Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo autorskie i prawo własności przemysłowej 370-KN2-1PAW
Rok akademicki 2019/20
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Prawo autorskie i prawo własności przemysłowej 370-KN2-1PAW
Zajęcia Rok akademicki 2019/20 (2019) (zakończony)
Wykład (WYK), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
co druga sobota (parzyste), 18:30 - 20:00
sala 307
Budynek Wydziału Prawa jaki jest adres?
Zajęcie prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcie prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 34
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Magdalena Kropiwnicka
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), Prawo własności intelektualnej, wyd. 1, Warszawa 2018

2. J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie i prawa pokrewne, wyd. 8, Warszawa 2019

3. E. Nowińska, U. Promińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, Własność przemysłowa i jej ochrona, Warszawa 2014

Literatura uzupełniająca:

1. J. Barta (red.), System Prawa Prywatnego, t. 13, Prawo autorskie, Warszawa 2017

2. J. Barta, R. Markiewicz (red.), Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, Warszawa 2017

3. A. Michalak (red.), Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, Warszawa 2019

Zakres tematów:

Część I. Prawo autorskie

1. Utwór jako przedmiot prawa autorskiego

2. Podmiot i podmioty prawa autorskiego

3. Autorskie prawa majątkowe

4. Dozwolony użytek osobisty

5. Dozwolony użytek publiczny

6. Umowy autorskoprawne

7. Autorskie prawa osobiste

8. Plagiat i jego rodzaje

9. Rodzaje utworów.

10. Ochrona wizerunku

11. Prawa pokrewne

12. Prawo autorskie w Internecie

13. Odpowiedzialność cywilna z tytułu naruszenia praw autorskich

14. Odpowiedzialność karna z tytułu naruszenia praw autorskich

15. Odpowiedzialność karna związana z plagiatem

16. Nieuprawnione rozpowszechnianie utworów

17. Bezprawne utrwalanie bądź zwielokrotnianie utworów

18. Obrót nielegalnymi kopiami

19. Wytwarzanie lub posiadanie urządzeń do usuwania zabezpieczeń

20. Utrudnianie wykonywania prawa do kontroli

21. Przepadek przedmiotów, tryb ścigania i właściwość sądu

Część II. Prawo własności przemysłowej

1. Źródła, pojęcie i charakterystyka dóbr własności przemysłowej

2. Struktura i zadania Urzędu Patentowego RP

3. Postępowania przed Urzędem Patentowym RP. Pełnomocnicy

w postępowaniach z zakresu prawa własności przemysłowej

4. Prawo znaków towarowych.

Znak towarowy Unii Europejskiej.

5. Prawo patentowe.

Patent europejski oraz patent europejski o jednolitym skutku.

6. Prawo wzorów przemysłowych. Wspólnotowy wzór przemysłowy

7. Prawo oznaczeń geograficznych

8. Umowy z zakresu prawa własności przemysłowej

9. Cywilnoprawne środki ochrony praw własności przemysłowej

10. Odpowiedzialność karna z tytułu naruszenia praw własności przemysłowej

Metody dydaktyczne:

Metoda dogmatyczna wyjaśniania treści przepisów prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej przy wykorzystaniu dorobku przedstawicieli doktryny. Przedstawienie ewolucji zmian ustawodawstwa w zakresie prawa własności intelektualnej z wykorzystaniem metody historycznej. Omawianie i analiza przykładów z orzecznictwa polskich sądów administracyjnych i sądów powszechnych przy wykorzystaniu metody empirycznej. Zapoznanie z reprezentatywnymi orzeczeniami Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w zakresie prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej. Poddawanie pod dyskusję i wyjaśnianie ciekawych spraw z orzecznictwa sądowego. Wykorzystanie prezentacji, elementów graficznych, wykresów i tabel dla wyjaśnienia przedmiotu.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny w formie testu składającego się z pytań zamkniętych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.