Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nowoczesne tendencje w dydaktyce 0800-N2-2YNTD
Rok akademicki 2019/20
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Nowoczesne tendencje w dydaktyce 0800-N2-2YNTD
Zajęcia Rok akademicki 2019/20 (2019) (zakończony)
Wykład (WYK), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każda sobota, 12:00 - 13:30
sala A204
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 79
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Walentyna Wróblewska
Literatura:

Barr R. B., Tagg J., From Teaching to Learning. A new Paradigm for Undergraduate Education, “Change” 1995, vol.27(6), artykuł dostępny też na stronie(http://www.athens.edu/visitors/QEP/Barr_and_Tagg_article.pdf)

Karpińska A. (red.), Dialog o edukacji wobec zmian w globalizującym się świecie. Białystok 2010.

Karpińska A., Niepowodzenia edukacyjne – renesans myśli naukowej, Białystok 2011.

Karpińska A. (red.), Edukacja w okresie przemian. Białystok 2010

Karpińska A., Borawska – Kalbarczyk K. (red.), Horyzonty rozwoju edukacji w dialogu i perspektywie, Warszawa 2011.

Karpińska A., Wróblewska W. (red.), Kierunki rozwoju dydaktyki w dialogu i perspektywie, Warszawa 2011.

Karpińska A., Wróblewska W. (red.), Dydaktyka akademicka-wybrane obszary badawcze, Warszawa 2014.

Karpińska A., Zińczuk M. (red.), Dydaktyczna refleksja o edukacyjnych priorytetach, Warszawa 2014.

Karpińska A., Szwarc A. (red.), Wybrane problemy dydaktyki w wymiarze teoretyczno-praktycznym, Warszawa 2014.

Karpińska A., Wróblewska W., Kowalczuk K. (red.), W kierunku edukacji akademickiej zorientowanej na studenta, Toruń 2016.

Karpińska A., Szwarc A., Wróblewska W. (red.), Edukacja całożyciowa - wybrane obszary, Toruń 2019.

Karpińska A., Borawska-Kalbarczyk, Kowalczuk K. (red.), Innowacje w edukacji w perspektywie jakości kształcenia, Toruń 2019.

Karpińska A., Zińczuk M., Remża P. (red.), Oblicza edukacji w prospektywnym oglądzie, Toruń 2019.

Lewowicki T., O tożsamości, kondycji i powinnościach pedagogiki, Warszawa-Radom 2007.

O’Donnel A.M., King A. (ed.), Cognitive Perspectives on Peer Learning, Routledge, NewYork - London 2009.

Wróblewska W., Autoedukacja studentów w uniwersytecie-ujęcie z perspektywy podmiotu, Białystok 2008.

Wróblewska W., Trendy we współczesnej dydaktyce, Białystok 2019.

Zakres tematów:

1.Przemiany dydaktyki jako nauki

(różne rozumienie dydaktyki, nowa struktura nauk dydaktycznych, nowe pola poznawcze, główne kierunki zmian w dydaktyce).

2. Przemiany w teleologii edukacyjnej i treściach kształcenia

(nowa procedura stanowienia celów, zmiany w źródłach wyprowadzania celów oraz kształtowanie nowej hierarchii celów edukacji szkolnej), (kierunki zmian w treściach, przykłady zmian w treściach, działania zmierzające do usunięcia niedostatków w treściach kształcenia)

3. Ku wieloparadygmatyczności w dydaktyce

(przesunięcie paradygmatyczne, cztery sposoby widzenia ucznia w procesie edukacyjnym, cztery paradygmaty w dydaktyce)

4. Style nauczania według D. Barnesa i wzory uczenia się według B. Joyca i in.

5. Środowisko aktywnego uczenia się (kultura organizacyjna szkoły, wzorce porozumienia w grupie, wzbudzanie pozytywnej motywacji do uczenia się)

Metody dydaktyczne:

wykład konwersatoryjny

dyskusja

burza mózgów

mapa myśli

Metody i kryteria oceniania:

test dydaktyczny z różnymi rodzajami zadań, (51% punktów z testu jest niezbędne do uzyskania oceny pozytywnej przez studenta) oraz obecność i aktywność na wykładach oraz pozytywne zaliczenie ćwiczeń. (nie więcej niż 50% godzin nieobecności umożliwia zaliczenie ich podczas konsultacji).

Do listy studentów mają dostęp koordynatorzy przedmiotu, uczestnicy oraz prowadzący grup. Jesteś uczestnikiem, zatem masz dostęp.

wyślij wiadomość do studentów tej grupy (przez USOSmail)

Lista jest pusta
Nazwisko Imiona Stan
Lista jest pusta
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.