Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język angielski 370-KS2-1LJA
Rok akademicki 2019/20
Lektorat, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Język angielski 370-KS2-1LJA
Zajęcia Rok akademicki 2019/20 (2019) (zakończony)
Lektorat (LEK), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy piątek, 8:00 - 9:30
sala 120
Budynek Wydziału Prawa jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 18
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Ewa Wyszczelska
Literatura:

Literatura podstawowa:

Introduction to international Legal English, Amy Krois-Lindner, Matt Firth and TransLegal, CUP, 2008

Career Paths Police, John Taylor, Stephen Peltier, Express Publishing, 2011

Sierocka, H., Legal English, Niezbędnik Przyszłego Prawnika, Białystok, 2011

Evans V. Dooley J. Smith D.J , Career Paths: Law, Express Publishing, 2011

Test Your Professional English: Law; Brieger N.; Penguin English Guides, 2002

Cyganik, M. Legal English Basics, Warszawa, 2018, Wydawnictwo C.H.Beck

Literatura uzupełniająca:

Autorskie materiały do zajęć przygotowywane w oparciu o różne źródła internetowe, m.in. www.ted.com, www.bbc.com, www.prospects.ac.uk, www.westminster.ac.uk, www.youtube.com i inne

Zakres tematów:

1. Proces karny i procedura karna.

2. Przemoc i cyberprzemoc.

3. System więziennictwa w USA i w Polsce.

4. Kara śmierci w USA.

5. "Three strikes law" w USA.

6. Problemy społeczne i uzależnienia oraz systemy wsparcia i pomocy terapeutycznej.

7. Prawo dotyczące kwestii "third gender" w Niemczech.

8. Tematy z zakresu kryminologii zaproponowane przez studentów dobrane do zainteresowań większości grupy.

Metody i kryteria oceniania:

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu oraz przystąpienia do egzaminu:

1. Regularna obecność na zajęciach – bez usprawiedliwienia można opuścić 1 zajęcia w semestrze

2. Aktywność na zajęciach.

3. Praca własna studenta (odrabianie prac domowych/przygotowywanie się do zajęć, praca nad projektami/prezentacjami, przygotowanie się do prac zaliczeniowych).

Lektorat języka obcego na studiach 2° (poziom B2+) kończy się egzaminem ustnym. Egzamin ustny polega na ustnej wypowiedzi na jeden z ośmiu tematów (opracowanych na podstawie tekstów fachowych omówionych na zajęciach) oraz interakcji z egzaminatorem.

Studenta obowiązuje znajomość treści oraz słownictwa zawartego w tekstach.

Oprócz poprawności i płynności językowej, ocenie podlega umiejętność przedstawienia zagadnienia w sposób spójny i logiczny,

prowadzenia dyskusji, wyrażenia opinii na dany temat i jej uzasadnienia, udzielania odpowiedzi na zadane pytania oraz znajomość

fachowego słownictwa.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.