Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie 380-N2-1YSEM
Rok akademicki 2019/20
Seminarium, grupa nr 8

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Seminarium magisterskie 380-N2-1YSEM
Zajęcia Rok akademicki 2019/20 (2019) (zakończony)
Seminarium (SEM), grupa nr 8 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 12
Limit miejsc: 11
Prowadzący: Tomasz Sosnowski
Literatura:

1) Pilch T., Encyklopedia Pedagogiczna, Wyd. Akademickie ,,Żak”, Warszawa 2003.

2) Pilch T., Bauman T., Zasady badan pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Warszawa 2001, Wydawnictwo Akademickie Żak.

3) Babbie Earl, Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.

4) Kubinowski Dariusz, Jakościowe badania pedagogiczne, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010.

5) Miles Mathew B., Huberman A. Michael, Analiza danych jakościowych, przeł. Stanisław Zabielski, Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, Białystok 2000.

6) Metody badań jakościowych, t. 1 i 2, red. Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.

7) Danilewicz W. (red.), Oblicza współczesności w perspektywie pedagogiki społecznej, Warszawa 2009.

8) T. Sosnowski, Ojcostwo w perspektywie pokoleniowej. Studium socjopedagogiczne, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2018.

9) T. Sosnowski, Ojciec we współczesnej rodzinie. Kontekst pedagogiczny, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2011.

10) T. Pilch, T. Sosnowski, Zagrożenia człowieka i idei sprawiedliwości społecznej, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2013.

11) M. Sobecki, W. Danilewicz, T. Sosnowski, Szkoła – Kultura – Tożsamość. Pedagogika społeczna wobec zmian przestrzeni życia społecznego, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2013.

12) W. Danilewicz, M. Sobecki, T. Sosnowski, Środowisko – Zasoby- Profesjonalizacja. Pedagogika społeczna wobec zmian przestrzeni życia społecznego, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2013.

13) W. Danilewicz, Rodzina ponad granicami : transnarodowe doświadczenia wspólnoty rodzinnej, Białystok 2010.

14) Arcimowicz K., Obraz mężczyzny w polskich mediach. Prawda, Fałsz, Stereotyp, Gdańsk 2003.

15) Augustyn J., Ojcostwo. Aspekty pedagogiczne i duchowe, Kraków 2003.

16) Badinter E., XY: tożsamość mężczyzny, Warszawa 1993.

17) Bielat A., Ojcostwo po komunizmie, „Więź” 1996, nr 6.

18) Bly R., Żelazny Jan: rzecz o mężczyznach, Poznań 1993.

19) Dodziuk A., Ojcostwo, które boli, Warszawa 2002.

20) Dudak A., Samotne ojcostwo, Kraków 2006.

21) Eichelberger W., Zdradzony przez ojca, Warszawa 1998.

22) Jankowska A., Ojcostwo końca wieku, „Forum Oświatowe” 2000, nr 1.

23) Kłys J., Jak rozumiem ojcostwo, „Studia nad Rodziną” 1999, nr 2.

24) MacDonald G., Wzorowy ojciec, Kraków 1995.

25) McDowell J., Wakefield N., Zadziwiający wpływ tatusia, Warszawa 1993.

26) Mierzwiński B., Mężczyzna – istota nieznana, Warszawa 1999.

27) Olchanowski T., Jungowska interpretacja mitu ojca w prozie Brunona Schulza, Białystok 2001.

28) Pospiszyl K., Ojciec a wychowanie dziecka, Warszawa 2007

29) Pulikowski J., Warto być ojcem: najważniejsza kariera mężczyzny, Poznań 1999.

30) Ruszkiewicz D., Realizacja funkcji opiekuńczo-wychowawczej w rodzinie samotnego ojca, Toruń 2005.

31) Schon L., Synowie i ojcowie. Tęsknota za nieobecnym ojcem, Gdańsk 2002.

32) Selby J., Ojcowie, Warszawa 1999.

33) Sitarczyk M., Międzypokoleniowa transmisja postaw wychowawczych ojców, Lublin 2002.

34) Śledzianowski J., Ach! Ten tata…, Kielce 2000.

35) Śledzianowski J., Zranione ojcostwo…, Kielce 1999.

Zakres tematów:

1). Ojciec - jego rola i znaczenie w wychowaniu rodzinnym. Źródła i czynniki warunkujące udział ojca w procesie wychowania dziecka we współczesnej rodzinie.

2). Sytuacja życiowa dziecka w rodzinie samotnego ojca.

3). Samotne ojcostwo - specyfika zjawiska. Problemy samotnych ojców związane z procesem wychowania dziecka.

4). Kierunki i formy pomocy samotnym ojcom w realizacji poszczególnych funkcji w procesie wychowania rodzinnego.

5). Nieletni ojcowie jako złożone zjawisko społeczne. Charakter ich związku, poczucie własnej dojrzałości, stopień akceptacji własnego ojcostwa, próby realizacji podstawowych funkcji ojcowskich.

6). Wizerunki ojca we współczesnych mediach (analiza treści wybranych przekazów medialnych).

7). Ojcostwo w doświadczaniu i przekazie międzypokoleniowym. Źródła i czynniki warunkujące udział ojca w wychowaniu dziecka w perspektywie trzech pokoleń mężczyzn.

8). Rodzina i człowiek w sytuacji zagrożenia (ubóstwo, bezdomność, marginalizacja, uzależnienia).

Metody dydaktyczne:

Metody wykorzystane podczas realizacji zajęć: omawianie zagadnień teoretycznych, prezentacje multimedialne.

Metody i kryteria oceniania:

Po pierwszym roku ocena sumaryczna, wynika z:

• obecności oraz aktywności na zajęciach,

• wyboru tematu pracy,

• opracowania spisu treści pracy,

• opracowania literatury przedmiotu,

• przygotowaniu części teoretycznej oraz metodologicznej pracy,

• przygotowaniu narzędzia badawczego (dyspozycji do wywiadu).

Po drugim roku ocena sumaryczna, wynika z:

• obecności oraz aktywności na zajęciach,

• analizy materiału empirycznego,

• opracowaniu ostatecznej wersji pracy dyplomowej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.