Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język angielski cz. I 370-AS1-1LJA
Rok akademicki 2019/20
Lektorat, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Język angielski cz. I 370-AS1-1LJA
Zajęcia Rok akademicki 2019/20 (2019) (zakończony)
Lektorat (LEK), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy wtorek, 8:00 - 9:30
sala 120
Budynek Wydziału Prawa jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 12
Limit miejsc: 99
Prowadzący: Ewa Wyszczelska
Literatura:

Legal English: Niezbędnik przyszłego prawnika; Sierocka H.; Beck; 2014

Introduction to International Legal English; Krois-Lindner A., Firth M.; Cambridge; 2014

Career Paths: Law, Taylor J., Zeter J., Express Publishing, 2011

Legal English Basics, Cyganik, M, Warszawa, 2018, Wydawnictwo C.H.Beck

Professional English in Use. Law, Brown G., Rice S., CUP, 2007

Test Your Professional English: Law; Brieger N.; Penguin English Guides, 2002

zasoby internetowe:

www.onestopenglish.com (Macmillan Publishers)

www.linguahouse.com

www. quizlet.com

www.britishcouncil.org

www.learn-english-today.com/lessons

www.ted.com

serwisy informacyjne:

www.bbc.com, www.euronews.com, www.warsawvoice.pl, itp.

Zakres tematów:

Tematy związane z poniższymi zagadnieniami:

1. Studiowanie administracji w Polsce i zagranicą - informacje o programie studiów, warunkach studiowania, zdobywanej wiedzy i umiejętnościach.

2. System prawa: kontynentalny i w krajach common law.

3. System legislacyjny w Polsce i GB.

4. Służba cywilna i funkcjonowanie administracji publicznej.

5. Instytucje administracji rządowej i samorządowej w Polsce i UE.

6. Praca w służbie cywilnej w Polsce i UE.

7. Postępowanie sądowo-administracyjne.

8. Wymiar sprawiedliwości w Polsce i UE.

9. Prawo administracyjne.

10. Prawo cywilne.

11. Prawo własności intelektualnej.

12. Prawo pracy i zatrudnienie pracowników służby cywilnej w Polsce i UE.

13. Prawo karne.

Metody dydaktyczne:

1. Sokratejska metoda prowadzenia dyskusji.

2. Konwersatorium.

3. Samodzielne i grupowe rozwiązywanie zadań (przy wsparciu nauczyciela) polegające na przygotowaniu argumentacji i jej uzasadnieniu, streszczeniu głównych wątków/tez omawianych tekstów specjalistycznych, wyszukiwaniu informacji szczegółowych i ogólnych w omawianych tekstach specjalistycznych.

4. Wykład.

5. Praca z tekstem.

6. Metody aktywizujące: case study, brainstorming, gry dydaktyczne, itp.

7. Konsultacje.

8. Zadania e-learningowe na platformie Blackboard.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

- regularna obecność na zajęciach (student może opuścić 2 zajęcia w semestrze bez usprawiedliwienia);

- aktywny udział w zajęciach;

- regularne przygotowanie do zajęć;

- zaliczenie prac pisemnych na minimum 51%;

- zaliczenie ustnej prezentacji na tematy ogólne i specjalistyczne związane z kierunkiem studiów,

- zaliczenie na min. 51% testów/prac/zadań kontrolnych sprawdzających opanowanie realizowanego materiału;

- zaliczenie na min. 51% modułów e-learningowych na platformie Blackboard;

- zaliczenie na min. 51% prac wysyłanych przez USOSmail.

Uwaga: W przypadku nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach (więcej niż 2) student zobowiązany jest do zaliczenia podczas konsultacji lektora materiału zrealizowanego na opuszczonych zajęciach oraz dodatkowo do ustnego streszczenia artykułu o tematyce kierunkowej (jedna strona formatu A4).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.