadzonych badań

6. Opracowanie bibliografii oraz aneksów.

7. Przygotowanie i złożenie kompletnej wersji pracy dyplomowej.

Metody dydaktyczne:

Pogadanka, dyskusja, opis, pokaz, analiza treści

Metody i kryteria oceniania:

Ocena pozytywna na podstawie: obecności na seminariach, systematycznej pracy, terminowego przygotowania fragmentów pracy, poprawionej zgodnie z uwagami promotora,złożenia kompletnej pracy do końca maja. Dopuszczalna nieobecność na 2 spotkaniach, pozostałe nieobecności należy zaliczyć indywidualnie podczas konsultacji.Ponad 50% nieobecność nie kwalifikuje do zaliczenie przedmiotu.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.